Vocab Class 38 Flashcards Preview

Slovak > Vocab Class 38 > Flashcards

Flashcards in Vocab Class 38 Deck (38):
0

Smäd, smädný

Thirst, thirsty

1

Rozhodca

Referee

2

Repríza

Reruns

3

Jamka

Small hole

4

Odraziť

To strike, hit

5

Palica

Stick

6

Priemerný

Average

7

Piesok

Sand

8

Prekážka

Obstacle

9

Vzdialenosť

Distance

10

Osidlit

To settle

11

Ostré

Sharp

12

Štplavé

Spicy

13

Uraziť, urazený

To offend, be offended

14

Hanlivý

Insulting, abusive

15

Hanebne

Shameful

16

Hanblivý

Embarrassed, shy

17

Gadžo

Gypsy word for white people

18

Vyliecť

To drag

19

Položka

Item

20

Mazať, zmazať

To erase, wipe away

21

Odstrániť

To erase, remove, delete

22

Povaha

Personality, temperament

23

Mrhať

To waste

24

Priznať sa, priznávať

To confess

25

Zaujatý

Biased

26

Nálada

Mood

27

Dobrodružstvo

Adventure

28

Žalovať

To charge, sue

29

Žaloba

Accusation, law suit

30

Trubiť

To honk

31

Nadávať

To swear

32

Anonymný

Anonymous

33

Požadovať, vyžadovať

To require

34

Vynútiť

To compel

35

Dvor

Court, yard

36

Okamžitá

Instant

37

Chemikália

Chemical