Vocab Class 11 Flashcards Preview

Slovak > Vocab Class 11 > Flashcards

Flashcards in Vocab Class 11 Deck (36):
0

Zvyšok

The rest

1

Svaly

Muscles

2

Plavky

Swimsuit

3

Okrúhly

Round

4

Štvorcový

Square

5

Trojuholníkový

Triangular

6

Želená opona

Iron curtain

7

Vykorisťovať

To exploit

8

Tráva

Grass

9

Spokojnosť

Contentment

10

Rozviesť sa

To divorce

11

Rozvod

Divorce

12

Zisk

Benefit

13

Náklady

Price

14

Hocičo

Anything

15

Vzdať sa

To give up

16

Príležitosť

Opportunity

17

Stúpať

To rise

18

Klesať

To go down

19

V určitom bode

At some point

20

Prítomnosť

Present

21

Využiť

To take advantage

22

Skutočnosť

Reality

23

Prestať

Stop (activity)

24

Zastať

Stop (motion)

25

Cieľ

Target, aim

26

Zasnubiť sa

To get engaged

27

Zlomiť si

To break

28

Rozbiť si

Hurt head

29

Hodiť

To throw

30

Skočiť

To jump

31

Jazva

Scar

32

Štichy

Stitches

33

Vlna

Wave

34

Doska

Board

35

Vynoviť sa

To emerge