Vocab Article Flashcards Preview

Slovak > Vocab Article > Flashcards

Flashcards in Vocab Article Deck (46):
0

Posilniť

To strengthen

1

Rovnocenný

Equal, equivalent

2

Vplyv

Impact

3

Vytvárať

To create

4

Predpoklady

Way, assumptions

5

Margo

Margin

6

Zásadný

Essential

7

Zredukovať

To reduce

8

Založená

Based (založiť - to found)

9

Plniť

To fulfill, fill

10

Poslanie

Mission

11

Obrovské

Huge

12

Množstvo

Amount, quantity

13

Neoceniteľná

Invaluable

14

Skúsenosti

Experiences

15

Doplniť

To complete, add

16

Spojencov

Allies

17

Schopná

Able

18

Ubrániť

To defend

19

Samostatne

Independently

20

V rámci

Frame of

21

Obrany

Defense

22

Výrazne

Significantly

23

Dodať

To add

24

Účasť

Participation

25

Angažovanie

Engaged

26

Získavať

To obtain

27

Nevyhnutne

Necessarily

28

Zlepšovanie

Improvement on

29

Zdôrazniť

To stress, emphasize

30

Pripomenúť

To recall

31

Naďalej

Henceforth

32

Udržiavať

To maintain

33

Krok

Step

34

Ostatnými

Other

35

Obnovy

Recovery

36

Spôsobilosť

Competence for

37

Pôsobiť

To act, affect, operate

38

Poskytovať

To provide, offer

39

Príspevky

Contributions

40

Význam

Sense of

41

Špičkoví

Point, peak

42

Výcvik

Training

43

Stredisku

Center (headquarters)

44

Uskutočniť

To affect, realize

45

Zdieľať

To share