Vocab Class 37 Flashcards Preview

Slovak > Vocab Class 37 > Flashcards

Flashcards in Vocab Class 37 Deck (30):
0

Vysávač

Vacuum

1

Rúčka

Handle

2

Pokus

Experiment

3

Mimozemšťanov

Aliens

4

Podrobnosti

Details

5

Podrobne

Detailed

6

Príšera

Monster

7

Šatník

Closet

8

Prispieť

To contribute

9

Podozrenie

Suspicion

10

Držať palce

To root for

11

Fandiť

To root for

12

Srandovať

To joke

13

Robiť si srandu s

To make fun of

14

Chamtivý

Greedy

15

Zapísať sa do dejín

To make history

16

To si píš

You bet

17

Nenávidieť

To hate

18

Nesebavedomy

Insecure

19

Urodzení

Noble

20

Vyzvať

To challenge

21

Vyzvať na súboj

Challenge to a duel

22

Snemovňa reprezentacov

House of Representatives

23

Zásoba

Supply, stock

24

Slovná zásoba

Vocabulary

25

Odrieť

To scrape

26

Mariť, marenie

To obstruct, obstruction

27

Kríva

Crooked (both physical and figuratively)

28

Osa

Axis

29

Sýty

Deep, rich, vibrant