Article Flashcards Preview

Slovak > Article > Flashcards

Flashcards in Article Deck (20):
0

Výrazne

Markedly

1

Prejaviť

To demonstrate, show, manifest itself

2

Preniknúť

To penetrate

3

Predovšetkým

In particular, mainly, chiefly

4

Výrobok

Product

5

Zodpovedať

To correspond

6

Bežný

Normal, standard

7

Vyhnúť

To avoid

8

Vrátane

Including

9

Prípad

Case, instance

10

Pochopiteľne

Of course

11

Spotrebiče

Appliances

12

Poskytovať

To provide

13

Prudko

Sharply

14

Prevažne

Mostly

15

Okrajovo

Suburban

16

Dominanta

Landmark

17

Zaberať

To occupy

18

Líšiť sa

To differ

19

Kryté tržnice

Covered market