Vocab Class 18 Flashcards Preview

Slovak > Vocab Class 18 > Flashcards

Flashcards in Vocab Class 18 Deck (49):
0

Garancia

Warranty, guarantee

1

Vodoinštaláter

Plumber

2

Účtovať

To charge

3

Očakávať

To expect

4

Predpokladať

To assume

5

Varovať

To warn

6

Spôsobiť

To cause

7

Chváliť

To praise

8

Účastník

Participant

9

Predviesť

Demonstrate

10

Podmienky

Conditions

11

Prijať

To accept

12

Pohreb

Funeral

13

Schváliť

To approve

14

Dôsledok, dôsledky

Consequences, results

15

Povinnosť

Responsibility

16

Opatrenia

Measures

17

Náklady

Costs (naklad is load)

18

Záhada

Mystery

19

Družica

Satellite

20

Rozmach

Growth, boom, increase

21

Chrániť

To protect, defend

22

Zachrániť

To rescue

23

Trestať

To punish

24

Založiť

To found (by someone)

25

Srnka

Deer

26

Prežiť

To survive

27

Zažiť

To experience

28

Sľúbiť

To promise

29

Srsť

Fur

30

Cikať, vycikať

To pee (how kids say)

31

Kakať, vykakať

To poop (how kids say)

32

Ísť na potrebu

Go to the bathroom

33

Vyšťať

To piss

34

Vysrať

To shit

35

Starosť

Worry, responsibility, concern

36

Sťahovať sa

To move

37

Požiadavky

Requirements

38

Pripomenúť

To remind

39

Mravec

Ant

40

Nechať

To leave

41

Zákazník

Customer

42

Podporiť

Support

43

Základ

Basis

44

Nahrávať

To record

45

Odmietať

To deny, reject

46

Zmluva

Treaty

47

Osoba

Person

48

Tlak

Pressure