Vocab Class 26 Flashcards Preview

Slovak > Vocab Class 26 > Flashcards

Flashcards in Vocab Class 26 Deck (41):
0

Vysvetliť

To explain

1

Potvrdiť

To confirm

2

Spomienky

Memories

3

Rovina

Valley

4

Nasledujúce

The following

5

Nárok, nároky

Right, rights

6

Pripad

Case, instance

7

Pravdepodobný

Probably

8

Rozbehnúť

To start, launch

9

Nábor

Recruit

10

Polovica

1/2

11

Tretina

1/3

12

Štvrtina

1/4

13

Údajne

Allegedly, supposedly

14

Vyplynúť, vyplývať

To result, resulting from

15

Činnosť

Activity

16

Zjavne

Evidently

17

Obdobie

Period, time

18

Obviniť

Accuse

19

Zločin

Crime

20

Nápor

Pressure, stress, impact

21

Pohyb

Movement

22

Pohnúť, pohybovať

To move

23

Kľud

Motionless

24

Predok

Front

25

Zadok

Back

26

Spánok

Sleep

27

Zhrnúť

To summarize

28

Svadba

Wedding

29

Mozog

Brain

30

Myseľ

Mind

31

Rozum

Mind

32

Ponoriť

To submerge

33

Odpad

Trash, waste

34

Zlomky

Fractions

35

Sieť

Network

36

Nekonečne

Infinite

37

Strielať

To shoot

38

Zručnost

Skill

39

Meč

Sword

40

Topiť, roztopiť

To melt