Vocab Class 31 Flashcards Preview

Slovak > Vocab Class 31 > Flashcards

Flashcards in Vocab Class 31 Deck (51):
0

Účinnosť

Efficacity

1

Dopit

Demand

2

Ponuka

Supply

3

Prístav

Port

4

Pod holým nebom

Under the stairs (in the open air)

5

Obloha

Sky

6

Nebo

Heaven, sky

7

Tráviť, stráviť

To spend

8

Výnosné

Profitable

9

Ziskové

Profitable

10

Zamknuť

To lock

11

Odomknuť

To unlock

12

Štartovať, naštartovať

To start a car

13

Otvor

Opening

14

Gombík

Button

15

Ťahať

To pull

16

Tlačiť

To push (door)

17

Stistnuť

To push (a button)

18

Pohnúť, pohybovať

To move

19

Zrod

Birth

20

Predbehnúť

To pass

21

Pozdraviť

To greet

22

Nadácia

Foundation

23

Charita

Charity

24

Mimovládna organizácia, mimovladka

NGO

25

Privítanie

Welcome

26

Vina, vínny

Guilt, guilty

27

Dojemné

Moving, emotional

28

Väzeň

Prisoner

29

Nahrať

To record (sound)

30

Natočiť

To film

31

Rozvrh

Schedule

32

Protivník

Adversary

33

Primerane

Adequate

34

Zaslúžiť si

To deserve

35

Vražda

Murder

36

Zločin

Crime

37

Zaviazať šnúrky

To tie your shoes

38

Povolenie

Permit

39

Skladať, poskladať

To put together

40

Kocka

Cube

41

Schopnosť

Ability

42

Predvolanie

Summons

43

Sebavedomý

Confident

44

Presvedčiť, presviedčať

To convince

45

Prísny

Strict, severe

46

Mierny

Mild, moderate

47

Účinok

Effect

48

Prečin

Misdemeanor

49

Svedomí

Conscious

50

Prezradiť

Reveal