Homework Flashcards Preview

Slovak > Homework > Flashcards

Flashcards in Homework Deck (19):
0

Skrátiť

To shorten

1

Manžety

Cuff

2

Mrzieť

To be sorry, regret, repent

3

Podariť sa

To succeed

4

Dbať

Care

5

Zažartovať

To joke

6

Azda

Maybe

7

Veď

Because

8

Klobúk

Hat

9

Svieže

Fresh

10

Upraviť, upravovať

To alter, edit

11

Zdať sa

To seem

12

Látok

Fabric, material

13

Šiť

To sew

14

Vykladá skriňa

Shop window

15

Vyskúšať

To try (on)

16

Akoby

As if

17

Pridlho

Too long

18

Siahať

To reach