Vocab Class 36 Flashcards Preview

Slovak > Vocab Class 36 > Flashcards

Flashcards in Vocab Class 36 Deck (32):
0

Dosýty

Satiated

1

Doružova

Pink, ideal, nice

2

Polarizujuca

Polarized

3

Ohľaduplný

Friendly, considerate

4

Obyvateľstvo

Population

5

Súčasť

Member, part

6

Súčasnosť

Present now (no "T")

7

Zahrnúť

To include

8

Skladať sa

To make up, be part of

9

Skladať

To fold, put together

10

Zložiť

Perfective of skaldat

11

Osloviť

Address, attract

12

Protichodný

Contradicting

13

Zmysel

Meaning, sense

14

Guvernér

Governor

15

Slabosť

Weakness

16

Silná stránka

Strength

17

Vravieť

To speak

18

Trafiť, natrafiť

To hit, encounter, find the way, come across

19

Luk

Bow

20

Šíp

Arrow

21

Trafiť do čierneho

Hit it on the dot

22

Klinec

Nail

23

Kladivo

Hammer

24

Kosák

Sickle

25

Zastáva

Flag

26

Poraziť

To defeat

27

Životná úroveň

Standard of living

28

Prvoradý

Priority, paramount

29

Prívrženec

Supporter

30

Zástanca

Supporter

31

Veď

For, because