Vocab 6 Flashcards Preview

Slovak > Vocab 6 > Flashcards

Flashcards in Vocab 6 Deck (48):
0

Preložený

Postponed

1

Príloha

Attachment

2

Radiť sa

To consult

3

Reagovať

To react

4

Reklama

Advertisement

5

Riziko

Risk

6

Skrachovať

To go bankrupt

7

Skvely

Splendid, superb, gorgeous

8

Služobný

Pertaining to business

9

Spoločnosť

Company

10

Stav

Marital status

11

Šalka

Cup

12

Školiť

To train

13

Termín

Date

14

Trvať

To last

15

Ubytovať

To accommodate

16

Účtovník

Accountant

17

Ukradnúť

To steal

18

Úspešný

Successful

19

Úvodný

Introductory, initial

20

Večierok

Party

21

Vizitka

Business card

22

Vták

Bird

23

Vyhlásenie

Declaration

24

Vypredaný

Sold out

25

Vzdelanie

Education

26

Začiatočník

Beginner

27

Založiť

To found something

28

Zaľúbiť sa

To fall in love

29

Zamestnanec

Employee

30

Záujem

Interest

31

Zlodej

Thief

32

Zmena

Change

33

Znalosť

Ability

34

Zriedkakedy

Rarely

35

Zručnost

Skill

36

Zrušiť

To cancel

37

Životopis

Cv

38

Absolvovať

To graduate, finish course

39

Bydlisko

Residence

40

Dohodnúť sa

To agree on

41

Dotazník

Questionnaire

42

Letenka

Flight ticket

43

Lišta

Tool bar

44

Maličkosť

Small thing

45

Medzinarodny

International

46

Nejaký

Some

47

Nepovinný

Optional, voluntary