Bakterier generelt Flashcards Preview

Bakterier > Bakterier generelt > Flashcards

Flashcards in Bakterier generelt Deck (11):
1

Hovedgrupper af eukaryoter og prokaryoter

Eukaryoter:

 • Alger
 • Fungi
 • Protozoer
 • Planter
 • Dyr

Prokaryot:

 • Bakterier

2

Nucleus i eu- og prokaryoter

Eu:

 • Nucleoplasma

Pro:

 • Ingen nukleær membran

 

3

Ribosomer i eu- og prokaryoter

Eu:

 • I forbindelse med ER
 • 80S(dannet af: 60S + 40S)

Pro:

 • Frit i cellen uden ER 
 • 70S(dannet af: 50S + 30S) 
 • 50S er mål for makrolider

4

Cytoplasmamembran i eu- og prokaryoter

Eu:

 • Indeholder sterol

Pro:

 • Indeholder ikke sterol.
 • Undtagelse: Mycoplasma

5

Hvad indeholder Gram-positive cellevæg?

Tykt peptidoglycanlag som indeholder teichoic- og lipoteichoic-syre

Har en beskyttende effekt mod komplementsystemet

6

Beskriv Gram-negative cellers yderste lag

 • Tyndt peptidoglykanlag 
 • Ydre membran:
  • Indeholder:
   • Lipopolysakkarid
    • O-antigen forhindrer komplement adgang til bakterien.
   • Phospholipid
   • Proteiner
  • Den ydre membran kan beskytte bakterien mod komplementsystem og hæmmer adgang til peptideglycanlaget
 • Det periplasmiske rum(mellem indre og ydre):
  • Proteiner til transport, nedbrydning og cellevægssyntese.

 

7

Angiv de forskellige former som bakterier kan have

A image thumb
8

Beskriv forskellen på Gram-positiv og Gram-negative bakteriers cellestruktur

A image thumb
9

Beskriv hvordan Gram-negatives LPS fungerer som endotoxin

 • Binder til PPRs
 • Aktiverer B-celler
 • Inducerer makrofager, dendritiske celler og andre celler til at producere IL-1, IL-6 og TNF-alpha
  • Kan derfor forårsage shock.

LOS(lipooligosakkarider) kan forårsage samme symptomer. 

 • Neisseria og campylobacter har LOS. 
 • Har ikke O-antigen som på LPS. Er derfor mere sårbar over for komplementaktivering.

10

Beskriv pencillin og andre ß-laktamers funktion

Ved dannelse af peptidoglycan på ydersiden af membranen skal peptider krydsbinde ved hjælp af transpeptidaser

Peptidoglycanlaget bliver konstant nedbrudt og syntetiseret igen, så der kræves derfor en konstant virkning af peptidaserne.

ß-laktam hæmmer disse enzymer.

 

11

Beskriv genudveksling i prokaryoter

 • Plasmidoverførsel
  • Nogle plasmider kan integreres direkte i værtscellens kromosom
 • Bakteriophag(bakteriel virus)
 • Transposons(hoppende gener)
  • Nogle gener i genomet kan skifte plads

 

Udveksling af genetisk materiale foregår på en af følgende tre måder:

 1. Transformation
  • Aktiv integrering af exogent DNA
 2. Transduktion
  • Overførsel af genetisk materiale via bakteriofag.
  • Transposoner kan derefter overføres til bakteriens genom 
 3. Konjugation
  • Parring af bakterier
  • Udveksling mellem 2 bakterier
  • Enten via plasmider eller sexpili