Mycoplasma pneumoniae Flashcards Preview

Bakterier > Mycoplasma pneumoniae > Flashcards

Flashcards in Mycoplasma pneumoniae Deck (13):
1

Gruppe (Mycoplasma pneumoniae)

Mycoplasma, - findes 124 arter.

2

Form (Mycoplasma pneumoniae)

Varierer i form. De er altså pleomorfe. Skyldes at den ydre membran er fleksibel, da der ikke er nogen cellevæg, - kan altså forme sig alt efter, hvad der er omkring den.

3

Lejring (Mycoplasma pneumoniae)

I kolonier

4

Størrelse (Mycoplasma pneumoniae)

1-2 mikrometer lang og 0,1-0,2 mikrometer i bredde- (den mindste fritlevende bakterie)

5

Andet (sporedannelse, koagulase, hæmolyse, serotyper) (Mycoplasma pneumoniae)

Der er en specailisrede forbindelsessturktur i den ene ende af cellen, - består af P1 adhesinet. Ingen cellevæg og deres cellemembran indeholder steroler. Den manglende cellevæg gør bakterien resistent over for antibiotika, der interfererer med cellevægssyntese. Vokser ved binær fission, men voker meget langsomt (1-16 timer), og kræver specielle forhold, - blandt andet steroler.

A image thumb
6

Ilt (Mycoplasma pneumoniae)

Strikt aerobe

7

Forekomst (Mycoplasma pneumoniae)

Et strikt humant patogen. Kan kolonisere næsen, halsen, trachea og de nedre luftveje, men er ikke en del af normalfloraen. Over hele verdenen. Sygdom ses oftest i aldersgruppen 5-15 år (går ofte bare i sig selv), men kan ramme alle aldersgrupper. Koloniserer næse, svælg, luftrør og nedre luftveje.

Den mest hyppige "atypiske pneumoni".

8

Smittekilder/smitteveje(mycoplasma pneumoniae)

Smitter via respiratoriske dråber, når man hoster. Infektionen spredes oftest til dem, man har tæt kontakt med. Epidemi hvert 4-8 år.

9

Virulensfaktorer/patogenese (Mycoplasma pneumoniae)

Ekstracellulært patogen, der adhærerer til det respiratoriske epithel. Adhærerer via P1 adhæsion proteinet som binder til cilier på epithelceller (via sialerede glykoproteiner), der fører til destruktion og død af ciliebærende epithelceller. -> gør at bakterien for adgang til de nedre luftveje, da de ikke kan cleares på normalt vis.

Fungerer som superantigen som stimulerer migration af inflammatoriske celler og frigørele af cytokiner. Bidrager både til fjernelse af bakterien samt sygdomsbilledet.

Kan i øvrigt ændre ekspressionen af overfladelipoproteiner, som man mener gør, at de kan undgå immunforsvaret og dermed etablere en længerevarende infektion

10

Sygdomme/infektioner/symptomer (Mycoplasma pneumoniae)

Eksponering for M. pneumoniae resulterer ofte i asymptomatisk kolonisering. inkubationstid 2-3 uger.

  • Tracheobronchiolitis (ses oftest): feber, utilpashed, hovedpine, tør og nonproduktiv hoste. Evt. akut pharyngitis. Symptomer bliver værre over de næste dage og kan varer op til 2 uger eller længere.
  • Primær atypisk pneumoni (1/6 af alle pneumonier) - forkølelse, halssmerter, tør hoste. Kan være langvarig og alvorlig.
  • Sekundære komplikationer inkludere neurologiske abnormaliteter som fx meningoencephalitis, paralyse og myelitis. Desuden kan ses pericarditis, hæmolytisk anæmi, gigt og mukokutane læsioner.

11

Diagnose (prøver, dyrkning) (Mycoplasma pneumoniae)

Halspodning eller ekspektorat. ELISA, PCR, antigen-antistof reaktioner. DNA-analyse + sekventering. Dyrkning på speciel agar - sfærisk look. Diagnosen kan ikke stilles klinisk. Agaren suppleres med serumsteroler osv.., - svær at dyrke.

Kan kendes på inhibering af vækst med specifikke antisera.

Generelt dårlig sensitivitet og specificitet, - tror igen at PCR er den bedste metode.

Tilføjelse: Mest normalt er at tage halspodning og så foretage PCR. Dyrkning gør man ikke det store i. Ifølge PP kan man også udøve serologi for at detektere P1-adhesinet.

12

Behandling/resistens (evt. genetiske faktorer)(mycoplasma pneumoniae)

Behandling startes med det samme. Antibiotika, dog ikke antibiotika, der rammer cellevæg (den har jo ingen cellevæg!), fx B-laktam. Så erythromycin og tetracycliner, flouroquinoloner, - makrolider er bedst.

13

Forebyggelse (Mycoplasma pneumoniae)

Ingen vaccine. Isolation er upraktisk idet man smitter i lange perioder.