Clostridium tetani Flashcards Preview

Bakterier > Clostridium tetani > Flashcards

Flashcards in Clostridium tetani Deck (13):
1

Gram(clostridium tetani)

Positiv

2

Form(clostridium tetani)

Stor stav, - trommestikformede pga. sporer.

A image thumb
3

Lejring(clostridium tetani)

A image thumb
4

Størrelse(clostridium tetani)

0,5 * 2,5µm

5

Andet(clostridium tetani)

Danner sporere, som er runde og ligger terminalt og får dermed cellen til at ligne en trommestik. Varmestabil.

Den er proteolytisk, men kan ikke fermentere kulhydrater.

Meget følsom over for oxygen, og den er svær at dyrke, - når den dyrkes, laver den bare en film over overfladen på agaren, og altså ikke kolonier!

 

6

Ilt(clostridium tetani)

Anaerobe. Svær at gro fordi den er sensitiv for oxygentoxicitet.

7

Mobilitet(clostridium tetani)

Bevægelige

8

Forekomst(clostridium tetani)

C. tetani er allestedsværende, - de er meget følsomme over for oxygen, men laver sig om til sporer, som er resistente og kan overleve i naturen i lang tid.

Forekommer i gastrointestinaltragten hos dyr, mennesker og i jord fx i haver, sportspladser mm.

Findes i støv og luft.

Sporerne kan overleve 3 timers kogning , svære at dræbe ved desinfektion.

Forekommer 0-2 tilfælde årligt i Danmark, - hos ældre. Dog stort problem i ulande.

 

9

Smittekilder(clostridium tetani)

Kan overføres ved direkte kontakt mellem bakterien og et sår. Sårmiljøet skal være anaerobt. Af disponerende faktorer kan nævnes dårlig blodtilførsel, hæmatomer, nekrotisk væv, co-infektion med iltforbrugende bakterier og fremmedlegemer. 

Man kan fx få det ved et dyrebid eller træde på et rustens søm.

10

Virulensfaktorer(clostridium tetani)

Meget resistente pga. sporedannelse. 

Væksten er afhængig af lav oxygen og høj CO2 tension= I såret hvor den frigiver sit toxin.

Toxinet hedder tetanospasmin:

 • Et plasmidkodet varmelabilt neurotoksin.

 • Produceres ved den stationære fase af bakteriens vækst og frigives når cellen lyseres.

 • Er ansvarlig for de kliniske manifestationer af tetanus(stivkrampe)

 • Er et A-B toxin
  • Bliver produceret som et enkelt peptid. Det bliver kløvet til en let kæde (A-kæde) og og en tung kæde (B-kæde) af en endogen protease, når cellen frigiver neurotoxinet. En disulfidbro og nonkovalente kræfter holder de to kæder sammen.
 • Bevæger sig langs neuroner via retrograd bevægelse

 • B-kæden binder til en sialsyre-receptor og tilstødende glykoproteiner på motorneuroner
  • Internaliserer, og der dannet et endosom, som transporteres til soma -->
  • I soma sker der en acidifikation af endosomet -->
  • Konfirmationsændring i den tunge kæde (B) -->
  • A-subunit (let kæde) frigives til cytosol
 • A er en zinc endopeptidase, som kløver proteiner som regulerer frigivelsen af de inhibitoriske neurotransmittere glycin og GABA. Dette gøres irreversibelt -->
  • Fører til uregulerede excitatoriske synaptisk aktivitet i motorneuroner -->
  • Spastisk paralyse, hvor der ikke sker en afslapning af muskulaturen som forbliver kontraheret.

11

Sygdomme(clostridium tetani)

Tetanus - stivkrampe.

Inkubationsperiode: få dage til uger, afhænger af sårets afstand fra CNS. Mortalitet: 60% uden behandling. Inkubationstiden varierer fra få dage til uger.

Generaliseret tetanus:

 • Tidlige tegn: Savling, sveder, irritabilitet og trækninger i de muskler, som ligger nærmest såret. Samt hovedpine og sløjhed.
 • Herefter ses "Lock jaw" --> spasmer i kæbemuskulaturen (masseter). Forekommer også spændinger i ansigtsmuskulaturen, - ligner et ondskabsfuldt smil.
 • Påvirkning af det autonome nervesystem i alvorlige tilfælde: Hjerterytmeforstyrrelser, blodtryksændring, svedtendens og dehydrering.
 • Kramper og hyperrefleksi.

Lokaliseret tetanus:

 • Sygdom forbliver lokaliseret til muskulaturen ved den primære infektion: fx cephalisk tetanus: primærinfektion i hovedet.

Neonatal tetanus:

 • Infektion af umbilicusstumpen
 • Mortalitet over 90%
 • Muskelrigiditet, kramper, hyperrefleksi.
 • Særligt alvorligt er det, hvis respirationsmuskulaturen rammes

Toxinbindingen er irreversibel, så om patienten kommer sig afhænger af om der dannes nya axon-terminaler. 

12

Diagnose(clostridium tetani)

Stilles ofte alene på det kliniske billede.

Dyrkning kræver anaerob atmosfære med 2-10% CO2

Genkendes på trommestikform ved dyrkning på blodagar.

Er meget følsom over for ilt som virker toxisk: svær at dyrke på agarplader.

Kulturdyrkning er kun positiv i 30% af tilfældene: Få organismer giver sygdom

Tetanus-toxin eller antistoffer kan ikke detekteres, - skyldes at det internaliseres i neuronen.

Hvis det lykkes at dyrke den, kan man lave en test med mus, hvor man tester, om der dannes toxin ved at tage to mus: Den ene får blot toxinet, mens den anden får toxinet + antitoxin. 

13

Behandling(clostridium tetani)

Symptomatisk behandling med antikonvulsive, sedering(bedøvelse), ventilation og indgift af antitoxin til neutralisering af frit toxin.

Kan tage uger.

Intravenøs indgift af human tetanus immunoglobulin.

Penicillin gives for at hæmme bakteriens vækst og toxin-produktion.

 1. Fjernelse af sår
 2. Penicillin eller metronidazole: dræber bakterien: nedsat toxin-produktion
 3. Passiv immunisering med human tetanus immunoglublin: neutraliserer ubundne toxiner
 4. Vaccination pga. infektion ikke giver immunitet

Toxin bundet til neuroner er beskyttet for antistoffer: Den toxiske effekt skal dermed kontrolleres symptomatisk indtil den normale regulering af synaptisk transmission er gendannet.