Neisseria gonorrhoeae Flashcards Preview

Bakterier > Neisseria gonorrhoeae > Flashcards

Flashcards in Neisseria gonorrhoeae Deck (20):
1

Gruppe og inddeling(neisseria gonorrhoeae)

Neisseria

29 forskellige arter af neisseria.

11 humane arter, som kan være en del af normalfloraen.

2 human udelukkende patogene.

2

Gram(neisseria gonorrhoeae)

Negative

3

Kapsel(neisseria gonorrhoeae)

Ingen. Har dog en kapsellignende negativ ladning

4

Form(neisseria gonorrhoeae)

Diplokokker. Flade, konkave, bønneformede(coccoid)

5

Lejring(neisseria gonorrhoeae)

Side by side. Findes typisk intracellululært lejret i neutrofile granulocytter

6

Størrelse(neisseria gonorrhoeae)

0,6-1µm

7

Andet(neisseria gonorrhoeae)

Pili, som går fra den cytoplasmiske membran og går gennem den ydre membran

Medierer:

 • binding til værtscelle
 • Overførsel af genetisk materiale

Vigtig del af patogenesen

8

Ilt(neisseria gonorrhoeae)

Aerob

Producerer syre ved at oxidere carbonhydrater

Kræver cystine og en energikilde for at kunne gro. Gror derfor på chocolateagar ved 35-37°C + 5% CO2

9

Mobilitet(neisseria gonorrhoeae)

Ubevægelige

Men pili kan bevæge cellen ved adhæsion til værtscelle

10

Oxidase(neisseria gonorrhoeae)

Positiv

11

Catalase(neisseria gonorrhoeae)

Positive(de fleste i hvert fald)

12

Forekomst(neisseria gonorrhoeae)

Findes hos asymptomatiske bærere som er det store reservoir. Bakterien kan bæres i rectum, cervix, ureethra, svælg og øje. 50% af inficerede kvinder er asymptomatiske mens næsten alle mænd er symptomatiske.

1260 diagnosticerede tilfælde i Danmark i 2014.

13

Smittekilder(neisseria gonorrhoeae)

Direkte slimhindekontakt, enten seksuelt(F:50%, M:20% for smitning) eller ved overførsel fra mor til barn under fødsel. Primært seksuelt overført sygdom.

14

Virulensfaktorer(neisseria gonorrhoeae)

1) Transferrin-bindende protein: binder værtscellens jern, som er nødvendig for vækst.

2) Beta-lactamase: nedbryder penicillin

3) Pili: adhærence til epithelceller uden cilier. Hæmmer neutrofile granulocytters drabmekanisme.

4) PorB: Porin. Bakteriel invasion, beskyttelse mod fagosom nedbrydelse i neutrofile og beskytter mod komplement medieret drab i serum: Beskytter bakterien mod værtscellens inflammatoriske respons.

5) Opa: medierer stærk binding mellem bakterie og målcelle: medierer celle-celle kontakt. Undgåelse af immunsystemet. Sidder i membranen.

6) IgA1-proteaser

7) LOS: Har en endotoxin-aktivitet + blebs med LOS forbedrer endotoxin-toxiciteten og binder protein-directed antistof. Stimulerer frigivelse af TNF-a

8) Ofte rekombination

9) Rmp-proteinet: blokerer antistoffer

15

Patogenese(neisseria gonorrhoeae)

Gonokkokerne binder til non-cilierede slimhindeceller og penetrerer dem og replikerer i disse: passerer gennem cellen og ind i det subepitheliale rum hvor infektionen opstår.

16

Sygdomme(neisseria gonorrhoeae)

Q image thumb

Gonoré.

Kvinder:

 • Oftest asymptomatisk, men der kan være svie ved vandladning og udflåd fra cervix. Ved ascenderende infektion kan salpinges afficeres, og ved alvorlig infektion og for sen behandling kan dette resultere i tillukningen med efterfølgende sterilitet.

Mænd:

 • Symptomer: Tyktflydende gulligt udflåd fra urethra og hyppige smertefulde vandladninger (en dryppert). Udflådet aftager gradvist efter en uges tid, men ubehandlet kan infektionen sprede sig til epididymitis, prostata og testes.
 • Ved homoseksuelle mænd ses den primære infektion ofte i rectum, kaldet proctitis.

Kroniske infektioner kan medføre sterilitet.

Nyfødte (neonatal conjunctivitis):

 • Alvorlig gonokok-øjenbetændelse pådrages ved barnets passage gennem vagina.

Gonococcemia (begge køn):

 • dissemineret infektion
 • septicemia
 • Hud- og led-infektioner
  • Feber
  • Arthritis
  • Pustular udslæt på en erythromatoid (rødlig) overflade på ekstremiteterne, men ikke på hovedet og truncus.
 • Bemærk dog at det er sjældent, - 1-3% af inficerede kvinder for dette, mens det er langt lavere hos mænd.

 

A image thumb
17

Inkubationstid(neisseria gonorrhoeae)

2-5 dage

18

Diagnose(neisseria gonorrhoeae)

 • Dyrkning fra sekreter fra urethra + cervix + svælg + rectum
 • Gramfarvning af urethralt udflåd er kun sensitivt for symptomatiske mænd.
 • Kultur dyrkning på chocolateagar og oxidasetest. Kan være svær at dyrke, da den er fastidious.
 • Dessuden antigendetektion ved PCR eller NAA(nuclein acid amplification) som er hurtig og sensitiv

19

Behandling(neisseria gonorrhoeae)

Større og større resistens over for penicillin.

Enkelt dosis ceftriaxone(cephalosporin) intramuskulært. Dette anvendes ved ukendt resistensmønster. 

Derefter antibiotisk behandling.

20

Forebyggelse(neisseria gonorrhoeae)

Smitteopsporing

Brug af kondom

Ingen vaccine, da den manglende kapsel og stor variation i proteinerne i den ydre membran vanskeliggør udviklingen af en vaccine, - det er især pili, hvis antigener varierer.