Yersinia enterocolitica Flashcards Preview

Bakterier > Yersinia enterocolitica > Flashcards

Flashcards in Yersinia enterocolitica Deck (16):
1

Gruppe (Yersinia enterocolitica)

Yersinia, enterobacteriaceae familien.

2

Gramfarvning og form(Yersinia enterocolitica)

Gram-negative stave

3

Kapsel (Yersinia enterocolitica)

Umiddelbart nej

4

Lejring (Yersinia enterocolitica)

Enkeltvis eller i par, evt.  kæder i vandigt medium

5

Størrelse (Yersinia enterocolitica)

0,5 x 0,5-2 mikrometer

6

Andet (sporedannelse, koagulase, hæmolyse, serotyper)(yersinia enterocolitica)

Fermenterer ikke laktose -> intet farveskifte på MacConkey agar.

7

Ilt (Yersinia enterocolitica)

Fakultativ anaerob

8

Mobilitet (Yersinia enterocolitica)

Ubevægelige

9

Forekomst (Yersinia enterocolitica)

Bakterien forekommer hos gnavere og husdyr, især svin, hunde og katte.

10

Smittekilder og smitteveje (Yersinia enterocolitica)

Mennesker inficeres ved direkte kontakt med dyr eller ved indtagelse af fødevarer (især råt svinekød + mælk) eller vand inficeret med fæces fra dyr. Kan overføres ved donorblod, da bakterien kan overleve ved køleskabstemperatur. Fødevarebåren, men forekommer i dag sjældent som følge af forbedret hygiejne på slagterier.

Person til person smitte kan forekomme (sjældent)

11

Virulensfaktorer/patogenese (Yersinia enterocolitica)

  • Karakteristisk egenskab at de kan modstå fagocytotisk drab grundet type III sekretionssystemet, som secernerer proteiner som ødelægger proteiner i fagocytten som er nødvendige for fagocytosen. Inducerer også apoptose i makrofager, inhiberer cytokinproduktionen
  • LPS - har endotoksin aktivitet

12

Hvad er inkubationstiden? (Yersinia enterocolitica)

4-6 dage

13

Sygdomme/infektioner/symptomer (Yersinia enterocolitica)

Enterit (mild - sommetider alvorlig)=enterocolitis. 

Symptomer: Diarré, abdominale smerter, ledsymptomer, hudforandringer. Kan være fatal ubehandlet.

Initialt: Diarré og mavesmerter i 1-2 uger. Kan blive kronisk.

 Involverer terminale ileum og de mesenteriske lymfeknuder kan forstørres -> ligner blindtarmsbetændelse. Sygdom ses oftest hos børn og pseudoappendicitis er et problem.

14

Diagnose (prøver, dyrkning) (Yersinia Enterocolitica)

Stilles ved dyrkning (typisk på blodagar eller MacConkey agar) af fæces. Gror langsomt. Foretrækker kolde temperaturer.

PCR.

15

Behandling/resistens (evt. genetiske faktorer) (Yersinia Enterocolitica)

Behandling er ofte ikke nødvendig. Sensitiv for de fleste antibiotika.

16

Forebyggelse (Yersinia Enterocolitica)

Varmebehandling af mad og drikke.