Mycobacterium leprae Flashcards Preview

Bakterier > Mycobacterium leprae > Flashcards

Flashcards in Mycobacterium leprae Deck (14):
1

Gram-farvning (Mycobacterium leprae)

Positiv

2

Form (Mycobacterium leprae)

Slank stav

3

Kapsel (Mycobacterium leprae)

Ingen

4

Lejring (Mycobacterium leprae)

Intracellulært

5

Størrelse (Mycobacterium leprae)

0,3-0,6 x 1-4 mikrometer

6

Andet (sporedannelse, koagulase, hæmolyse, serotyper) (Mycobacterium leprae)

Ingen sporedannelse

Syrefast.

Lipidrig cellevæg

Langsom vækst

PGL1-overfladelipid

7

Ilt (Mycobacterium leprae)

De er obligate aerobe

8

Mobilitet (Mycobacterium leprae)

Ubevægelige

9

Forekomst (Mycobacterium leprae)

Forekommer oftest i Asien, Afrika, Syd og Mellemamerika

10

Smittekilder og smitteveje (Mycobacterium leprae)

Smitter via sekreter fra slimhinder og eksudater fra læsioner i huden. Kræver længerevarende tæt kontakt med en inficeret person og betegnes som en meget lidt smitsom infektionssygdom. Smitter også ved inhalation af infektiøse aerosoler.

11

Virulensfaktorer/patogenese (Mycobacterium leprae)

Patienter med den tuberculoide form inducerer bakterien cytokinproduktion, som medierer makrofagaktivering, fagocytose og clearance. (Tuberkolid form).

Ved patienter med den lepromatøse form har de et stærkt antistofsvar, men en specifik cellulær defekt over for m. leprae antigener. Der ses derfor mange bakterier i dermale makrofager og de Schwannske celler i de perifere nerver.

12

Sygdomme/infektioner/symptomer (Mycobacterium leprae)

Spedalshed. Inkubationstid op til 30 år pga. langsom replikation men vanskelig at vurdere. Infektionen angriber hud og perifere sensoriske nerver.

Der optræder to former af sygdommen:

  • Tuberkuloid form:
    • Relativ fredelig form, der kan behandles. Involverer hud og nerver -> hypopigmentering. Giver en stærkt cellemedieret immunreaktion -> forøget cytokinproduktion -> øget clearance af bakterie.
  • Lepromatøs form:
    • Aggressiv og svær at behandle. Optræder anfaldsvist med feber og smerterne. Imellem anfaldene kommer der et spedalsk huudslæt, hvori der efterhånden dannes knuder, - især i ansigtet og på ekstremiteterne. Knoglerne kan afficeres og man kan tabe fingre og tæer, når knuderne ulcererer. Sårene er fyldt med bakterier. Dårlig cellulær immunreaktion -> forøget antal bakterier i dermale makrofager og Schwannske celler i de perifere nerver.

13

Diagnose (prøver, dyrkning) (Mycobacterium leprae)

Histopatologisk udredning af hudbiopsier og påvisning af syrefaste bakterier fx i skrab fra nasalmucosa. PCR. Man kan ikke dyrke dem i kulturer.

14

Behandling/resistens (evt. genetiske faktorer) (Mycobacterium leprae)

"Multi-drug therapy" - med 3 antibiotika. Den lepromatøse form kræver ofte andre former for behandling: Afhjælpe deformationer,, antiinflmmatoriske stoffer. Hurtig behandling kræves.

Tuberculid form -> rifampicin og dapsome i 6 måneder.

Lepromates -> rifampicin + clofazimine i 12 måneder.