Clostridium perfringens Flashcards Preview

Bakterier > Clostridium perfringens > Flashcards

Flashcards in Clostridium perfringens Deck (15):
1

Gram(clostridium perfringens)

Positiv

2

Form(clostridium perfringens)

Stav(rektangulær)

3

Størrelse(clostridium perfringens)

0,8-2,4 x 4-8 mikrometer (stor)

4

Andet(clostridium perfringens)

Antal serotyper

Sporedannelse?

Vækstmuligheder

Hæmolyse

Man inddeler Clostridium perfringes ind i fem typer, A-E, alt efter produktion af en "major lethal" toxin

 • Enterotoxin: Typisk type A
 • Alpha-toxin: Kan produceres af alle 5 typer
 •  Iota-toxin: Type E 
 • De andre toxiner er ikke nævnt. 

Danner sporer, som dog sjældent ses.

Hurtig vækst, fordoblingstid 8 min: diagnostisk clue på blodagar.

ß-hæmolytisk.

5

Ilt(clostridium perfringens)

Anaerobe forhold giver den bedste vækstbetingelse, men er tolerant over for ilt.

6

Mobilitet(clostridium perfringens)

Ubevægelige

7

Forekomst(clostridium perfringens)

Forekommer overalt i naturen, i tarmkanalen hos dyr og mennesker, kontamineret pga. fæces.

Sporer dannes under dårlige forhold --> kan overleve i lang tid.

Tredje mest hyppige årsag til fødevarebårne sygdomme.

Mest hyppige årsag til gas gangrene (koldbrand)

8

Smittekilder(clostridium perfringens)

Allestedsværende i jord, vand og GI-tragten af mennesker og dyr.

 • Type B-E: Kun i GI-tragten, - ingen andre steder.

Soft-tissue-infektioner er associeret med bakteriel kontamination af sår eller lokaliseret traume.

Madforgiftning og nekrotiserende enteritis er associeret med kontamineret kød som ikke opvarmes til over 60°C, hvilket giver bakterien gode vækstvilkår.

9

Toxiner(clostridium perfringens)

Alpha-toxin (primær skyld i gas gangrene):

 • Phospholipase
  • Lyserer erythrocytter, thrombocytter, leukocytter og endothelceller
 • Massiv hæmolyse
 • Øget vaskulær permeabilitet og blødninger
  • Blødninger delvist p.g.a. lyse af thrombocytter
 • Vævsødlæggelse
 • Hepatisk toxicitet
 • Myocardiel dysfunktion
  • Bradykardi 
  • Hypotension

Enterotoxin (giver diarré):

 • Trypsin øger dens aktivitet.
 • Binder til receptorer på epithelceller i tyndtarmen fører til øget membranpermeabilitet og tab af væske og ioner --> diarré.
 • Varmelabilt

ß-toxin:

 • Tab af mucosa i tarmen + dannelse af nekrotiske læsioner 
 • Enteritis --> nekrotiserende enteritis
 • Forøger karpermabiliteten

Episolin-toxin:

 • Aktiveres af trypsin
 • Øget vaskulær permeabilitet i tarmen

Iota-toxin:

 • Dermonekrose aktivitet
 • Øget vaskulær permeabilitet

 

TLDR:

Alfatoksin: Phospholipase, der nedbryder cellemembraner. Beta-toksinet er nekrotiserende og øger karpermeabiliteten, hvilket Epsilon også gør. Iota er ansvarlig for dermonekrose og øget karpermeabilitet.

10

Sygdomme: Gas gangrene(clostridium perfringens)

Koldbrand

 • Inkubationstid: I løbet af en uge.  
 • Symptomer:
  • Patient har smerte og feber. 
  • Soft-tissue infektioner som cellulitis, fasciitis eller myositis, og myonecrosis med gasdannelse = koldbrand. 
  • Omkring sår opstår ødemer og nekrose. I muskler og i det subkutane væv opstår luftansamlinger pga gæring af kulhydrater(derfor navnet gas gangrene).
 • Død 2 dage efter start ved ubehandlet.
 • Udvikles i væv med kompromitteret blodforsyning = nedsat ilttension = anaerobe forhold, fx operationssår. 
 • Ubehandlet fører infektionen til shock og død
 • C. perfringens fører ikke altid til koldbrand, i det dette kræver anaerobt miljø, som fx dårlig blodtilførsel.

11

Diagnose(clostridium perfringens)

Klinisk + laboratorieprøver som bekræftelse.

Prøver tages fra nekrotiskeret væv + eksudat fra dybere sår. 

Mikroskopi:

 • Store Gram-positive celler. 

Agar:

 • Meget hurtigdelende: 8-10 minutter: nem at dyrke

Immunoassays

 • Identifikation af enterotoxin i fæces

Madforgiftning er en klinisk diagnose, hvor der oftest ikke benyttes kulturdyrkning eller immunoassays

 • Madforgiftning fastslåes hvis:
  • >105 organismer pr g mad
  • >106 pr g fæces

 

 

12

Behandling(clostridium perfringens)

Kirurgisk fjernelse af nekrotisk væv hurtigst muligt. 

Penicillin.

Antitoxin.

Kompressionskammer med høj oxygen-tension (man er i tvivl om effekten)

Symptomatisk behandling af gastroenteritis

13

Forebyggelse(clostridium perfringens)

Effektiv sterilisation af OP-instrumenter og grundig fjernelse af nekrotiseret væv fra forurenede læsioner.

Penicillin eller antiseptisk præ-OP især ved særligt udsatte som diabetes-patienter.

Ordentlig behandling af madvarer, - man kan degenere toxinerne ved at varme maden op til 74 grader.

14

Virulensfaktorer- ud over toxinerne(clostridium perfringens)

Sporer

Nedsat blodforsyning(p.g.a. af skade på kar under OP) og dermed nedsat iltforsyning til væv danner grundlag for et anaerobt fokus, hvor bakterien kan vokse. Bakterien inficerer ikke sundt væv. 

15

Tarmsygdomme osv(clostridium perfringens)

Clostridial madforgiftning

 • Inkubationstid: 8-12 timer
 • Symptomer:
  • Abdominale kramper
  • Vandig diarré, men ingen feber, kvalme eller opkast
 • Varighed: Under 24 timer
 • Årsag: 
  • Mad med højt indhold af bakterien
  • Skyldes oftest at kød ikke opvarmes til over 60°C 

Nekrotiserende enteritis

 • Symptomer:
  • Akut abdominale smerter
  • Opkast
  • Blodig diarré
  • Ulceration på tyndtarmen
  • Perforation af tarmen 
   • Peritonitis
   • Shock
 • Mortalitet: 50%
 • Årsag: Type C: ß-toxinet
 • Epidemiologi:
  • Oftest forekommende i Papua New Guinea
  • Sporadisk andre steder i verden