Chlamydia trachomatis Flashcards Preview

Bakterier > Chlamydia trachomatis > Flashcards

Flashcards in Chlamydia trachomatis Deck (15):
1

Gruppe (Chlamydia trachomatis)

Chlamydia

2

Form (Chlamydia trachomatis)

Er meget små, - nærmest prikker. 

A image thumb
3

Lejring (Chlamydia trachomatis)

Disse bakterier er obligate intracellulære parasitter. De har mistet evnen til selv at lave energi. Gror i cytoplasmatiske vakuoler i eukaryoter, - snylter på altså på eukaryoter.

4

Størrelse (Chlamydia trachomatis)

0,2-0,3 mikrometer

5

Andet (sporedannelse, koagulase, hæmolyse, serotyper)(chlamydia trachomatis)

Major outer membran protein (MOMP) -> vigtigt strukturelt komponent. Unik for hver klamydia stamme. Sidder også OMP2, som deles af alle chlamydiastammerne. 

Har LPS -> svag endotoxin aktivitetet.

Har ikke sporedannelse, men EB (elementær legemer) minder om sporer og er meget resistente over for miljøfaktorer. Meget unik vækstcyklus, der adskiller sig fra alle mikroorganismer. Veksler imellem 2 højt specialiserede morfologiske former EB (elementær legemer) og RB (retikulær legemer).

På trods af at de ikke er helt normale bakterier, har de stadig en indre og ydre membran (ligesom gram-negative bakterier).

6

Hvordan inddeles den? (Chlamydia trachomatis)

C. trahcomatis inddeles i to subtyper:

 • Trachoma -> minimale invasive infektioner, som øjeninfektioner (15 serotyper A-K).
 • LGV (lymfogranuloma venereum) biovar -> invasiv kønssygdom (3 serotyper L1-L3).

Serotyperne er inddelt baseret på forskelle i MOMP.

7

Mobilitet (Chlamydia trachomatis)

Ubevægelige

8

Forekomst (Chlamydia trachomatis)

Mennesket er eneste reservoir, ikke en del af normalfloraen. Findes over hele verdenen. Mest unge mellem 15-29 år, og der diagnosticeres flere kvinder. Over 30.000 tilfælde i 2014.

9

Smittekilder/smitteveje (Chlamydia trachomatis)

Serotype D-K: Smitter ved sexuel kontakt eller overføres ved fødslen. De fleste infektioner er asymptomatiske eller symptomsvage. Kan findes latent i måneder til år!

Serotyper for trakom: Kan overføres fra øje til øje via kontaminerede ting eller via respiratoriske dråber.

10

Vækstcyklus (Chlamydia trachomatis)

Elementær legeme: Ekstracellulært smitsomt elementær legeme. Den infektiøse form. Rigidt legeme, og kan derfor overleve uden for cellerne. De er metabolsisk inaktive, og kan ikke dele sig før de kommer ind i cellen.

Retikulær legeme: Intracellulær metabolisk retikulær legeme. Står for intracellulær replikation - metabolsk aktivt. Ved deling produceres elemtærlegemer, som kan frigives.

Elementærlegemet sætter sig fast på værtscellen -> laver en aktiv penetration af værtscellen -> internaliseres og bakterien bliver inde i cytoplasmatiske fagosomer= vakuoler -> bakterien i vakuole beskyttes herved mod cellulære lysosomer, hvis den ydre membran på EB er intakt. Efter 6-8 timer omdannes elementærlegemet til retikulærlegemet -> retikulærlegemet replikerer ved binær fission -> efter 18-24 timer omdannes de nydannede retikulærlegemer til elementær legemer -> 48-72 timer senere dør cellen ved ruptur, og der frigives infektiøse chlamydiabakterier=elementærlegemer ----> ny cyklus

A image thumb
11

Virulensfaktorer/patogenese (Chlamydia trachomatis)

Elementærlegemer kan inficere ikke-cilibærende epithelceller, som findes på slimhinden af urethra, endocervix, endometriet, æggelederne, anorectum, respirationsvejene og conjunctiva.

De kliniske manifestationer skyldes: den direkte destruktion af cellerne som følge af replikationen og det proinflammatoriske cytokinrespons. LGV replikerer i mononukleære fagocytter, og er dermed mere invasiv. Chlamydia får adgang gennem huadafskrabninger eller flænger.

Giver ikke lang immunitet: Reinfektion inducerer et større immunrespons med efterfølgende vævsskade. 

12

Sygdomme/infektioner/symptomer (Chlamydia trachomatis)

Mest hyppig i DK, - serotype D-K:

Genitale infektioner (D-K - hyppig i DK): 80% af de urogenitale infektioner hos kvinder er asymptomatiske. Betændelse i kønsorganerne (fx urethritis). Udflåd fra urinrøret samt svie ved vandladning. Komplicerede infektioner: bitestikelbetændelse, salpingitis osv..  Ubehandlet -> sterilitet. Kan forveksles med N. gonnorrhae. Chlamydia infektion kan føre til Reiters syndrom (sjældent) -> urethritis, conjuncitivis, polyarhtritis (ledsmerter) og mukokutane læsioner. Ses oftests hos unge mænd. 

Neonatal conjunctivitis: Akut mukopurulent og ødematøs øjeninflammation, som kan blive kronisk med follikeldannelse. Går over af sig selv og giver sjældent sequelae (modsat trakom). Smitte fra mor til barn via fødselskanalspassage - 25% smitte. 

Kan også give pneumoni ved fødslen:

 • 2-3 uger efter fødslen -> rhinitis -> udvikler sig en karakteristisk tør "staccato cough", - inspiration mellem hver host -> kan karakteriseres som bronchitis.
 • 10-20% smittes gennem fødsel af en seropositiv mor og ca 5% vil udvikle pneumoni. 5% af mødre er chlamydiapositive

 

 • Ekstra:
 • Voksen inklusion conjuncitivitis:

 • Akut follokulær conjunctivitis -> A, B, Ba, D, K-> sker i seuelt aktive voksne -> mucopurulente udflåd, keratitis, cornealeinfinltrater, ardannelse.
 • Typisk genitale infektion, der går i øjet -> transmitteres via oral-genital kontakt.

Ikke hypige i DK:

 • 1. Trachoma (sjælden i DK) biovar (A, B, Ba, C) (kronisk sygdom):
  • Follikulær Conjunctivitis -> inflammation -> ar på conjunctivae -> øjenlågene vender indad -> slider på cornea -> sår på cornea -> ardannelse -> blindhed. Overføres fra øje til øje via fingrene. Ses særligt hos små børn, som fungerer som reservoir. 6 millioner er blinde som følge af trachoma (WHO)
  •  
 • 2. LGV biovar (sjælden i DK, men findes i homosexuelle miljøer):
  • Lymfogranuloma venereum (L1-L3): Inkubationsperiode på 1-4 uger. Genital infektion: Begynder med genitale sår (uømme, modat herpes) ved infektionsstedet fulgt af spredning lymfeknuderne. Ses på penis, urethra, glans, scrotum, vaginal væg, cervix, vulva. Man får smertefulde hævede lymfeknuder (danner bylder). Der kan opstå perforation af bylderne. Man kan have feber, hovedpine osv..

Oculær lympogranuloma venereum:

 • LGV serotype af C. trachomatis -> conjunctival inflammation -> præaurikulær, submandibulær og cervical lymfadenpati.

Proctitis (inflammation i rectum og anus):

 • Ses hyppigst hos kvinder med LGV, men kan også ses ved mænd ved analsex, eller spredning med lymfen fra urethra.
 • Skyldes spredning med lymfen fra cervix eller vagina
 • Ubehandlet -> enten resolve eller også udvikler det sig til en kronisk ulcerative fase i kønsområdet.

 

13

Diagnoser (prøver, dyrkning) (Chlamydia trachomatis)

Kan påvises i celleholdigt materiale fra inficerede områder. Serologi baseret på antistoffer. Nukleinsyreamplifikation på podninger, morgenurin og cervical swap. Evt. rektal podning ved mistanke om proctitis. Kulturdyrkning.

C. thracomatis kan påvises i celleholdigt materiale fra conjunctiva, urethra, cervix eller trachea med:

 • ELISA
 • Immunflourescensmikropskopi
 • PCR eller LCR
 • Bakterien kan dyrkes på McCoy-celler -> kan påvise inklusionslegemer, som er elementærlegemer. Serologisk kan påvises specifikke antistoffer mod MOMP og LPS/protein kompleks i cellevæggen.

Nucleinsyreamplifikationsteknikkerne er helt klart bedst.

14

Behandling (Chlamydia trachomatis)

Antibiotika. Fx dexyclcine eller azithromycin. Vigtigt at huske partnerbehandling. Penicillin hæmmer bakteriens vækst, men dræber den ikke.

LGV -> doxycyclin eller erythromycin

Oculor/genitel -> doxycyclin eller azithromycin

Newborn -> erythromycin.

Bemærk at elemntarlegemerne kan holde sig infektiøse ekstracellulært i op til en uge, - brug derfor kondom den 1. uge efter behandling.

15

Forebyggelse (Chlamydia trahcomatis)

Ingen vaccine. Sikker sex. Stoppe smitteudbredelse ved at behandle partnere, smitteopsporing.