Clostridium botulinum Flashcards Preview

Bakterier > Clostridium botulinum > Flashcards

Flashcards in Clostridium botulinum Deck (15):
1

Gram(clostridium botulinum)

Positiv

2

Form(clostridium botulinum)

Stav

3

Kapsel(clostridium botulinum)

Ingen

4

Størrelse(clostridium botulinum)

0,9 x 4-6 µm

5

Andet(clostridium botulinum)

Bakterien er sporedannende.

Inddeles i fire grupper, - er faktisk 4 forskellige arter, men historisk, ser man dem blot som én art.

Bruges i Botox, - paralysere faciale muskler, sådan man ikke får rynker.

6

Inddeling(clostridium botulinum)

Der findes 7 forskellige undergrupper af toxiner(A-G).

De inddeles efter de forskellige antigene toxiner.

De er virkningsmæssigt ens.

A,B,E og F er specielt associeret med sygdom hos mennesker

7

Ilt(clostridium botulinum)

Anaerob

8

Mobilitet(clostridium botulinum)

Bevægelige

9

Forekomst(clostridium botulinum)

Bakterien og dens sporer forekommer frit i naturen i jord og vand.

I mange fødevarer - fx kød, grøntsager, fisk, honning m.fl som er kontamineret med botulismesporer.

Sygdommen eksisterer nærmest ikke i Danmark. 0-2 tilfælde om året. Toxinet bruges dog under navnet "Botox".

10

Smittekilder(clostridium botulinum)

Forurenede - ofte på grund uhensigtsmæssige opbevarede fødevarer er den hyppigste kilde til sygdom hos mennesker, idet sporer her kan udvikles under anerobe forhold til bakterier og producere toxin. 

 • Madbåren: Skyldes ofte dåsemad, forurenet fisk
 • Spædbarnebotulinum: Kontaminerede fødevarer som mælk, honning eller indtagelse af sporeholdigt jord eller støv
 • Sår-botulinum
 • Inhalations-botulinum: Bioterrorisme. Høj mortalitet. 

11

Virulensfaktorer/patogenese(clostridium botulinum)

C. botulinum toxin:

 • A-B toxin
 • Er i kompleks med nontoxiske proteiner som beskytter neurotoxinet gennem passage af fordøjelseskanalen.
 • B-subunit binder til sialsyrereceptoren og glykoproteiner på motorneuroner
 • Forbliver i modsætning til c. tetani-toxinet(retrograd bevægelse til soma) ved den neuromuskulære endeplade -->
  • Acidifering af endosom: Frigivelse af A-subunit til cytosol.
  • Inaktiverer proteiner som regulerer frigivelsen af acetylcholin (A-proteinet er en zinc-endopeptidase) -->
  • blokerer derved neurotransmissionen af perifere kolinerge synapser -->
  • ingen muskelsammentrækning: Slap paralyse
  • Recovery kræver regenerering af nerveender: Tager måneder til år.

12

Sygdomme(clostridium botulinum)

Botulisme = pølseforgiftning

Pareser, syns- og koordinationsproblemer. Evt hjerte- og respirationsinsufficiens. 

 • Spædbarnsbotulisme
  • Vuggedød
  • Spædbarnet får koloniseret tarmen med bakterien, som producerer neurotoxin, formentlig fra kontamineret honning på sutten. 
  • Initialt nonspecifikke symptomer som forstoppelse, gråd, mistrivelse -->
  • Herefter slatten paralyse evt. med respirationsstop.
  • Mortalitet ved behandling er 1-2%.
  • Forskellen fra fødevarebotulisme er, at det C. botulinum ikke kan kolonisere tarmen hos voksne, - det kan den dog godt hos spædbørn pga. ingen konkurrende flora!
 • Fødevare-botulisme:
  • Inkubationstid: 1-3 dage
  • Patient bliver svag og svimmel med synsforstyrrelser, dilaterede pupiller, tørhed i mund, forstoppelse og mavesmerter.
   • Skyldes inhibition af den kolinerge receptor.
  • Bilateral descenderende svaghed i perifere muskler
  • Ingen feber
  • Hvis respiraitionmusklerne rammes: Død
  • Patient har normal sensorik.
  • Mortalitet ved behandling: 5-10%
 • Sår-botulisme:
  • Samme symptomer som fødevarebåren
  • Symptomer er først overstået når der vokser nye nerveender ligesom ved c. tetani
 • Bemærk farer for at det kan bruges som våben!

13

Diagnose(clostridium botulinum)

Toksin-antitoksin-neutralisering-test

 • Bekræftelse på toxisk aktivitet

Isolering

 • Opvarm til 80°C i 10 min for at dræbe alle ikke clostridium. 

Madbotulisme: Toxisk aktivitet i mad, serum, fæces eller gastrisk væske, - ,man kan altså detektere toxinet.

Spædbarnsbotulisme: Toxisk aktivtet i fæces og serum

Sår-botulisme: Toxisk aktivtet i serum eller sår

Demonstrering af toxinproduktion via en musse bioassay

 • 2 portioner isolat:
  • Den ene mixes med antitoxin, den anden ikke.->
  • Gives til mus-->
  • Hvis den ene mus dør (den uden antixtoxin) og den anden overlever (den med antitoxin), så har man vist, at der er en aktivitet.

14

Behandling(clostridium botulinum)

Ventilatorisk support

Gastrisk udvaskning --> fjerner bakterien fra mave-tarmkanalen --> herefter penicillin-terapi

Trivalent botulinum antitoxin --> inaktiverer ubunden toxin i blodet

Man kan forhindre bakteriens vækst, hvis maden er i køleskab, eller hvis man varmer maden om med høj temperatur i 10 minutter. 

15

Forebyggelse(clostridium botulinum)

Konservering ved saltning

Lav pH eller under 4°C opbevaring

Tilsætning af nitrit ved pølsefremstilling

Frysning forhindrer bakterievækst og toxindannelse

Personer der evt har været udsat for toxinet gives antitoxin.

Vaccine findes, men bruges ikke p.g.a. den lave forekomst. 

Ingen honning til børn under 1 år.