Chlamydophila pneumoniae Flashcards Preview

Bakterier > Chlamydophila pneumoniae > Flashcards

Flashcards in Chlamydophila pneumoniae Deck (12):
1

Gruppe (Chlamydophila pneumoniae)

Chlamydophila

2

Form (Chlamydophila pneumoniae)

Som på billedet. 

3

Lejring (Chlamydophila pneumoniae)

Obligate intracellulære parasitter (gror i cytoplasmatiske vakuoler i eukaryoter)

4

Størrelse (Chlamydophila pneumoniae)

EB: 0,3-0,4 µm

RB: 0,8-1,0 µm

5

Andet (sporedannelse, koagulase, hæmolyse, serotyper) (Chlamydophila pneumoniae)

LPS

Har ikke sporedannelse, men EB (elementær legemer), som minder om sporer og er meget resistente over for miljøfaktorer.

Meget unik vækstcyklus, der adskiller sig fra alle andre mikroorganismer!

Veksler imellem 2 højt specailiserede morfologiske former EB (elementær legemer) og RB (retikulær legemer)

6

Mobilitet (Chlamydophila pneumoniae)

Ikke bevægelige.

7

Forekomst/smitteveje (Chlamydophila pneumoniae)

Overføres fra menneske til menneske ved respiratorisk dråbeinfektion.

Ingen dyrereservoirs.

8

Vækstcyklus (Chlamydophila pneumoniae)

Elementærlegeme: Ekstracellulært smitsomt elementærlegeme. Den infektiøse form. Rigidt legeme kan derfor overleve uden for cellerne, metabolisk inaktivt og kan ikke dele sig før binding til cellen.

Retikulær legeme: Intracellulær metabolisk retikulær legeme. Står for intracellulær replikation - metabolisk aktiv. Ved deling produceres elementærlegemer, som kan frigives.

Elementærlegemet sætter sig fast på værtscellen -> Elemetærlegemet laver en aktiv penetration af værtscellen -> internaliseres og bakterien bliver inde i cytoplasmatiske fagosomer = vakuoler -> bakterien i vakuole beskyttes herved mod cellulære lysosomer -> 6-8 timer senere omdannes elementærlegemet til retikulærlegemet -> retikulærlegemet replikerer ved binær fission -> efter 18-24 timer omdannes de nydannede retikulærlegemer til elementærlegeler -> 48-72 timer senere dør cellen ved ruptur og der frigives infektiøse chlamydiabakterier= elemetærlegemer -> ny cyklus.

 

9

Sygdomme/infektioner/symptomer (Chlamydophila pneumoniae)

 • De fleste infektioner er asymptomatiske eller milde.
  • Hoste 
  • Alment ubehag.
 • Pneumoni
  • Atypisk pneumoni - længere inkubationstid end andre pneumonier, - kommer snigende efter 1-2 uger.
  • Kan ikke differentieres fra de andre atypiske pneumonier, som fx Mycoplasma pneumoniae, Legionella pneumophila og respiratoriske virus.
 • Atherosclerose
  • Patogenesen er ikke opdaget, men der er måske en sammehæng
 • Kan også give pharyngitis og bronkitis.

 

 

10

Diagnose (prøver, dyrkning) (Chlamydophila pneumoniae)

Kan påvises i celleholdigt materiale fra inficerede områder (bornchial sekret).

Serologi baseret på antistoffer

 • Titer
 • Antistoffer 6-8 uger efter infektion. Derfor ikke brugbar så ofte

 

MIF-test

 • Migration Inhibition Assay
 • Måler makrofag, monocyt og leukocyt inhibitoriske faktorer

PCR (mest anvendte)og flourescenstest for antistoffer.

Påvises dog ikke så ofte.

11

Behandling/resistens (evt. genetiske faktorer) (Chlamydophila pneumoniae)

Makrolider(erythromycin) eller dexycycline.

Pro-tip: Atypiske pneumonier reagerer ikke over for penicillin. Ofte er atypiske pneumonier svære at dyrke på normale agarplader.

12

Forebyggelse (Chlamydophila pneumoniae)

Hygiejne -> De er overalt.