Listeria monocytogenes Flashcards Preview

Bakterier > Listeria monocytogenes > Flashcards

Flashcards in Listeria monocytogenes Deck (16):
1

Gruppe(listeria)

Listeria

2

Gram(listeria)

Positiv

3

Form(listeria)

Stav.

Ensformig i udseende.

4

Kapsel(listeria)

Ingen 

5

Lejring(listeria)

Fakultativt intracellulært patogen.

Enkeltvis, i par eller korte kæder(minder om s. pneumoniae).

6

Størrelse(listeria)

0,4-0,5 * 0,5-2 µm

7

Andet(listeria)

Ingen sporedannelse

Vokser i temperaturområder 1-45°C, høje saltkoncentrationer og tåler varierende pH-områder. Faræogt. da de den dermed kan formere sig til store mængder i fødevarer ved køleskabstemperatur.

Svag beta-hæmolyse.

I mikroskopet bevæger de sig på en karakteristisk måde, - "end-over-end tumbling motion".

 

8

Ilt(listeria)

Fakultativt anaerob

9

Mobilitet(listeria)

Bevægelige ved stuetemperatur, men mindre ved 37°C. Har den karakteristiske "end-over-end tumbling motion".

10

Forekomst(listeria)

Udbredt i naturen og i tarmkanalen hos mange dyr.

Kan vokse i madvarer ved køleskabstemperatur.

Er overalt. 

Rullepølse.

De fleste danskere vil på et eller andet tidspunkt smittes med bakterien, men meget få bliver syge.

11

Smittekilder(listeria)

Indtages via kontaminerede fødevarer som kød, mælk og grøntsager.

Typisk gravide, fostre eller nyfødte + immunsupprimerede og ældre som typisk smittes.

Person-personsmitte ses fra moder til foster i uterus eller via fødselskanalen.

12

Virulensfaktorer(listeria)

Fakultativt intracellulær patogen.

Tåler eksponering for proteolytiske enzymer, mavesyre og galdesalte via beskyttende stress-respons gener.

Adhæsion til værtsceller:

 • Via overfladeproteiner som binder til glykoproteiner.
 • Fx Internalin: binder til glykoproteiner på overfladen.

Bakterien penetrerer cellen, - dyremodeller har vist, at infektionen starter i enterocytterne eller M-cellerne i den Peyerske plaques:

 • Efter cellen er blevet optaget, falder pH i fagolysosomet. Dette aktiverer en bakteriel poredannende cytolysin (listeriolysin O) og to fosforlipase-enzymer(to forskellige phospholipase C), som fører til at bakterien frigives fra fagolysosomet til værtscellens cytosol.

ActA:

 • Koordinerer sammensætning af aktin.

Bakterien replikerer i cytoplasma og bevæger sig herefter til membranen af cellen v.h.a. aktinen.

Bakterien skubbes hen til membranen, og der dannes en udposning (filopod), som skubber bakterien ind i nabocellen.

Nabocellen optager bakterien og cyklus kører en gang til.

Cyklus: -->Lysis af fagosom-->bakteriel replikation-->filopoddannelse --> spredning til nabocelle.

Den intracellulære replikation beskytter bakterien mod antistoffer.

Fra tarmcellerne kan de spredes til makrofager. Makrofagerne bærer dem hen til lever og milt, hvilket fører til dissemineret sygdom. Alt dette reguleret af genet prfA. Humoral immunitet er ikke vigtig, da den er intracellulær, - cellulær immunitet er vigtig!

13

Sygdomme(listeria)

Neonatal sygdom:

 • Early-onset:
  • Erhvervet via placenta 
  • Kan resultere i abort, dødsfødsel og for tidlig fødsel
  • Granulomatosis infantiseptica
   • Alvorlig form for listeriosis 
   • Abscesser og granulomer i flere organer 
   • Høj mortalitetsrate, hvis ubehandlet
 • Late-onset:
  • Erhvervet ved eller efter fødsel
  • Opstår efter 2-3 uger efter fødsel
  • Meningitis eller meningoencephalitis med sepsis
  • Kliniske tegn er ikke unikke. S. agalactia skal udelukkes først. 

Infektion i gravide kvinder:

 • Oftest i tredje trimester, hvor cellulær immunitet er mest svækket. 
 • Ikke-specifikke influenza-symptomer 

Raske mennesker: 

 • Fleste infektioner er asymptomatiske.
 • Akut selvlimiterende gastroenteritis med 1 dags inkubation og 2 dages symptomer. 
  • Vandig diarre
  • Feber
  • Kvalme
  • Hovedpine
  • Myalgi
  • Ledsmerter

Meningitis i voksne (kun hos ældre, gravide og aids):

 • Den typiske manifestation af dissemineret meningitis.
 • Skal altid mistænkes i personer med organtransplantation eller cancer og i gravide kvinder. 
 • Høj mortalitet(20-50%)
 • Neurologiske efterfølger

Primær bakteriæmi:

 • Kulderystelser og feber
 • Eller mere akut: Høj feber og hypotension
 • Kun immunokomprimmerede patienter er i livsfare

14

Diagnose(listeria)

Vokser på mange medier og laver ß-hæmolyse på blod-agar. Dyrkning i kolde omgivelser. Ekstra hæmolyse ved tilsætning af s. aureus. Ydermere kan man genkende den på den karakteristiske bevægelse i mikroskopet.

Man skal selvfølgelig tage en prøve fra cerebrospinalvæsken eller blodet, - man skal passe på med ikke at forveksle dem med S. pneumoniae, Enterocoocus og Corynebacterium.

Self. i MALDI-TOF når den er kommet frem.

15

Behandling(listeria)

Penicillin og ampicillin i kombination med gentamicin. Listeriae er naturligt resistent til cephalosporiner , og man kan også se resistens mod fx macrolider.

Svært at forebygge, - men god håndtering af fødevarer er vigtigt.

16

Forebyggelse (Listeria monocytogenes)

På grund af at bakterien er overalt, og de fleste infektioner er sporadiske, er det svært at forhindre.

Folk i høj risiko skal passe på med at spise dårligt tilberedt mad og fx ikke-vaskede grøntsager.

Ingen vaccine.