Klebsiella pneumonia Flashcards Preview

Bakterier > Klebsiella pneumonia > Flashcards

Flashcards in Klebsiella pneumonia Deck (16):
1

Gruppe (Klebsiella pneumonia)

Enterobakterie

Genus: Klebsiella

2

Form (Klebsiella pneumonia)

Stave

3

Gramfarvning (Klebsiella pneumonia)

Gram-negative

4

Kapsel (Klebsiella pneumonia)

Meget prominent polysakkaridkapsel.

5

Lejring (Klebsiella pneumonia)

Tilfældigt

6

Størrelse (Klebsiella pneumonia)

1-2 mikrometer

7

Andet (sporedannelse, koagulase, hæmolyse, serotyper) (Klebsiella pneumonia)

Fimbriae. Laktoseforgærende/fermenterende -> farveskift på MacConkey agar.

8

Ilt (Klebsiella pneumonia)

Fakultativt anaerob.

9

Mobilitet (Klebsiella pneumonia)

Ubevægelige

10

Forekomst (Klebsiella pneumonia)

Findes i tarmen hos dyr og mennesker. Udskilles i fæces. Findes desuden i vand. Jord. Er en del af normalfloraen, som kan forårsage opportunistiske infektioner.

11

Smittekilder og smitteveje (Klebsiella pneumonia)

Via den fækal-orale rute + fæko-urinalt(UVI).

12

Virulensfaktorer/patogenese (Klebsiella pneumonia)

  • LPS, beskytter mod komplementsystemet
  • Polysakkaridkapsel, beskytter mod fagocytose.
  • Fimbria + andre adhæsioner, medierer adhæsion.
  • Enterobaktinmedieret jernoptagelsessytem, som bruger siderophorer-receptorer til at optage jern.

13

Sygdomme/infektioner/symptomer (Klebsiella pneumonia)

  • Lobær pneumoni: nekrotisk destruktion af alveoler -> blodigt ekspektorat (+ danner hulrum)!
  • Urinvejsinfektioner - kan undertiden sprede sig til blodbanen, og så ser man bakteriæmi (blandt de hyppigste årsager)
  • Bakteriæmi/sepsis

14

Diagnose (prøver, dyrkning) (Klebsiella pneumonia)

Kapsulære antigener via ELISA.

15

Behandling/reistens (evt. genetiske faktorer) (Klebsiella pneumonia)

ESBL-producerende enterobakterier (E. coli og kelbsiella pneumoniae): ESBL (extended spectrum beta-lactamaser) er enzymer, som kan nedbryde en lang række betalaktamaseantibiotika, - herunder penicilliner. Findes flere hundrede forskellige varianter af ESBL. Findes fortrinsvis i E.coli og klebsiella bakterier, som findes i både menneskers og dyrs normalflora. ESBL er oftest placeret på plasmider, og kan derfor overføres mellem forskellige akterier og spredes derved let. Meget resistent.

16

Forebyggelse (Klebsiella pneumonia)

Ingen vaccine. God personlig hygiejne, god hygiejne med maden og god vandhygiejne -> så kan man undgå spredning.