Neisseria meningitides Flashcards Preview

Bakterier > Neisseria meningitides > Flashcards

Flashcards in Neisseria meningitides Deck (23):
1

Gruppe(neisseria meningitidis)

Neisseria

2

Gram(neisseria meningitidis)

Negative

3

Kapsel(neisseria meningitidis)

Polysakkarid kapsel:

 • Antigenvariation
 • Serotyping
  • A,B,C i Danmark
  • W135,X,Y
  • Andre ikke-endemiske serotyper

4

Form(neisseria meningitidis)

Diplokokker

 • Flade
 • Konkave
 • Bønneformede(coccoid)

5

Lejring(neisseria meningitidis)

 • Side by side
 • Findes typisk intracellululært lejret i neutrofile granulocytter

6

Størrelse(neisseria meningitidis)

0,6-1µm

7

Andet(neisseria meningitidis)

 • Kan på grundlag af kapselpolysakkaridet inddeles i 13 serotyper baseret på antigenforskelle.
 • Mest almindelige infektioner forårsages af typerne
  • A,B,C: Giver sygdom i Danmark
  • W-135 og Y
 • Fimbriae: "attachment pili", 
 • Maltose og glukose oxidering

Pili, som går gennem den ydre membran, som medierer:

 • binding til værtscelle
 • Overførsel af genetisk materiale
 • Motilitet

 

8

Ilt(neisseria meningitidis)

Aerob

9

Mobilitet(neisseria meningitidis)

Ubevægelige

Pili kan bevæge bakterien ved adhæsion til celle

10

Oxidase(neisseria meningitidis)

Positiv

11

Forekomst(neisseria meningitidis)

Findes i nasopharynx hos 5-10%

Under epidemier stiger frekvens -> primært børn og unge er bærere

12

Smittekilder(neisseria meningitidis)

Ved dråbeinfektion fra øvre luftveje og kræver relativ tæt kontakt, derfor større udbrud hos familier, på kaserner og i børneinstitutioner.

13

Virulensfaktorer(neisseria meningitidis)

Meningokoksygdom opstår i personer som mangler specifikke antistoffer mod polysakkaridkapslen og andre bakterielle antigener.

Adhærence, invasion og beskyttelse:

1) Transferrin-bindende protein: binder værtscellens jern, som er nødvendig for vækst.

2) Beta-lactamase: nedbryder penicillin

3) Pili: adhærence til epithelceller uden cilier. Hæmmer neutrofile granulocytters drabmekanisme.

4) PorA + PorB: Porin. Bakteriel invasion, beskyttelse mod fagosom nedbrydelse i neutrofile og beskytter mod komplement medieret drab i serum: Beskytter bakterien mod værtscellens inflammatoriske respons.

5) Opa: medierer stræk binding mellem bakterie og målcelle: medierer celle-celle kontakt.

Undgåelse af immunsystemet:

6) IgA1-proteaser

7) LOS(stimulerer TNF-alpha-sekretion)

8) Kapslen beskytter mod fagocytose

9) Rmp-proteinet(blokerer antistoffer)

10) Faktor H-bindende protein: Inhiberer komplement medieret drab

14

Patogenese(neisseria meningitidis)

1) Inhalation af respiratoriske dråber

2) Kontakt med ikke-ciliebærende epithelceller i øvre luftveje(asymptomatisk kolonisering er normalt i raske voksne personer idet bakterier der krydser barrieren elimineres). Beskadiger epitelet, hvilket kan give en lettere pharyngit. IgA-proteasen spiller en rolle i at fjerne første linjes forsvar.

3) Krydsning af epithelet enten direkte eller gennem fagocytter lidt ligesom en trojansk hest.

Når epithelbarrieren er krydset og bakterien er i blodet kan n. meningitidis overleve, replikere hurtigt og spredes til hjernen.

Passage til hjernen sker via hjernens vaskulære endothel og dette kan resultere i infektion af meninges eller cerebrospinalvæsken

15

Sygdomme(neisseria meningitidis)

Q image thumb

Menigitis(purulent)

 • Symptomer:
  • Nakkestivhed
  • Høj feber
  • Lysfølsomhed
  • Konfus
  • Hovedpine
  • Opkastning og petikkier
 • 100% dør uden behandling
 • Ved behandling er mortalitet 10%
 • 2. hyppigste årsag til meninges i DK.
 • Følgeskader
  • Høretab
  • Hjerneskade

Meningococemia/septicemia(kan være uden eller med meningitis)

 • Dissemineret infektion med thrombose i de små kar samt involvering af mange organer
 • Små petekkier(ses ved 50% med bakteriæmi og sepsis) og større hemorhagelæsioner ses på huden(billede)
 • Dissemineret intravaskulær koagulation
  • Shock 
  • Binyre-ødelæggelse
 • Symptomer
  • Mild feber
  • Arthritis
  • Petekkier

Andre syndromer:

 • Pneumoni
 • Arthritis
 • Urethritis
 • Symptomer
  • Hoste
  • Brystsmerter
  • Feber
  • Kuldegysninger

16

Inkubationstid(neisseria meningitidis)

4 dage

17

Diagnose(neisseria meningitidis)

 • Klinisk undersøgelse efterfulgt af lumbalpunktur
  • Se om CSV er klar eller purulent
 • Mikroskopi af CSV (udføres gramfarvning og methylenblå)
 • Dyrkning af bakterie fra CSV eller blod: PCR
 • Identifikation af serogrupper og test for antibiotika er vigtig for behandling
 • Svælgpodning vil også være relevant, ligesom bakterien kan påvires i evt. petekkier.

 

Bakteriel menigitidis er kendetegnet ved:

 • Højt leukocyttal
 • Glukosekoncentration er subnormal
 • Proteinkoncentrationen er forhøjet

Viral menigitis:

 • Mindre forhøjet leukcyttal(mononukleære celler)
 • Normal Pglukose
 • Normal Pprotein

18

Behandling(neisseria meningitidis)

Store doser intravenøst penicillin og kortikosteroid

Der behandles med det samme evt inden ankomst til hospital

Efter endt behandling behandles med ciprofloxacin, cefotaxim og penicillin G, da penicillin behandling ikke dræber bakterien i nasopharyn.

Behandling af almen tilstandx.

Resistensbestemmelse.

19

Forebyggelse(neisseria meningitidis)

Vaccination

 • Indeholdende gruppe A,C,Y,W135
 • ikke B(er dog på vej)
 • Konjugeret med tetanus- eller difteri-toxoid

 

Smitteopsoring og profylaktisk antibiotikabehandling til personer der har været i tæt kontakt med patienten

20

Epidemiologi(neiserria meningitides)

5-10% af befolkningen er bærere.

Typisk type B i Danmark, - der er vaccinen uden effekt.

50-100 får meningitis pga. denne bakterie om året i Danmark.

 

21

Angiv alle bakterier som kan give purulent menigitis

S. pneumoniae

N. menigitidis

Hib b

22

Angiv alle bakterier som kan give serøse menigitter

Mycobacterium tuberculose

Listeria monocytogenese

23

Angiv alle bakterier som kan give neonatal bakteriel menigitis

E. coli

S. agalactiae