Bordetella pertussis Flashcards Preview

Bakterier > Bordetella pertussis > Flashcards

Flashcards in Bordetella pertussis Deck (14):
1

Gruppe (Bordeltalla Pertussis)

Bordetella

4 arter er humanpatogene inden for Bordetella-genus. 

2

Form (Bordeltalla Pertussis)

Små kokkoide stave

3

Størrelse (Bordeltalla Pertussis)

0,2 * 0,5-1 µm

4

Andet (sporedannelse, koagulase, hæmolyse, serotyper) (Bordeltalla Pertussis)

Meget "kræsen" bakterie. Ekstremt sensitiv for udtørring og er svær at dyrke.

5

Ilt? (Bordeltalla Pertussis)

Strikt aerobe

6

Mobilitet (Bordeltalla Pertussis)

Ubevægelige

7

Forekomst (Bordeltalla Pertussis)

Ikke en del af normalfloraen, dvs. fund af bakterien i kroppen er lig med sygdom.

Findes verdenen over.

Ikke noget kendt dyre- eller miljøreservoir.

På trods af vaccine giver den stadig endemisk sygdom på verdensplan. Primært p.g.a. uvaccinerede.

I Danmark så man 513 dyrknings og/eller PCR påviste tilfælde i 2008.

8

Smittekilder og smitteveje (Bordeltalla Pertussis)

Overføres via aerosoler fra person til person.

Tåler dog ikke udtørring, hvilket begrænser overlevelsen uden for den menneskelige organisme. Dermed ikke smitte via indirekte kontakt.

9

Virulensfaktorer/patogenese (Bordetella pertussis)

Specifikt patogen (giver lokal infektion) Virulensfaktorer: -

 • Adhæsiner:
  • Adhærerer bakterien til ciliebærende epithel i øvre luftveje:
  • Filamentøs hæmagglutnin 
  • Pertactin
  • Fimbria
 • Dermanekrotisk toxin
  • Medierer vævsbeskadigelse
 • Tracheal cytotoksin:
  • Bakterien binder til cilier på epithel i de øvre luftveje -->
  • Udskiller tracheal cytotoksin -->
  • Ødelægger ciliernes funktion og forårsager celledød --> ødelægger altså den normale clearance-mekanisme.
 • Pertussis-toxin - systemisk toxicitet:
  • Bakterien spredes til nedre luftveje og udskiller pertussis toksin.
   • Inaktiverer proteinet, som regulerer adenylcyclase aktiviteten, hvilket fører til en øgning af:
   • cAMP -->
   • Øget slimproduktion.

10

Sygdomme/infektioner/symptomer (Bordeltalla Pertussis)

Kighoste

Inddeles i stadier:

 • Inkubation: 7-10 dage.
  • Ingen symptomer efter inhalation af infektiøse aerosoler.
 • 1. Kataralsk stadie:
  • Varer 1-2 uger.
  • Luftvejsinfektion med let feber, snue, ringe appetit og træthed -> minder om en forkølelse.
  • Vækst og spredning af bakterier i de øvre luftveje.
  • Tracehealt cytotoxin: Ødelægger ciliefunktionen.
  • Pertussis toxin: pøger cAMP -> Øger slimproduktionen.
  • Diagnostik: PCR eller dyrkning.
  • Patienter i dette stadie er ikke klar over sygdommen og udgør derfor her den største risiko for omgivelserne.
 • 2. Paroxysmal stadie:
  • 2-4 uger.
  • Serie af ofte voldsomme hosteanfald efterfulgt af "kigen", evt. med opkastninger og udmattelse.
  • Børnene kan blive helt blå i hovedet og dø. Leukocytose.
  • De ciliebeklædte epithelceller ødelægges og clearance af slim er ødelagt.
  • Bakterierne spredes til de nedre luftveje og danner her en række toksiner, der påvirker ciliefunktionen og slimproduktionen.
  • Trachealt cytotoksin -> Ødelægger cilier.
  • Pertussis toxin -> øget slimdannelse (klasisk i dette stadie).
  • Man kan have 40-50 anfald om dagen, når det er værst.
 • 3. Konvalensstadie:
  • 3-4 uger
  • Aftagende symptomer med risiko for sekundær pneumoni (især pga. manglende cilier og kan skyldes bakterier fra normalfloraen).
  • Kan tage måneder før cilierne er regenererde igen.
  • Cellemedieret immunitet og antistofdannelse.
  • Ingen bakterier tilstede, PCR og podning er negative.
  • Toksinerne persisterer dog fortsat og udøver vævsskader.

Mulige komplikationer er encephalopathi, kramper og en sekundær pneumoni.

11

Diagnose (prøver, dyrkning)(bordetella pertussis)

Meget sart - kræver specialmedier til dyrkning. Diagnosen stilles ofte på baggrund af det kliniske billede. Man poder fra nasopharynx med kulpind og sendes i specialtransportmedium, da bakterien ikke tåler udtørring. Dyrkningen foregår på specielt medium med kul, stivelse, blod eller albumin, men er som nævnt vanskelig at dyrke. Dyrkning viser dog sjældent noget.

 PCR er derfor bedst og benyttes mest, men kan ikke benyttes i den sidste fase. Man kan også benytte serologi (ELISA) hos voksne.

12

Behandling/resistens (evt. genetiske faktorer) (Bordeltalla Pertussis)

Antibiotika tidligt i forløbet kan mildne symptomer og nedsætte smitterisiko.

Desuden symptomatisk behandling. 

Recovery afhænger af hvor hurtigt cilierne gendannes

13

Forebyggelse (Bordeltalla Pertussis)

Vaccine:

 • Vaccinen indeholder pertussis toxin (man bruger kun denne i Danmark), filamentøs hemagglutinin og pertacin, - alle i inaktiveret form.
 • Gives til børn i 3, 5 og 12 måneders alderen og beskytter herefter effektivt mod kighoste i et par år, hvor sygdommen er mest farligt. Revaccine ved 5 års alderen for at beskytte mindre uvaccinerede søskende mod smitte.
 • Den danske kighostevaccine er baseret på det primære pertussisantigen, pertussistoksin.
 • En del af det danske børnevaccinationsprogram.
 • Giver ikke livslang immunitet og giver 80% beskyttelse.
 • Vaccinen mildner symptomerne, hvis man alligevel får infektionen.

14

Forekomst hos børn og voksne (Bordeltalla Pertussis)

Alvorligst hos børn (kan være dødeligt), da disse ikke er beskyttet af maternelle antistoffer.

Diagnosticeres oftes ikke hos voksne.

På trods af vaccine, er kighoste en relativ hyppig og alvorlig børnesygdom -> flere vokseninfektioner ses efter vaccine er kommet på markedet.

Hyppigheden af kighoste varierer, men man taler om små epidemier.