Proteus mirabilis Flashcards Preview

Bakterier > Proteus mirabilis > Flashcards

Flashcards in Proteus mirabilis Deck (14):
1

Gruppe (Proteus mirabilis)

Proteus (er en enterobakterie)

2

Gramfarvning? (Proteus mirabilis)

Gram-negative

3

Kapsel (Proteus mirabilis)

Polysakkarid (står der ikke noget om i bogen, - er også et problem ved de andre enterobakterier.)

4

Størrelse (Proteus mirabilis)

0,3-1 x 1-6 mikrometer

5

Andet (sporedannelse, koagulae, hæmolyse, serotyper) (Proteus mirabilis)

Hæmolysiner + flageller. Er ikke laktosefermenterende -> intet farveskift på MacConkey agar. 

Igen ikker noget specifikt i bogen.

6

Ilt (Proteus mirabilis)

Fakultativ anaerob.

7

Mobilitet (Proteus mirabilis)

Meget bevægelige

8

Forekomst (Proteus mirabilis)

Naturligt forekommende i tarmen, - derfor kun patogen uden for naturligt habitat (opportunistisk patogen).

9

Smittekilder og smitteveje (Proteus mirabilis)

Fækal-oral

10

Virulensfaktorer/patogenese (Proteus mirabilis)

  • LPS, med endotoksinet lipid A
  • Polysakkarid kapsel beskytter mod fagocytose
  • Urease, kan nedbryde urinstof, så det bliver basisk og kan dermed danne sten i urinrøret -> nyresten.
  • Hæmolysiner -> Spalter jern fra hæmoglobin

11

Sygdomme/infektion/symptomer (Proteus mirabilis)

Urinvejsinfektioner og særligt nyresten som følge af ureasen. Hospitalsinfektioner, herunder bakteriæmi og sårinfektion.

12

Diagnose (prøver, dyrkning) (Proteus mirabilis)

Fæcesprøver på MacConkey agar. 

13

Behandling/resistens (evt. genetiske faktorer) (Proteus mirabilis)

Sensitiv for penicillin.

14

Forebyggelse (Proteus mirabilis)

God hygiejne