Treponema pallidum Flashcards Preview

Bakterier > Treponema pallidum > Flashcards

Flashcards in Treponema pallidum Deck (17):
1

Gruppe (Treponema pallidum)

Spirokæter

4 familier 

14 genera:

 • 3 af disse er ansvarlige for human sygdom
  • Treponema
  • Borrelia
  • Leptospira(ikke pensum)

 

2

Generelt om spirokætere(Treponema pallidum)

Spirokæter er heliske celler.

De har yderst en membran eller skede, som helt omgiver en cylinderformet bakterie.

Den består af den protoplasmatiske og den nukleære region og et cytoplasmamembrancellevægskompleks.

3

Gram-farvning (Treponema pallidum)

Gram-negative.

4

Form (Treponema pallidum)

Spiralformet, lang og tynd

5

Størrelse (Treponema pallidum)

0,1 x 6 x 20 mikrometer (meget tynd -> kan ikke detekteres i lysmikroskop)

6

Andet (Treponema pallidum)

 • Meget langsom replikation = 30 timer.
 • Meget sensitiv over for oxygentoxicitet
 • Dårlig til at gro in vitro pga. manglende citronsyrecyklus -> Er derfor afhængig af værtscellens puriner, pyrimidiner og aminosyrer
  • Kan dyrkes i kanintestis. 
 • Cytoplasmatiske filamenter.

7

Inddeling (Treponema pallidum)

Har underarter som kan forårsage andre sygdomme som:

 • Yaws
 • Bejel
 • Pinta

8

Ilt (Treponema pallidum)

Anaerob

Microaerophilic(kræver ilt lavere end det naturlige iltniveau i atmosfæren)

9

Mobilitet (Treponema pallidum)

De er bevægelige p.g.a endoflageller.

Endoflageller er i rummet mellem de to membraner. 

10

Forekomst (Treponema pallidum)

Findes over hele verdenen, og er den tredje hyppigste sexuelt overførte bakterielle sygdom. Incidens er faldet efter penicillinbehandling.

Incidensen er 350 om året i Danmark, hvor de fleste smittede er homosexuelle mænd.

Obligat human, mennesket er den eneste naturlige vært. Begrænset overlevelse uden for den menneskelige organisme. Inaktiveres af udtørring og rengøringsmidler.

11

Smittekilder og smitteveje (Treponema pallidum)

Primært sexuelt overført, hvor t. pallidum trænger i gennem organismen gennem intakt epithel eller passivt gennem rifter.

Kan også overføres fra moder til foster (kongenit) og via blodtransfusioner med kontamineret blod.

Er meget ustabil og kan ikke overleve udtørring og smitter derfor ikke via kontaminerede genstande, - fx toiletsæde.

Ses ofte hos homosexuelle mænd. 30% risiko for smitte ved sex.

12

Virulensfaktorer/patogenese (Treponema pallidum)

Manglende artsspecifikke antigener på overfladen gør, at den kan undgå immunsystemet. 

Bakterien invaderer mucosa eller gennem rifter i huden -> spredning af bakterie fra infektionssted til organer via blodbanen. Vævsødelæggelse/patogenesen menes primært at skyldes immunsystemets svar på infektionen.

13

Erhvervet syfilis (Treponema pallidum)

Q image thumb

Erhvervet syfilis:

Sygdomsforløbet inddeles i 3 stadier:

 • Primær syfilis:
  • Bakterien deler sig ved infektionsstedet og danner en chanker på kønsorganerne (gullig-røde sår) efter 2-10 uger. Først papel, som brister, og bliver til et smertefrit sår=chanker.
  • Chankerne er fuld af bakterier og smitterisikoen er derfor stor.
   • Er gullig/rød, 10 mm i diameter, brusk-hård konsistens, og kaldes derfor hård chanker..
   • Ses på glans penis // labia eller cervix // for begge: rectum og/eller mund. 
  • Desuden kan de replikerede bakterier spredes i patienten via blodet eller lymfesystemet. Spontan heling af sår efter 3-6 uger. Smertefrit. Regionalt hævede lymfeknuder.
 • Sekundær syfilis: 
  • Efter den hårde chanker er helet, er man symptomfri i 2-10 uger, hvor man så går ind i det sekundære stadium. Er den kliniske evidens på spredning af sygdommen. Man får utilpashed, let feber og universel lymfeknudesvulst, myalgi (influenzalignende symptomer). Man kan få hududslæt over hele kroppen, - starter sin lyserøde pletter kaldet pletformet syfilid eller roseola. Hududslættet kan blive mere infiltreret og er nu af papuløs form. I fugtige områder vil paplerne hypertrofiere og kaldes nu condyloma lata, hvilket betyder flade kondylomer. Disse condylomer kan briste i mund og andre mucosale overflader. Condylomerne er fyldt med T. pallidum og meget smitsomt. Udslættet er over hele kroppen, - inklusiv hånd og fodflader.
  • Der kan også ses plettet hårtab, - man kalder sygdommen "den store imitator", da den kan ligne mange ting.
  • Det sekundære stadium kan vare op til 5 år med større eller mindre sygdomsgrad og går herefter over i:
 • Latent syfilis:
  • Symptomer fra sekundær syfilis forsvinder og en periode med latent infektion forekommer, hvor der ikke ses kliniske manifestationer.
 • Tertiær syfilis:
  • En tredjedel vil blive helt raske, en anden tredjedel vil dø med det latente stadie. Hos et fåtal af pt. 1/3 af alle ubehandlede opstår det tertiære stadie efter 5-20 år- destruktiv og progressive læsioner af nærmest hvilket som helst organ. Gummata ses: Uømme ulcererede knuder med gullig vaskskindslignende skorpe. Disse ses på hud. Læsioner ses også på slimhinder, kar (cardiovaskulær syfilis, - kan forsnævre blodkar omkring hjertet), knogler og CNS. Knogleforandringerne kan give en karakteristisk saddelnæse.
  • CNS. Neurosyfilis. Tabes dorsalis (rygmarvstæring) skyldes svind af nervetråde i rygmarvens dorsal rødder, - svækket følsomhed i benene. Desuden kan man se dementia paralytica, - en hjertesygdom, som fører til demens, som i enkelte tilfælde ledsages af storhedsvanvid.
  • Sjældent at der er bakterier til stede, - hypersensitivitetsreaktion!

A image thumb
14

Diagnose (prøver, dyrkning) (Treponema pallidum)

Bakterien påvises i pus fra papler eller chankeren. Flere serologiske tests for både specifikke og uspecifikke antistoffer kan benyttes, fx ELISA. Gode ved sekundær sent stadie. Kan ikke dyrkes. Bl.a. findes STS (standard test for syfilis).

 

 • Kan ikke ses i lysmikroskopi -> Brug mørkefelts mikroskopi -> kig på exudate fra hudlæsioner -> evt. brug direkte flourescent antistof test.
 • Kan ikke gro i kulturer
 • PCR (fx fra sår)

 

 • Mange forskellige serologiske test for detektering af antistof
 • Samlet ses kaldes de seologiske tests for STS
 • STS-screening - uspecifik, - men er billigt!:
  • 1. linje -> non-treponemale test -> uspecifik ->WR, RPR -> Påviser cardiolipprin, som frigives ved infektion med bakterien. Komplementsbindingsreaktion -> påviste antistoffer er rettet mod cardiolipin. Billig og simpelt.
  • Hvis positiv - gå til linje 2, som er mere specifikke tests
  • 2. Linje -> Treponemale test -> Specifik -> antiflagel IgG og IgM (ELISA teknik) ved uoverensstemmelse med klinik, gå til linje 3.
  • 3. linje -> Treponemale test -> Specifik -> FTA ABS -> påviser specifikt IgG, IgA og IgM ved flourescensmikroskopi
  • Et negativt resultat hos en pateint med symptomer svarende til det tertiære stadium, udelukker ikke syfilis.
  • Bemærk, - falsk positive test kan forekomme ved andre infektionssygdomme og autoimmunsygdomme.
 • De non-treponemale test bliver positivt 2-3 uger efter infektionens start, men kan blive negative i det tertiære stadie! De treponemale test er positive tidligt og holder sig positive, - falsk positive resultater kan dog forekomme.
 •  

15

Behandling/resistens (evt. genetiske faktorer) (Treponema pallidum)

Penicillin i 10 dage. Ingen resistens. -> Penicillin er det eneste, der virker ved neurosyfilis -> derfor desensibilieres penicilinallergikere.

16

Forebyggelse (Treponema Pallidum)

Sikker sex - brug kondom. Smitteopsporing, screening. Ingen vaccine.

17

Kongenit syfilis(treponema pallidum)

Congenital syphilis

 • Kan medføre dødfødsel eller kan fødes uden tegn på sygdom ->
 • Får så rhinitis ->
 • Skallende udslæt
 • Tand og knogle malformation, saddelformet næse, blindhed, døvhed, cardiovaskulær syfilis, og der kan forekomme hjerneskade.
 • Ses også hepatomegali
 • Ses hos ubehandlede børn, der overlever den initiale fase.
 • Fosteret smittes via plancenta fra mor.