Chlamydophila psittaci Flashcards Preview

Bakterier > Chlamydophila psittaci > Flashcards

Flashcards in Chlamydophila psittaci Deck (14):
1

Form(chlamydia psittaci)

Som på billedet

2

Kapsel(chlamydia psittaci)

Ingen

3

Lejring(chlamydia psittaci)

Obligate intracellulære parasitter(gror i cytoplasmatiske vakuoler i eukaryoter)

4

Størrelse(chlamydia psittaci)

EB: 0,3-0,4 µm

RB: 0,8-1,0 µm

5

Andet(chlamydia psittaci)

LPS

Har ikke sporedannelse, men EB(elementærlegemer), som minder om sporer og er meget resistente over for miljøfaktorer.

Meget unik vækstcyklus der adskiller sig fra alle andre mikroorganismer: Veksler imellem 2 højt specialiserede morfologiske former EB og RB(retikulærlegemer)

6

Mobilitet(chlamydia psittaci)

Ubevægelige (men står ikke i bogen)

7

Forekomst(chlamydia psittaci)

Forekommer i fugles luftveje, blod, fjer og tarmkanal

Forekommer sjældent i Danmark, så man overvejer den nærmest aldrig som årsag til sygdom

8

Smittekilder(chlamydia psittaci)

Mennesker smittes ved inhalation af dråber fra fugle eller støv indeholdende fæces eller urin fra inficerede fugle. Person til person smitte er sjælden.

Får, kvæg og geder kan også smittes.

9

Vækstcyklus(chlamydia psittaci)

Elementær legeme:

 • Ekstracellulært smitsomt elementær legeme.
 • Den infektiøse form.
 • Rigidt legeme, og kan derfor overleve uden for cellerne.
 • De er metabolsisk inaktive, og kan ikke dele sig før de kommer ind i cellen.

Retikulær legeme:

 • Intracellulær metabolisk retikulær legeme.
 • Står for intracellulær replikation - metabolsk aktivt.
 • Ved deling produceres elementærlegemer, som kan frigives.

Elementærlegemet sætter sig fast på værtscellen --> Laver en aktiv penetration af værtscellen --> Internaliseres og bakterien bliver inde i cytoplasmatiske fagosomer= vakuoler -->

Bakterien i vakuole beskyttes herved mod cellulære lysosomer, hvis den ydre membran på EB er intakt. 

Senere omdannes elemtærlegemet til retikulærlegemet -->

Retikulærlegemet replikerer ved binær fission -->

Efter 18-24 timer omdannes de nydannede retikulærlegemer til elementær legemer -->

48-72 timer senere dør cellen ved ruptur, og der frigives infektiøse chlamydiabakterier = elementærlegemer ---->

Ny cyklus

10

Virulensfaktorer(chlamydia psittaci)

Primær replikation i luftvejene -->

Spredning af bakterien til retikuloendotheliale celler i lever og milt, hvor der sker replikation og giver fokal nekrose.

Herefter infektion af lunge og andre organer som følge af hæmatogen spredning -->

Lymfocytisk inflammatorisk respons: 

 • Alveolerne og intestinale rum: 
  • Ødem 
  • Øget alveolær tykkelse
  • Øget antal makrofager
  • Nekrose
  • Blodmangel på disse steder
  • Mucus plugs i bronchierne 
  • Cyanose og iltmangel

11

Sygdomme(chlamydia psittaci)

Papegøjesyge/Psittacosis/ornitose.:

 • Inkubationstid: 5-14 dage
 • Typiske symptomer (influenzalignende):
  • Hovedpine
  • Høj feber
  • Kulderystelser
  • Utilpashed
  • Myalgi
 • Interstitiel pneumoni
  • Fra mild(almen utilpashed) til alvorligere(delirium) forløb som kan føre til død, hvis ubehandlet.
  • Ikke-produktiv hoste
 • Andre symptomer:
 • Gastrointestinaltragt-symptomer
  • Kvalme
  • Opkast
  • Diarré
 • Systemisk symptomer (slemme ubehandlede tilfælde)
  • Carditis
  • Hepatomegali
  • Splenomegali
  • Keratoconjuctivitis
  • CNS: Encephalitis, kramper, koma og død

Bemærk at humane infektioner kan være asymptomatiske eller milde.

12

Diagnose(chlamydia psittaci)

Kan påvises i celleholdigt materiale fra inficerede områder.

Serologi baseret på antistoffer

 • Titer

MIF-test

PCR (mest anvendt)

13

Behandling(chlamydia psittaci)

Antibiotika (makrolider)

Ingen vaccine

14

Forebyggelse(chlamydia psittaci)

Kontrol og begrænsning af import af fugle