Streptococcus pneumoniae Flashcards Preview

Bakterier > Streptococcus pneumoniae > Flashcards

Flashcards in Streptococcus pneumoniae Deck (18)
Loading flashcards...
1

Gram(streptococcus pneumoniae)

Positiv

Gamle celler mister deres blå Gram-positiv farve og ses som Gram-negativ (rød)

2

Form(streptococcus pneumoniae)

Runde, ovale

Kok

3

Kapsel(streptococcus pneumoniae)

Polysakkarid

94 serotyper af s. pneumoniae på baggrund af kapslen

4

Lejring(streptococcus pneumoniae)

I par(diplokokker) eller i kæder

5

Størrelse(streptococcus pneumoniae)

0,5-1,2µm

6

Struktur(streptococcus pneumoniae)

C-polysakkarid i peptidoglykanlaget: Specifik for s. pneumoniae.

F-antigen: Techoic acid bundet til lipider i den bakterielle cytoplasmatiske membran. Kan krydsreagere med Forssman overflade antigen på pattedyrs celler. 

Kolonier undergår autolyse ved aldring --> kløftet udseende

Kolonierne er alpha-hæmolytiske på blodplader.

Alpha-hæmolysen skyldes pneumolysin --> nedbryder hæmoglobin og frigiver et grønligt produkt

Fermenterer kulhydrater --> mælkesyre

Gærer kun på berigede agar med begrænset [glukose]. Ved for meget glukose ophobes mælkesyre som hæmmer vækst

7

Sporedannelse?(streptococcus pneumoniae)

Ingen sporedannelse.

8

Ilt(streptococcus pneumoniae)

Fakultativt anaerob

Er følsom over for optokin: s. pneumoniae er den eneste optokinfølsomme alpha-hæmolytiske bakterie(viridansstreptokokkerne er resistente). 

9

Mobilitet(streptococcus pneumoniae)

Ubevægelige

10

Katalase(streptococcus pneumoniae)

Negativ

11

Forekomst(streptococcus pneumoniae)

Er er den af normalfloraen i svælget/oropharynx og nasopharynx. 

Op til 20% af børnehavebørn er bærere. 

Højest hos børn i vintermånederne. 

Infektion ses hyppigst hos børn og ældre --> lave niveauer af beskyttende antistof mod kapsel.

Den hyppigste årsag til pneumoni og meningitis

12

Smittekilder(streptococcus pneumoniae)

Pneumoni forekommer ved endogen infektion. For at kunne lave infektion skal den undgå det normale immunsystem. Opportunistisk infektion ved bl.a. viral influenza, kronisk pulmonære lidelser, alkoholisme, dysfunctionel milt osv.

Overføres fra menneske til menneske ved kontakt- og dråbeinfektion(sker sjældent). 

 

13

Virulensfaktorer/patogenese(streptococcus pneumoniae)

Sygdomsbilledet skyldes som regel immunsystemets reaktion på bakterien og ikke bakteriens produktion af toxiner.

S. pneumoniae er et humant patogen som koloniserer i oropharynx og i specifikke situationer er i stand til at sprede sig til lungerne, de paranasale sinuser og mellemøret. Kan også spredes til hjernen.

 • Kapsel: Forhindrer fagocytose og deponering af komplementfaktorer.
 • IgA1 protease: Kløver IgA, som normalt fanger bakterien i luftvejsslimet og medierer clearance. 
 • Pneumolysin:
  • Nedbryder ciliebesatte epithelvæv/reducerer ciliebevægelse --> forhindrer udskillelse af bakterien via slimproduktion i de øvre luftveje. Gøres ved at binde kolesterol i værtscellens membran og danne porer.  
  • Hæmmer oxidativt drab ved fagocytose ved at hæmme det oxidative burst. 
  • Aktiverer den klassiske komplement pathway --> migration af leukocytter, - der produceres IL-1 og TNF-alfa, hvilket giver ophav til feber og vævsskade.
 • Overfladeproteiner: Hæfter til epithelceller i oropharynx og medierer den initiale kolonisering. 
 • Autolysin(amidase): Lyserer peptidoglykanlaget til techoic acid og peptidoglykan fragmenter --> immunrespons
  • Produktion af hydrogenperoxidase--> øget vævsdestruktion
  • Phosphorylcolin
   • Binder til receptorer på endothelceller, leukocytter og celler i lunger og meninges --> bakterien træder ind i cellen, hvor den er beskyttet-->passerer videre til CNS og blodet.
   • Spredes bedre  
 • Den inflammatoriske proces skyldes techoic syre og peptidoglycanfragmenter (og vel også pneumolysin) --> øget aktivering af den alternative pathway --> øges af amidase(autolysin) som frisætter membrankomponenter fra cellevæggen

Har en kapsel, som gør at bakterien ikke fagocyteres let. Stammer med ingen kapsel er avirulente. Kan skifte kapselserotype vha. punktmutationer og rekombination af de kapsulære gener.

14

Sygdomme(streptococcus pneumoniae)

Pneumoni:

 • Er årsag til mindst 50% af den bakterielle pneumonier.
 • Aspiration af svælgsekret er ofte først led i patogenesen. 
 • Symptomer er feber, kulderystelser, brystsmerter, hoste og ekspektoration.
 • 5% mortalitet, men afhænger af serotypen.
 • Hyppig årsag til bakteriæmi.
 • Resolution sker når der er dannet specifikke antikapsulære antistoffer eller ved antibiotikabehandling. 
  • Ved manglende milt kan kroppen ikke få den kapselbærende bakterie clearet. 
 • Kan både være en lobær pneumoni og en bronchopneumoni(mindre dramatisk end den lobære). 

Meningitis:

 • Oftest hos børn og voksne. 
 • Ses efter bakteriæmi eller ved spredning fra mellemøret.
 • Symptomerbilledet er det samme som ved meningitis med n. meningitidis(hovedpine, kvalme, feber, nakkestivhed). Dog ingen petekkier.
 • Dødeligheden og neurologiske skader er 4-20 gange større for s. pneumoniae end ved de andre bakterier som giver meningitis.
 • Kan også skyldes hovedtraume der forbinder subarachnoidalrummet med nasopharynx.

Otitis media og/eller sinusitis:

 • Ses hyppigt. 
 • Infektion sker typisk fra nasopharynx gennem det Eustachii'ske rør.
 • Sygdommen kommer oftest på grund af en tidligere virusinfektion, efter at leukocytter har infiltreret og blokeret sinusserne og ørekanalen.
 • Otitis media ses primært hos små børn, mens sinusitis kan forekomme ved alle andre.
 • Symptomerne på otitis media er selvfølgelig øresmerter, men også eventuelt feber. Ydermere er man ofte snottet på grund af, at en virusinfektion ofte kommer før.

 

Bakteriæmi:

 • 80% får det ved menigitis.
 • 25-30% af pneumonierne leder til bakteriæmi.
 • Sker ikke ved sinuitis og otitis media.
 • Endocarditis kan opstå. 

 

 

15

Diagnose(streptococcus pneumoniae)

Generelt:

 • Gramfarvning af sekret/sputum.
  • Sidder i par/kæder omringet af en ufarvet kapsel 
  • Hvis ældre kolonier: Gram-negativ
  • Kan bekræftes ved quellung-reaktion: Antikapsulære antistoffer mixes med bakterien --> Cellerne svulmer ved positiv test.
 • Mikroskopi er en hurtig måde at diagnosticere pneumokok pneumoni og meningitis. 
 • Lyseres også af galde og optochin= diagnostisk clue til at differentiere fra viridans-streptokokkerne og enterokokkerne.
 • Blodprøver og urinprøver med påvisning af bakterie.
 • Kan detektere urin/CNS for antigenet pneumococcal C polysakkarid via immunassay. Er ikke særlig sensitiv, - skal helst teste på cerebrospinalvæsken. Specielt dårlig hos børn. 
 • PCR
 • Opspyt podes på et beriget medium med blod
  • Overgroes nemt
  • Derfor er kun 1/2 af prøven brugbar
 • Aspirat fra sinus eller mellemøret kan også groes
 • Nemt at isolere s. pneumonia hvis patient ikke har modtaget antibiotika
 • Galdeopløslighedstest
  • S. pneumonia lyserer når autolysiner aktiveres af galde 
 • Kan også identificeres pga modtagelighed over for optochin
  • Lægger en disk af optochin på en blodagarplade med s. pneumonia
  • Hæmmer bakterievækst omkring disken

Pneumoni:

 • Stetoskopi
 • Klinisk billede
 • Røntgen af thorax
 • Ekspektorat/trakealsekret

Meningitis:

 • Prøver fra CSV.

16

Forebyggelse(streptococcus pneumoniae)

23-valent vaccine

 • Med 23 forskellige kapsulære polysakkarider
 • Anbefalet for børn ældre end 2 år og voksne
 • Det er en T-celle uafhængig vaccine, som stimulerer modne B-celler, men altså ikke T-celler. Meget små børn, responderer dårigt på T-celleuafhængige antigener, så disse polysakkaridvacciner er ineffektive for dem.
 • Kun brug for 1 dose for at være effektiv.

 

For at løse problemet med at vaccinen fungerer dårligt for små børn, kan man konjugere polysakkarider til proteiner, - hermed stimulerer man T-hjælper cellerne, hvilket resulterer i et respons hos nyfødte. Denne metode til at bruge konjugeret vacciner for børn under to år er også blevet brugt for fx Haemophilus Influenzae.

13-valent konjugeret vaccine for børn under to år, - fire doser.

Effektiviteten af vaccinerne afhænger af, hvilket serotyper af S. pneumoniae, som giver sygdom.

17

Behandling(streptococcus pneumoniae)

Pencillin er hovedbehandlingen.

Resistensbestemmelse bør udføres, idet der kan ses nedsat følsomhed for penicillin.

Erthromycin kan anvendes som alternativ, dog ikke ved menigitis, hvor ceftriaxon kan bruges.

18

Giv en beskrivelse af viridansstreptokokkerne

Er en samling af alfahæmolytiske og nonhæmolytiske streptokokker. Koloniserer oropharynx, mavetarmkanalen og urinvejene (er en del af normalfloraen).

S. mutans kan fx give caries, nogle kan give abscesser osv..

Nogle kan være årsag til endocarditis efter tandudtrækninger.