Enterobacteriaceae Flashcards Preview

Bakterier > Enterobacteriaceae > Flashcards

Flashcards in Enterobacteriaceae Deck (14):
1

Angiv alle enterobacteriaceae der er pensum

 • Eschericia coli
 • Salmonella
  • Typhi
  • Paratyphi
  • Typhimurium
  • Enteritidis
 • Shigella 
  • Dysenteria
  • Sonnei
 • Yersinia
  • Pestis
  • Enterocolitica
 • Klebsiella
  • Pneumoniae
 • Proteus
  • Mirabilis
 •  

2

Nævn overordnede karakteristika for disse bakterier

Gram-negative, ikke-spore-dannende bakterier. De deler alle sammen et fælles antigen (enterobacterial common antigen).
Ydermere er de alle sammen stave og fakultative anaerobe.
De kan alle vokse hurtigt på nonselektive  (blod agar) og selektive (MacConkey agar) medier.
De er alle catalase positive og oxidase negative.

3

Beskriv type 3 sekretionssystem

Alle enterobacteriaceae giver deres virulente faktorer til værtscellen via type 3 sekretionssystem. 

Ligesom en molekylær sprøjte bestående af ca 20 proteiner, injiceres virulente faktorer ind i cellen. 

4

Hvilken gramfarvning har enterobacteriaceae?

De er alle gram-negative.

5

Beskriv hvordan MacConkey agaren virker. 

Fermentering af laktose ændrer farven i laktose-indeholdende medier så som MacConkey agar. På denne måde kan man differentiere mellem bakterier, der fermenterer lactose, og dem som ikke gør det. Når laktose fermenteres, dannes der syre, og pH-falder derfor, og dermed bliver mediet farvet rødt. 

Grampositive bakterier kan ikke vokse på mediet, - blandt andet på grund af, at det indeholder galdesalte

6

Beskriv lipopolysaccharidet (LPS) i cellevæggene af enterobacteriaceae.

Det er varmestabilt. Består af tre komponenter: Yderst et O polysakkarid, et "core polysachharid", som er ens til alle enterobacteriaceae (det fælles antigen nævnt tidligere) og lipid A.

"The core polysaccharid" er vigtigt for at klassifere en bakterie som medlem af Enterobacteriaceae, O polysakkaridet er vigtig for epidemilogisk klassifikation underarter inden for en art., og lipid A har endotoxin aktivitet, - en vigtig virulensfaktor.

7

Beskriv antigen fase variation(AFV)

Alle enterobacteriaceae benytter sig af AFV for at undgå immunsystemet. 

De udtrykker alle O,K og H-antigener. De forskellige typer af hhv. O,K og H-antigener kan skiftevis udtrykkes, hvilket beskytter bakterien mod antistof-medieret celledød. 

8

Angiv hvilke enterobacteriaceae som har kapsel og hvad dennes funktion er

 • Salmonella 
  • Typhi
  • Paratyphi
 • Eschericia Coli = polysakkarid
 • Yersinia = proteinkapsel
  • Pestis
  • Enterocolitica
 • Klebsiella = meget prominent polysakkarid
  • Pneumonia

Beskyttelse mod fagocytose ved hjælp af de hydrofile kapsulære antigener(phagocytterne har hydrofob overflade).

Antigenerne interfererer med binding af antistof på bakterien og er dårlige aktivatorer af komplementsystemet. 

Den beskyttende rolle forsvinder, hvis kroppen får dannet specifikke kapsulære antistoffer. 

 

9

Beskriv den epidemiologiske /serologiske) klassifikation af Enterobacteriaceae.

Klassifikationen baseres på tre antigener: O polysakkarider, det kapsulære K-antigen og H-antigenet fra flageller.

10

Er Enterobacteriaceae bevægelige?

De fleste er bevægelige, med undtagelse af Klebsiella, Shigella og Yersinia). De bevægelige er dækket af flageller. Mange har også fimbriae (også kaldet pili), som man kan blive inddelt i to generelle klasser: 
1. "The common fimbriae" -> vigtig for bakteriens evne til at binde til specifikke værtscellereceptorer.

2. Sex eller konjunktive pili, som faciliterer genudveklsing mellem bakterier.

11

Beskriv hvordan enterobacteriaceae optager jern 

In vivo skal bakterien have næringsstoffer. Jern er en vigtig vækstfaktor, men er enten bundet til hæm eller til jern-bindende proteiner i kroppen.

Bakterierne producerer et stof siderophores som kompetitivt binder til jern.

Jern kan også frigives fra værtsceller af hæmolysiner, som produceres af bakterierne.

12

Beskriv endotoxinet hos Enterobacteriaceae

Er en virulensfaktor, - funktionen afhænger af lipid A-komponenten i LPS, som bliver frigivet ved cellelysis. Mange systemiske manifestationer af gram-negative bakterielle infektioner startes af endoxtoxin, - aktivering af complement, frigivelse af cytokiner, leukocytose (forøgelse af hvide blodlegemer), thrombocytopenia, dissemineret intravaskulær koagulation, feber, nedsat perifer cirkulation, shock og død.

13

Beskriv hvordan enterobacteriaceae kan udvikle resistens over for antibiotika

Plasmider med resistens kan overføres på tværs af art, slægt og familie af bakterier. 

14

Enterobacteriaceaes størrelse

De er store. Mellem 2-5 mikrometer.