Pseudomonas aeruginosa Flashcards Preview

Bakterier > Pseudomonas aeruginosa > Flashcards

Flashcards in Pseudomonas aeruginosa Deck (17)
Loading flashcards...
1

Gruppe (Pseudomonas aeruginosa)

Pseudomona

2

Gramfarvning (Pseudomonas aeruginosa)

Gram-negative

3

Form (Pseudomonas aeruginosa)

Stave

4

Kapsel (Pseudomonas aeruginosa)

Mukøs polysakkarid kapsel bestående af alginat (exopolysaccharid). Under kompleks regulering, - ses ofte ved patienter med cystisk fibrose.

5

Lejring (Pseudomonas aeruginosa)

Lejres i par, - men kan også ses enkeltvis.

6

Størrelse (Pseudomonas aeruginosa)

0,5 mikrometer x 1,5-5 mikrometer. (store!)

7

Andet (sporedannelse, koagulase, hæmolyse, serotyper) (Pseudomonas aeruginosa)

Flagel.

Ikke-fermenterende = ingen farveskift på MacConkey agar.

Beta-hæmolytisk. Oppertunistisk patogen -> inficerer folk med nedsat immunforsvar + folk på bredspektret antibiotika. Har en sødlig lugt ligesom af druer.

8

Oxidasetest? (Pseudomonas aeruginosa)

Oxidae-positiv. Tilstedeværelsen af cytokromoxidae kan differentiere dem fra Enterobakterier.

9

Ilt? (Pseudomonas aeruginosa)

Obligat aerob -> Kan dog gro anaerobt via nitrat eller arganin som elektronacceptor.

10

Forekomst (Pseudomonas aeruginosa)

Vidt udbredt i naturen (jord, planter osv..) og i fugtige omgivelser (fx hospitaler (fugtere til respiratorer -> pneumoni), aircondition, jacuzzies), Findes overalt og kan leve overalt. Tåler temperaturer i området 4-42 grader, antibiotika og opløsningsmidler. Mennesket bærer dem i tarmen, men ellers en miljøbakterie. Kan fx findes i fugtige miljøer: mad, potteplanter, toiletter, gulvmobber osv..

11

Smittekilder og smitteveje (Pseudomonas aeruginosa)

På sygehuse sker smitten primært via indirekte kontakt, - fx via diverse udstyr, - fx et kateter eller en respirator.
Kan også smitte via direkte kontakt, - fx hånd til hånd. En læge kan fx godt smitte en patient på denne måde.

12

Virulensfaktorer/patogenese (Pseudomonas aeruginosa)

Mange virulensfaktorer: Adhæsioner, toxiner og enzymer. Har desuden type III sekretionssytemet, som injicerer toxiner ind i værtsceller.

Adhærance:

 • Flagella, pili, LPS (lipid A er et endotoxin) og alginat (danner kapsel som forhindrer fagocytose, - de t er nemlig et exopolysaccharide.)

Toxiner:

 • Exotoksin A -> blokerer proteinsyntese i værtscellen -> skader i huden ved brandsår, corneaskader + vævsødelæggele ved lungesygdomme.
 • Exoenzymer S + T -> via type III sekretion -> epitheliel celleødelæggelse -> spredning, vævsinvasion, nekrose.
 • Elastaser: Nedbryder elastin -> Skader på lungeparenchymet og hemorragiske læsioner, som ses ved ved dissimeneret infektion. Kan danne antistoffer mod disse ved kronisk infektion -> deponering af immunkompleker i vævet. Disse enzymer kan også nedbryde komplementfaktorer og inhiberer neutrofil kemotaxi, hvilket leder til yderligere spredning og ødelæggelse ved akutte infektioner.
 • Phosfolipase C -> Nedbryder lipider og lecithin, - faciliterer vævsødelæggelse.
 • Et blåt pigment, pyocyanin danner superoxid, og stimulerer IL-8, som fører til tiltrækning af neutrofile granulocytter. Et gult pigment, pyoverdin, er en sideophore, som binder jern, som den bruger i sin metabolisme.
 • Mukøs polysakkarid kapsel -> forhindrer drab ved fagocytose og antibiotika

13

Sygdomme/infektioner/symptomer (Pseudomonas aeruginosa)

Opportunistisk patogen. Infektion ses sjældent hos raske mennesker. Ofte hos immunsupprimerede, folk med cystisk fibrose, ældre, leukæmi pateinter og patienter under længerevarende antibiotisk behandling.

 • Urinvejsinfektioner - ofte ved brug af katetre
 • Pneumoni - i forbindele med respirator behandling - typisk ved cystisk fibrose patienter. Lige fra mild irration af bronkierne (tracheobronkitis) til nekrose af lungeparenchymet (nekrotiserende bronchopneumoni)
 • Øjenbetændelse ved brug af kontaktlinser. -> kan udvikle sig til corneal sår.
 • Hudinfektioner særligt efter brandsår: kolonisering i brandsåret -> vaskulær skade -> vævsnekrose -> ultimativt bakteriæmi som forekommer i patienter medalvorlige brandsår.
 • Øreinfektioner: Swimmers ear (ekstern), - otitis externa. Inflammation af ørekanalen.
 • Malignant external otitis (diabetes og ældre) -> invaderer underliggende væv og kan skade kranienerverne og knogler -> kirurgisk fjernelse er nødvendig. Kan give kronisk otitis media.
 • Bakteriæmi, - kommer fra infektioner i de nedre luftveje, urinvejene og hudinfektioner. Høj mortalitet (immunsupprimerede, resistens, virulens) -> karakteristiske hudlæsioner-> ecthyma gangremosum = erythromata-vesikel -> bliver blødende, nekrotisk og udvikler sig til et sår -> vaskulær ødelæggelse.
 • Endocarditis -> Ses hos stofmisbrugere.
 • Osteochondritis -> efter penentrende skade.
 • Folliculitis -> Efter nedsætning i kontamineret vand (swimmingpools). Kan også give fingernegleinfektioner.

14

Diagnose (prøver, dyrkning) (Pseudomonas aeruginosa)

Ved vækst på medier (blodagar eller MacConkey agar) danner bakterien karakteristiske pigmenter, - et grønt pigment (pyocyanin og et gul-grønt pigment (pyoverdin). Dette gør, at de kolonierne kommer til at se grønne ud.

Betahæmolytisk.

15

Behandling/resistens (evt. genetiske faktorer) (Pseudomonas aeruginosa)

Varierer meget i følsomhed over for penicillin. Er bl.a. resistent over for penicillin, som virker via B-lactamase, - derfor er resistensbestemmelse vigtig. Meget resistent! Laver desuden mutationer i porinproteinerne -> antibiotika resistens. Kombinationsbehandling er vigtig.

16

Forebyggelse (Pseudomonas aeruginosa)

Hygiejne, - sørge for at forhindre at sterile ting bliver kontamineret. Brug af bredspektret antibiotika skal undgås, når det ikke ern ødvendigt, da dette kan supprimere normalfloraen og give plads til overvækst af p. aeruginosa.

17

Epidemiologi (Pseudomonas aeruginosa)

Vokser godt i fugtige omgivelser som badeværelser, køkkener, klimaanlæg, jacuzzi, pools med mere. Findes overalt -> overlever overalt.