Yersinia pestis Flashcards Preview

Bakterier > Yersinia pestis > Flashcards

Flashcards in Yersinia pestis Deck (17):
1

Gruppe (Yersinia pestis)

Yersinia

2

Form (Yersinia pestis)

Stavformede

3

Kapsel (Yersinia pestis)

Antifagocytotisk proteinkapsel

4

Lejring (Yersinia pestis)

Enkeltvis eller i par, evt. i kæder i vandigt medium

5

Størrelse (Yersinia pestis)

0,5 x 0,5-2 mikrometer

6

Andet (sporedannelse, koagulase, hæmolyse, serotyper)(yersinia pestis)

Fermenterer ikke laktose -> Intet farveskift på Macconkey agar. Dette er modsat e. coli og klebsielle pneumonia.

7

Ilt (Yersinia pestis)

Fakultative anaerobe

8

Mobilitet (Yersinia pestis)

Ubevægelige

9

Oxidase-test? (Yersinia pestis)

Negativ.

10

Forekomst (Yersinia pestis)

Naturligt forekommende i gnavere især i Afrika, Asien, Sydamerika og USA. Yersinia pestis er et meget virulent patogen, som forårsager fatal systemisk sygdom = pest. En af de mest voldomme sygdomme i historien. En zoonotisk infektion, hvor mennesker er en uheldig vært.

Der findes en urban og sylvatic plague. Urban=rotter+lopper. Sylvatic=pattedyr og lopper. 

11

Smittekilder og smitteveje (Yersinia pestis)

Overføres til mennesket fra rotter og andre gnavere via lopper ved bid. Ved lungepest kan smitten overføres fra menneske til menneske ved inhalation af bakterie.

Udover loppebid kan den, ifølge bogen, også blive overført ved at spise inficerede dyr eller håndtering af inficeret dyrevæv (side 261).

12

Virulensfaktorer/patogenese (Yersinia Pestis)

  • Karakteristisk egenskab at de kan modstå fagocytotisk drab grundet type III sekretionssystemet, som secernerer proteiner til fagocytten, som ødelægger proteiner i fagocytten (ved defosforylering), som er nødvendige for fagocytosen. Inducerer også apoptose i makrofager, inhiberer cytokinproduktionen -> fald i inflammatorisk respons.
  • LPS - har endotoksin aktivitet
  • Proteinkapsel - beskytter mod fagocytose
  • Plasminogen aktivator proteasen -> degraderer C3b og C5a -> Nedsætter opsonisering og kemotaksi.
  • Proteinkapsel og proteasen er kodet for af 2 plasmider (f1 og pla). Pla-genet koder også for et protein, der degraderer fibrinklumper, som gør, at den kan spredes hurtigt.

13

Sygdomme/infektioner/symptomer (Yersinia Pestis)

  • Byldepest; Infektion, der erhverves efter loppebid, giver i første omgang anledning til en lille pustel. Y. pestis spredes herefter hurtigt med lymfebanen til regionale lymfeknuder, som bliver hævede og ømme, deraf navnet byldepest. Her kan infektionen stoppes, men oftest spredes bakterien nu hæmatogent til lever, milt og eventuelt meninges, hvorved der opstår parenchymatøse læsioner med blødning og dissemineret intravaskulær koagulation. Desuden ses sekundær pneumoni. Sygdommen starter 2-6 dage efter loppebid og ender i 60% af ubehandlede med septisk shock og død efter 3-5 dage.
  • Lungepest: Opstår enten sekundært til byldepest eller erhverves ved inhalation af dråber med bakterier fra andre med byldepest. Alvorlig bronchopneumoni med blodig opsyt. (giver feber og flere symptomer). Mortaliteten er ubehandlet 100%. Med behanlding overlever 50%. Inkubationstiden 3 dage. 

14

Diagnose (prøver, dyrkning) (Yersinia Pestis)

Pest diagnosticeres ved påvisning af bakterien i væske fra bylder på huden eller i opspyt fra lungebylder. ELISA, PCR og immunspecifik farvning for kapsel. Karakteristiske kolonier på blod-agar. Sundhedspersonale = høj beskyttelse med handsker og mundbind.

Bakterien kan vokse ved køleskabstemperatur

15

Forebyggelse (Yersinia Pestis)

Vaccine -> beskytter mod byldepest, men i mindre grad mod lungepest. Dannet ud fra dræbte bakterier. Der findes desuden levende vacciner, dannet ud fra avirulente bakterier. Revaccination hver 6. måned. Isolation af patienter med bylder for at undgå smitte. Bekæmpelse af rotter og andre gnavere. Forbedring af sociale boligforhold.

16

Epidemiologi (Yersinia pestis)

Meget smitsom og store epidemier er set.

17

Gramfarvning (Yersinia pestis)

Gram-negative