Legionella pneumophila Flashcards Preview

Bakterier > Legionella pneumophila > Flashcards

Flashcards in Legionella pneumophila Deck (15):
1

Gruppe (Legionella pneumophila)

Legionella

58 arter og 3 underarter

Halvdelen er skyld i sygdom i mennesket

2

Gram-farvning (Legionella pneumophila)

De er gram-negative

3

Form (Legionella pneumophila)

Slanke pleomorfe stave

A image thumb
4

Størrelse (Legionella pneumophila)

0,3-0,9 x 2 µm

5

Andet (sporedannelse, koagulase, hæmolyse, serotyper) (Legionella pneumophila)

Får energi ved at metabolisere aminosyrer (ingen kulhydrater)

Kræver cystein og vokser bedre med jern.

Kræver en pH på 6,9

Hæmmes let af andre bakteriers vækst

Er altså en bakterie, som er svær at dyrke.

Fakultativt intracellulær bakterie. Kan leve i amøber i naturen.

6

Inddeling (Legionella pneumophila)

Inddeles p.b.a. monoklonale antistoffer ved immunoflourescerende tests.

Serogruppe 1 og 6 er oftest isoleret

 

7

Ilt (Legionella pneumophila)

Obligat aerobe

8

Mobilitet (Legionella pneumophila)

Bevægelige

Har flageller

9

Forekomst (Legionella pneumophila)

Findes over hele verden. I 2014 blev der indberettet 157 tilfælde, medianalderen var 65 og 12 døde.

Findes i varme omgivelser. Bl.a. i vand og jord. Har naturligt habitat i vand.

Kan danne sporadiske epidemier over hele verdenen.

Kan overleve i fugtige omgivelser i lang tid, ved høje temperaturer og i tiltedeværelsen af disinficerende midler som fx klorin.

10

Smittekilder og smitteveje (Legionella pneumophila)

Inhalation af aerosoler fra vand. Fx via aircondition, spabade, brusehoveder osv. 

Ikke person til person smitte.

Særligt patienter med nedsat cellulær immunitet og mindsket pulmonær funktioner er udsatte.

Primært sen sommer og efterår (prolifererer i vand, når det er varmt).

11

Virulensfaktorer/patogenese (Legionella pneumophila)

Legionella er fakultativt intracellulære bakterier, som deler sig i frit levende amøber i naturen og i alveolære makrofager, monocytter og alveolære epitelceller i den inficerede vært.

Evnen til at inficere og replikere i makrofager er vigtig for patogenesen.

C3b binder til bakterien og faciliterer optag i makrofagen via endocytose ved at binde til makrofagens CR3 receptor.

 • Hæmmer fusionering af phagosom og lysosom i makrofagen -> forhindrer fagocytose.
 • Opformering i vakuolerne.
 • Kemokiner og cytokiner frigivet fra den inficerede makrofag -> inflammatorisk respons.
 • Bakterien producerer proteolytiske enzymer (lipase, nuclease osv.) i vakuolen -> dræber målcellen, når vakuolen lyserer

Legionella pneumophila har mange måder at binde jern på. Hvis de mister denne evne, mister de deres virulens. 

Th1-celler er nødvendige til produktion af IFN-gamma for bekæmpelse af infektionen.

A image thumb
12

Sygdomme/infektioner/symptomer (Legionella pneumophila)

 • Asymptomatiske tilfælde er hyppige.
 • Symptomatiske infektioner påvirker generelt lungerne og præsenteres i to former:
 • Pontiac fever:
  • Inkubationstid: I løbet af 12 timer
  • Influenzalignende sygdom - en mild infektion med feber, kulderystelser, utilpashed, hovedpine, muskelømhed og evt. hoste.
  • Giver ikke pneumoni.
  • Varer 2-5 dage med spontan heling uden behandling.
 • Legionnairs syge: 
  • Inkubationstid: 2-10 dage
  • En alvorlig pneumoni.
   • Mikroabscesser i lungevævet
  • Udvikles hastigt med stigende feber, kulderystelser, tør hoste, hovedpine, brystsmerter, dyspnø, kvalme og diarré.
  • Dødelighed på op til 75% ved immunkomprimmiterede patienter, - ellers omkring 15%.
  • Kan involvere flere organer som gastrointestinale tragt, CNS, lever, nyre osv.
   • Ved svære tilfælde

 

13

Diagnose (prøver, dyrkning)  (Legionella pneumophila)

 • Kan findes i ekspektorater, pleuravæske og lungebiopsier.
 • Flouroscensmikroskopi med mærkede monoklonale antistoffer
 • PCR bruges i meget høj grad
 • LUT: 
  • Påvisning af antigen i patientens urin, - bruger man også ved pneumokokker.
 • LAT (påvisning af antistoffer):
  • Indirekte immunoflouroscens
  • Legionella-antistoftest
  • Skal tages med 1 uges melemrum i 4-6 uger for at sikre en eventuel titerstigning påvises.
 • Dyrkning
  • BCJE-agar
   • Indeholder bl.a. L-cystein og jernsalte
   • Specifik agar: Legionella kan kun gro på denne agar

A image thumb
14

Behandling/resistens (evt. genetiske faktorer)  (Legionella pneumophila)

Antibiotika i store doser, resistensbestemmelse er typisk ikke nødvendigt.

De flestes arter producerer beta-laktamase.

Antibiotika penetrerer ikke makrofager.

Makrolider eller fluorquinolones.

Kan altså ikke behandles med penicillin, hvilket adskiller det fra en pneumokok-pneumoni.

15

Forebyggelse  (Legionella pneumophila)

Ingen vaccine.

Legionella arter dør ved temperaturer over 70 grader - dette kan udnyttes ved desinfektion.

Bakterien kan ikke replikere under 20 grader.

Legionella kan desuden fjernes vha. hyperchlorisering, andre biosider og kobber/sølv ionisering.

Generelt forebygges udbrud ved at fjerne bakterien fra bade og drikkevand.

 

Immunforsvar. Det er primært cellemedieret -> bakterien dræbes først når Th1-cellen aktiverer den inficeredes makrofag via interferon gamma.