budapest Flashcards Preview

llyncu mul > budapest > Flashcards

Flashcards in budapest Deck (194):
0

Laughed

Chwarddodd

1

More often

Yn amlach

2

Invest

Fuddsoddi

3

Compare

Cymharu

4

Information

Gwybodaeth

5

Grand

Mawreddog

6

On tenterhooks

Ar bigain drain?

7

Frowning

Yn gwgu

8

Worried

Bruderus

9

Seconds

Eiliadau

10

Short sleeved

Llewys cwta

11

Indeed

Ac yn wir

12

Safe

Diogli

13

Wet

Gwlychau
Soaking wet Wyleb domen

14

Heater

Gwresogydd

15

Drizzle

Glaw mân

16

At least

Oleiaf

17

SMS text

Neges destun

18

Early hours

Oriau mân

19

Shelter

Gysgod

20

Sorry

Trueni

21

Ruin

Difetha'r

22

Bend stoop

Phlygu

23

Vomit

Chwydu

24

Poor ...

Druan a

25

Dry land

Tir sych

26

Abated

Gostegodd

27

Lead

Arwain

28

No sign or mention of

Dim sôn

29

Pile of leaflets

Pentwr o daflenni

30

Nook and cranny

Twll a gornel

31

Tower

Thŵr

32

Exams

Arholiadu

33

Looming

ar y gorwel

34

Tears cry

Dagrau

35

Unforgettable

Fythgofiadwy

36

Shy

Swil

37

Uncle

Ewythr

38

Either

Chwaith

39

Wages

Cyflog

40

Determined

Benderfynol

41

Shake hands

Ysgwyd llaw

42

Opportunity

Cycle gyffloed plural

43

To postpone

Gohirio

44

Difficulty

Drafferth

45

Enthusiastic

Frwdfrydig

46

Disobedient

Anufudd

47

Sacrifice

Aberthu

48

Starving

Llwgu

49

Gone wrong

Mynd o chwith

50

Efficient

Effeithiol

51

Guilty

Euog

52

Vegetarian

Llwysieuwr

53

By now very soon

Cyn Bo hir

54

Security

Archwilio

55

Searching

Ymglasgodd

56

Jews

Iddewar

57

In detail

Yn fanwel

58

Gather

Ymgasglu

59

Awkward

Lletchwith

60

Atmosphere

Awyrgylch

61

But for

On I bai am

62

Ordinary

Arferol

63

View

Golygu

64

Oldest

Dynion hynaf

65

Marble

Marmor

66

Stare

Yn syllu

67

Estate agent

Asiant

68

Praise

Canmol

69

Thirsty

Sychio

70

Deceive

Dwyllo

71

Consider

Pwyso a mesur

72

Memories

Atgofion

73

Repair

Chywiru. Treusio. atgyweirio

74

Responsibility

Gyfrifoldeb

75

Refuse

Gwrthod

76

More often

Ymdditheuro

77

The same

Un fath

78

Make up

Golur

79

The hall in house

Cyntedd

80

Investment b

Fudsoddiad

81

Central heating

Gwres canalog

82

Breeze

Awel

83

Towel

Dywel

84

Lean

Pwyso

85

Relationship

Berthynas

86

Opposite

Gwrthoyneb

87

Owner

Perchannog

88

Plan

Gynllunio

89

Shadows

Gysgodion

90

Guests g

Westeion

91

Deserve

Haeddu

92

Quarrel

Ffrae

93

Regret

Difaru

94

Statement

Datganiad

95

Situation

Sefyllfa

96

Comfort

Gysuro. Reassure

97

Confused

Drysu

98

Insurance

Yswiriant

99

Sweet

Melys

100

Bad luck

Anlwc

101

Punctually

Brydlon

102

She didn't mind

Ond doedd dim gwanhaniaeth Gandhi?

103

At its best

Ar ei orau

104

Lively

Bywiog

105

Floodlit

Llifoleuo

106

Reflection

Adlewyrchid

107

Shoulder

Ysgwydd

108

Glass

Gwydryn

109

Responsible

Cyfrifol

110

To cheer me up

Codi fy nghalen

111

Pipe dream

Breuddwyd gwrach

112

Poorly

Yn iach. Druan

113

Blame me

Fy meio

114

Audience

Gynulleidfa

115

Light headed

Benysgafn

116

Clear

Amlwg

117

Punishment

Cosb

118

Certificate

Tystygrif

119

Innocent

Diniwed. harmless

120

Light not weight

Ysgafn

121

Rest a little

Gorffwys ychydig

122

Full

Lawn

123

Lots

LLawer

124

Several

Sawl

125

Wood panel

Paneli pren

126

Pictures

Darluniau

127

Expensive

Drud

128

Contract

Cytundeb

129

Solicitor

Cyfreithwyr

130

Success

Llwyddo

131

Waistcoat

Gwasgod

132

Waiter

Gweinydd

133

Crowd

Criw

134

Get into the mood

Mynd I hwyl

135

Rocking

Siglo

136

Reflection

Adlewyrchiad

137

Clapping hands

Guro dwylo

138

To admire

Edmygu'r

139

Further

Bellaf

140

Older people

Henaid

141

For whom

I bwy

142

Not one

Nid I un

143

Curly

Cyrliog

144

Striking

Trawadiol

145

In his throat

I'r wyddf

146

Ex lover

Gyngariad

147

Keep an eye on

Cadw llygaid

148

Apologies

Ymddiheuro

149

Attempted

Egluro

150

To an end

I Ben

151

Pushed

Gwrthiodd

152

Patience

Amyneudd

153

Nightmare

Yn hunllef

154

Exchange

Cyfnewid

155

Lost without her

Ar gill hebddi

156

Porcelain

Borslen

157

To cope

Ymdopi

158

Solve

Datrys

159

Motorway

Drafford

160

For the time being

Am y tro

161

Pensioner

Pensiynwyr

162

Widows

Gweddw

163

Bitter

Chwerw

164

Test

Prawf

165

War

Rhyfel

166

Appropriate

Addas

167

Soldiers

Milwyr

168

Suffering

Droddef

169

Childhood

Plentyndod

170

Worse

Weath na

171

Disappear

Diflannu

172

Compensation

Lawndal

173

Used to

Wedi arfer

174

Tired

Finedig

175

Tossing a turning

Trio a thrusi

176

To venture

Mentro

177

Advice

Cyngor

178

Reason

Rheswn

179

Essentially

Yn yr bôn

180

Stir. Move

Corddi

181

Loose sleep

Colli cysg

182

Doubt

Amau

183

Concentrate

Canolbwntio

184

Election

Etholwydd

185

Arlywydd

President

186

United States

Unfollow daleithauis

187

Century earlier

Ganrif yn gynt

188

Isn't it

Ynte

189

Shot

Saethu

190

The 20s

Ugeiniau

191

Killers are similar

Llofrudd yn debyg

192

Black

Du. Dud. Dduon

193

Thrill send shivers idiom

Gyrru ias