Irony. Eironi Flashcards Preview

llyncu mul > Irony. Eironi > Flashcards

Flashcards in Irony. Eironi Deck (319):
0

Grave

Bedd

1

Rocks

Cregiau

2

To tie

Rhwymo

3

To sink

Suddo

4

Gloves

Menig

5

To touch

Cyffwrdd

6

Total

Cyfan

7

To crawl

Cropian

8

Spade

Rhaw

9

To dig

Palu

10

Sand

Tywod

11

Fox

Llwynog

12

Hens

Ieir

13

He would have preferred

Byddai'n well ganddo fo

14

In order to

Er mwyn

15

To facilitate

Hwyluso

16

Astute

Craff

17

To re fill

Ail-lenwu

18

Gorse bushes

Llwydo eithin

19

Thoughts

Meddyliau

20

Light

Ysgafn

21

To ensure

Sicrhau

22

Some

Beth?

23

That's better

Dyna welliant

24

To take hold of

Cydio

25

Without trouble

Didrafferth

26

Darkness

Tywyllwch

27

Sense of direction

Synnwyr cyfeiriad

28

Excellent

Rhagorol

29

Walk again

Aildroedio

30

Familiar

Cyfarwydd

31

Dawn

Gwawr

32

Pincers

Gefel

33

Cold shiver

Ias oer

34

His backbone

Asgwrn ei gefn

35

Imagination

Dychmyg

36

To play tricks

Charade castiau

37

Instinct

Greddf

38

To compel

Gorfodi

39

Image/statue

Delw

40

Smell

Arogl

41

To squint

Ciledrych

42

Twigs

Brigau

43

To suck

Sugno

44

Happily

Dedwydd

45

Pipe

Cetyn

46

To suspect

Amau

47

To breathe

Anadlu

48

Squatting

Yn ei gwrcwd

49

Unfasten

Datod

50

To drag

Llusgo

51

Safe

Diogel

52

On the edge

Ar fin

53

Visit

Ymweliad

54

At last

O'r diwedd

55

A sigh

Ochenaid

56

Relief

Rhyddhad

57

Whiting

Gwyniad

58

Oars

Rhwyfau

59

To greet

Cyfarch

60

Incorrect

Anghywir

61

Rocks

Cregiau

62

Laughed

Chwarddodd

63

To agree

Cytuno

64

To lie

Gorwedd

65

At the bottom

Ar waelod

66

Sight

Golwg

67

To suggest

Awgrymu

68

In case

Rhag ofn

69

Friend

Cyfaill

70

To row

Rhwyfo

71

West

Gorllewin

72

In next to no time

Cyn pen dim

73

Depth

Dyfnder

74

Dangers

Peryglon

75

Jetty

Glanfa

76

To welcome

Croesawu

77

Boot

Cist (car)

78

Mouthful

Llymaid

79

Real

Go iawn

80

Say goodbye

Canu'n iach

81

Handsome

Golygus

82

Tie

Clymu

83

To start

Cychwyn

84

Accelerator

Sbardon

85

To dart

Gwibio

86

Exciting

Cynhyrfus

87

Diverting

Diddan

88

To light

Goleuo

89

To tire

Blino

90

To revive

Adfywio

91

To brood meditate

Synfyfyno

92

To concentrate

Canolbwyntio

93

Fiercely

Ffyrnig

94

To confirm

Cadarnhau

95

To gather together

Ymgasglu

96

Some

Amryw

97

Grumble

Grwgnach

98

Wives

Grwragedd

99

Atmosphere

Awyrgylch

100

Friendly

Cyfeillgar

101

Trouble

Helynt

102

To take stock

Pwyso a mesur

103

To realize

Sylwyddoli

104

To succeed

Llwyddo

105

Situation

Sefyllfa

106

To turn off

Diffodd

107

Crag rock

Craig

108

Skeleton

Sgerbwd

109

Influence

Dylanwad

110

Below

Islaw

111

Fertile

Ffrywthlon

112

Apart

O'r neilltu

113

To specialize

Arbenigo

114

Patient/s

Calf. Cleifion

115

Mental illness

Afiechydon y meddwl

116

To leave

Ymadael

117

To appear

Ymddangos

118

The majority

Y rhan fwyaf

119

Foul

Ffiaidd

120

To transfer

Trosglwyddo

121

Following

Yn sgil

122

Publicity

Cyhoeddusrwydd

123

Critical

Beirniadol

124

To lie down

Gorwedd

125

A few

Ychydig

126

Seconds

Eiliadu

127

Brain

Ymennydd

128

To fall

Disgyn

129

Unconscious

Anymwybodol

130

To bend

Plygu

131

Over

Uwchben

132

Pillow

Gobennydd

133

Grasp

Gafael

134

Wrist

Arddwrn

135

To come across

Dod o hyd i

136

Girl

Genneth

137

Attractive

Deniadol

138

To thumb (lift)

Bodio

139

Unsuitable

Anaddas

140

She stood

Safai

141

To lead

Arwain

142

To smile

Gwenu

143

Perfect, spot on

I'r dim

144

Accelerator

Sbardun

145

To leap

Llamu

146

Del ... Pretty

Pert

147

Quickly

Brysiog

148

As far as I can

Cyn belled ag y medra I

149

Quarrel

Ffrae

150

To escape

Dianc

151

Side

Ymyl

152

Handsome

Golygus

153

Exciting

Cynhyrfus

154

Safe

Diogel

155

You don't say

Choelia I byth

156

You know

Wyddost ti

157

Fate

Ffawd

158

To invite

Gwahodd

159

Member

Aelod

160

License

Trwydded

161

To ignite start

Tanio

162

Carefully

Pwyllog

163

Early hours

Oriau man y bore

164

Electricity

Trydan

165

Before long

Cyn Bo hir

166

Sleeping bag

Cwdyn cysgu

167

Happening

Digwyddiad

168

Smile

Gwên

169

Heavy sleep

Trymgwysg

170

Memories

Atgofion

171

Sleepily

Cysglid

172

Towards him

Ato fo

173

Duty

Dyletswydd

174

Call

Galwad

175

Secret

Cyfrinachol

176

Night before last

Echnos

177

Rather

Hytrach

178

Relative

Perthynas

179

Fugitive

Ffoadur

180

Devil

Diawl

181

To expect

Disgwyl

182

Jocularly

Cellweirus

183

Mistake

Camgymeriad

184

To doubt

Amau

185

Report

Adroddiad

186

Happening

Digwyddiad

187

Ok

O'r gorau

188

Laughed

Chwarddodd

189

Mi gaeth

Cafodd

190

Conscious

Ymwybodol

191

Very happy

Ar be eu digon

192

To spend time

Treulio

193

Following

Dilynol

194

Together

A'i gilydd

195

To discuss

Trafod

196

Campaign

Ymgryrch

197

It would

Byddai

198

To agree

Cytuno

199

Venturesome

Mentrus

200

To arrange

Trefnu

201

To steal

Dwyn

202

Explosives

Ffrwydron

203

Slate

Llechi

204

Weapons

Arfau

205

Essential

Angenrheidol

206

The others

Y lleill

207

Patiently

Amyneddgar

208

To itch

Ysu

209

Sometimes

Ambell waith

210

To argue

Dadlau

211

Ferociously

Ffyrnig

212

Decision

Penderfyniad

213

Leader

Arweinydd

214

To shine

Tywynnu

215

Wooden

Pren

216

Already

Eisoes

217

To be forced

Gorfod

218

To murder

Lofruddio

219

To sack

Diswyddo

220

Against

Yn erbyn

221

To beat

Curo

222

Bottom

Gwaelod

223

Treatment

Triniaeth

224

Soon

Yn fuan

225

To attack

Ymosod

226

Circumstances

Amgylchiadu

227

Strange

Rhyfedd

228

To doubt

Amau

229

To kill

Lladd

230

To burn

Llosgi

231

To correspond/tally

Cyfateb

232

Below

Islaw

233

Children of the prairie

Plant y paith

234

To admit

Cyfadde

235

To establish

Sefydlu

236

To share

Rhannu

237

Members

Aelod au

238

Cell

Cell

239

Throughout

Ar hyd a lled

240

If... Were to

Pe byddai

241

To realize

Sylweddoli

242

To disappoint

Siomi

243

Apathetic

Difater

244

Concerning

Ynglyn â

245

Affect

Effaith

246

Life

Bywyd

247

To surprise

Synnu

248

Sacrifice

Aberth

249

In favour of

O blaid

250

Without violence

Di-drais

251

Method

Dull

252

To fight

Brwydro

253

Future

Defodol

254

Weapons

Arfau

255

Training

Hyfforddiant

256

Secrets

Cyfrinachau

257

Together

Efo ei gilydd

258

Hidden

Cudd

259

To hide

Cuddio

260

To plan

Cynllunio

261

Campaign

Ymgyrch

262

Minutiae

Manion

263

In the meantime

Yn y cyfamser

264

To light a fire

Cynnau

265

Shoulders

Ysgwyddau

266

Eagerly

Awyddus

267

Enthusiastic

Brwd

268

To lead

Arwain

269

Seventh

Seithfed

270

To arrive

Cyrraedd

271

Muscular

Cyhyrog

272

To introduce

Cyflwyno

273

To shake

Ysgwyd

274

Bear

Arth

275

Visitors

Ymwelwyr

276

Native

Yn enedigol

277

Group

Mintai

278

To develop

Datblygu

279

Apathy

Difaterwch

280

Obvious

Amlwg

281

Amongst

Ymhlith

282

To decide

Penderfynu

283

Explosives

Ffrwydrau

284

Soon

Toc

285

Leader

Arweinydd

286

Sociology

Cymdeithaseg

287

Argentinian

Archentwr

288

Detailed

Manwl

289

Innards

Crombil

290

Skin

Croen

291

Specialists

Arbenigwyr

292

Leader

Arweinydd

293

The day after tomorrow

Trenydd

294

Influence

Dylanwad

295

Specialist

Arbenigwr

296

Period of time

Cyfnod

297

Army

Byddin

298

Equipment

Offer

299

Wires

Gwifrau

300

To roam

Crwydro

301

Weapons

Arfau

302

Sub machine guns

Gynnau periannol ysgafn

303

To itch

Ysu

304

Campaign

Ymgrych

305

Intention aim

Bwriad

306

Plan

Cynllun

307

He would be

Byddai

308

Exactly

Yn union

309

Part

Rhan

310

To threaten

Bygwrth

311

Kill

Lladd

312

Key

Allweddol

313

Spend time

Treulio

314

Following

Canlynol

315

Mentally

Meddyliol

316

For

Ar gyfer

317

Aim

Nod

318

Hijack

Herwgipio