Dal Ati Ebrill 2015 Flashcards Preview

llyncu mul > Dal Ati Ebrill 2015 > Flashcards

Flashcards in Dal Ati Ebrill 2015 Deck (123):
0

Speech

Araith

1

Wise

Doeth

2

Level headed

Pwyllog

3

Strict

Llym

4

Complex

Cymleth

5

Ideal

Delfrydol

6

At times

Ar adegau

7

Documentary

Dogfen

8

Art

Celf

9

Prosperous

Llewyrchus

10

Coffers

Coffrau

11

Misunderstanding

Camddealltwriaeth

12

A bribe

Cildwrn

13

Libel

Enlib

14

Three hundred thousand

Tri chan mil

15

Resignation

Ymddiswyddiad

16

Evidence

Tystiolaeth

17

To protect

Gwarchod

18

Hurt pain

Loes

19

Come!

Tyd gog. Dere hwntw

20

Impetuous

Byrbwyll

21

To bother

Boddran

22

Magic

Hud a lledrith

23

Occasion

Achlysur

24

Always

Wastad

25

Inclined to tending to

Yn dueddol o

26

Conservative

Ceidwadol

27

Adventurous

Anturus

28

Pride

Balchder

29

To respect

Parchu

30

Smart

Trwsiadus

31

Waistcoat

Gwasgod

32

Perhaps

Hwyrach

33

Garment

Dilledyn dillad

34

Pleasing pleasant

Dymunol

35

To control

Rheoli

36

Handkerchief

Hances. Hancesi

37

Deceit deception

Twyll

38

Secret

Cyfrinach Au

39

Cloak

Clogyn

40

Minister

Gweinidog. Ion

41

Non comformist

Anghydffuriol

42

Thick bulky

Trwchus

43

Dignity dignified

Urddas urddasol

44

To tie

Clymu

45

Formal

Ffurfol

46

Tailcoat

Cot å chynffon

47

Plan design

Cynllun

48

Theory

Damcaniaeth

49

Impersonal

Amhersonol

50

Cold cool

Oeraidd

51

Darker

Tywyllach

52

Shells

Cregyn

53

Maritime marine nautical

Morwrol

54

To decorate

Adduno

55

Rope

Rhaff. Au

56

To soften

Meddalu

57

To contribute To

Cyfrannu at

58

Strength

Cryfder

59

Guest

Gwestai gwesteion

60

Multicoloured

Amryliw

61

To lead nowhere

Arwain I nunlle

62

To restore to renew

Adnewyddu

63

Feature

Nodwedd

64

To develop

Datblygu

65

To discuss

Trafod

66

To weed

Chwynu

67

Healthy

Iach

68

Historic historical

Hanesyddol

69

Monastery friary

Mynachlog

70

Was written

Ysgriffennwyd

71

Aware

Ymwybodol

72

Development

Datblygiad. Au

73

Commercial

Masnachol

74

To transform

Gweddnewid

75

Lively

Bywiog

76

Business people shopkeepers

Masnachwyr

77

Independent

Annibynnol

78

Chainstores

Siopau cadwyn

79

The plague Black Death

Y pla du

80

Printing press

Gwasg. Gweisg

81

To promote to advance

Hyrwyddo

82

Antislavery

Gwrth gaethwasiaeth

83

Hyn writers

Emynwyr

84

Pull attraction

Tyndall

85

Peace quiet

Heddwch

86

Buzz

Berlin

87

Or the better

Er gweld

88

Worthwhile

Wrth chweil

89

Go dda

Pretty good

90

The same

Y un peth

91

Indoor

Dan do

92

Museum

Amgueddfa

93

Visitors

Ymwelwyr

94

Experience

Profiad

95

Website

Gwefan

96

Obvious

A leg

97

Collection

Casglu ad

98

Relics antiques

Creiriau

99

Extension

Estyniad

100

Cloak

Clogyn

101

Time at the time of

Adeg

102

The First World War

Y rhyfel byd cyntaf

103

Period

Cyfnod

104

Comments

Sylwadau

105

To record note

Cofio di

106

Pretty special

Go arbennig

107

Extremely proud

Hynod o falch

108

The four corners of the earth. Every part of the world

Pob cwr o'r byd

109

To promote

Hyrwyddo

110

Stress

Bwysleisio

111

Voices

Lleihau

112

Well known

Adnabyddus

113

Disciplinary

Dishy lau

114

Relationship

Perthynas

115

Romans

Rhufeiniaid

116

Smart

Drwsiadus. Clothed eg

117

Statue

Cerflun

118

Headquarters

Pencladlys

119

Souvenirs

Cofroddion

120

Sayings

Dywediad

121

Methods

Dullau

122

Expressions

A period-dull iau