murder mystery Flashcards Preview

llyncu mul > murder mystery > Flashcards

Flashcards in murder mystery Deck (54):
1

meek and mild

addfwyn

2

in the wake

yn sgil

3

inheritance

etifeddais

4

royalties

breindal

5

authoritive

awdurdodol

6

publicity

cyhoeddusrwydd

7

raw meat hard hitting brutal

cignoeth

8

damaging

andwyol

9

angered

cythruddo

10

challenging

heriol

11

at the developmental stage

ar eu prifiant

12

inconvenience

anhwylustod

13

mention allude

cyfeirio

14

laughing grinnjng maliciously

crechwennu

15

clash

gwrthdaro

16

spoil

difetha

17

expedient most convenient

hwylustod

18

top

brig

19

circumstances

maglchiadu

20

location

lleoliad

21

notable

nodedig

22

horrifying

erchyll

23

confess

cyfadde cyffesu

24

behaviour

ymddwyn ymddygiad

25

trust

ymddiriedaeth

26

return

dychwelyd

27

obituaries

terngedau

28

published

cyhoeddedig

29

images

delwyddau

30

bubbling

byrlymu

31

shining

tywynnu

32

to dote

gwirioni

33

alterations

diwygiadau

34

vision

gweledigaeth

35

embittered

cherwi

36

terribly

enbyd

37

crime

troesedd

38

vision interest

anian

39

fit

tebol

40

i have to do with

a wnelo fi

41

mess

smonach

42

jealous

cenfigennus

43

privileged

breintiedig

44

glimpse

cipolwg

45

recession

dirwasgiad

46

residential

preswyl

47

chores

gorchwylion

48

aware

carfarwydd

49

revealing

dadlenno

50

favourite

ffafriol

51

magic

hudoliaeth

52

denying

gwadu

53

promising

addawol

54

benefactor

noddwr