Verbs Flashcards Preview

llyncu mul > Verbs > Flashcards

Flashcards in Verbs Deck (46):
0To runRhedeg

1

I drank short form

Ufes i

3

I stood short firm

Safes I From verb sefyll

3

I liked short firm

Fwyheuesi from mwynhau mwynheuch

4

I started short form

DDechreusi dechrau

5

I kept short form

Gadewsi from Cadw

6

I said

Dudes I

7

I stayed

Arhosesi from aros

8

I left

Adawesi from gadael

9

I listened

Rwandes i from gwrando

10

I took

?Gymeres I

11

I called

Alwes I from galw

12

Hurry!

Brysiwch

13

Remember!

Cofiwch

14

Read!

Darllenwch

15

Walk!

Cerddwych

16

Start!

Dechreuwch

17

Tell!

Dudwch

18

Sit!

Eistedwch

19

Swim!

Nofiwch

20

Play!

Chwareuwch

21

Get up!

Codwch

22

Don't!

Peidiwch

23

Put!

Rhowch

24

Turn!

Trowch

25

Pull!

Tynnwch

26

Move!

Symudwch

27

I was paid

Mi ges I fy nhalu

28

You were paid

Mi gest ti dy dalu

29

He was paid

Mi gaeth o ei dalu

30

She was paid

Mi gaeth hi ei thalu

31

We were paid

Gaethon ni ein talu

32

You were paid plural

Gaethoch I eich talu

33

They were paid

Mi gaethon nhw eu talu

34

They children were paid

Mi gaeth y planþ

35

I had formal written

Ces I

36

You had formal

Chest ti

37

She He had formal

Cafodd o hi

38

We had formal

Cawson ni

39

You had formal

Cawsoch chi

40

They had formal

Cawson nhw

41

I was paid formal past

Talwyd fi ces I fy nhalu

42

The house was built formal past passive

Adeiladwyd y ti /cafoddy ti eiadeiladu

43

A meeting was held formal passive past

Cynhaliwyd y cyfarfod/ cafodd y cafarfod ei gynnai

44

The play is being performed formal future passive

Perforrmir y drama mae'r ddrama yn cael ei perfforio

45

The meeting is being held future formal passive

Cynhelir y cyfarfod ae'r cyfarfod yn cael ei gynnal