Prepositions Flashcards Preview

llyncu mul > Prepositions > Flashcards

Flashcards in Prepositions Deck (227):
0

Anghoffio

Am

1

Mynd

I

2

Clywed. Hear about

Am

3

Gofyn ask

I

4

Cywno

Am

5

Diolch

I

6

Dysgu

Am

7

Rhoi. Berson

I

8

Gwybod

Am

9

Meddwyl

Am

10

Coel hyd. Find

I

11

Perthyn

I

12

Belong to. Perthyn

I

13

Poeni

Am

14

Siarad talk about

Am

15

Rhaid

I

16

Well

I

17

Sôn

Am

18

Ysgrifennu

Am

19

Beth neu be'

Am

20

Aros

Am

21

Dweud

Wrth

22

Ysgrifennu. Berson

At

23

Edrych

Am. Look for

24

Chwilio

Am

25

Egluro explain

Wrth

26

Mynd. Person

At

27

Gofalu

Am

28

Esbonio

Wrth neu I

29

Gofyn ask for

Am

30

Cofio

At. To remember to

31

Talu

Am pay for

32

Bod yn gas neu glèn

Wrth

33

Anfon

At

34

Cywno Person

Wrth. Neu I

35

Edrych ymlaen

At look forward to

36

Get from. Cael

Gan

37

Look at edrych

Edrych ar

38

Meddwyl think of

Meddwyl o

39

I've got

Mae gen i

40

I prefer

Mae well gen I

41

Gweiddi shout at

Ar

42

Smile at

Gwenu ar

43

To keep an eye on

Cadw llygad ar

44

I hate

Mae gas gen i

45

To get hold of grasp,

Cael gafael ar

46

What's up with

Beth sy'n bod ar

47

Diddordeb in

Yn neu mewn

48

Take

Mynd á

49

Bring

Dod á

50

Visit

Ymweld â

51

Talk with

Siarad efo neu â

52

Go with

Mynd efo

53

Come with

Dod efo

54

Bring

Dod â

55

Visit

Ymweld â

56

Join

Ymuno â

57

To contact

Cysylltu â neu efo

58

Am

For neu about

59

Ar gofer

For. The benefit of in preparation/readiness can often be used therefore instead of I neu at

60

Ar

On but used in many other contexts. At fault ar fai ee
Ar frays in a hurry and as status. Ar agor. Ar gau ar Gael ar glo

61

At

Up to for holidays at y gwyliau. For tonight at heno. Ie for time or cause yn dda at y lais. Two I at y 'dolig

62

Dros

Across over on behalf of dros y bont talu dros rhwyun pat for someone pwy sy'n dros? Who is in favour of

63

Er mwyn

In order to. Er mwyn ar bed pres in order to save Money

64

Gan

From or by. Learn from dysgu ...gan eryl. Gan fwyaf mostly gan amlaf usually

65

I

To. For or into. Edrych i'r defodol

66

O

Of or from as well as o ran in terms of
Siwr o sure to
O flaen

67

Oddi ar

From person. Sometimes from-meaning off. Spengler oddi ar y cd

68

Rhag

From. Cuddio rhag. Cysgu di rhag hide from shelter staff rhag y tywydd safe from

69

Trwy

Through trwy'r nos

70

Wrth

By but others. Wrth gefn in reserve

71

Yn

Yn y Bocs. Yn y gwaith at work. Cefn wrth cefn back to back

72

Ynglyn a neu ynghlych

About. Regarding

73

Sylwi

Ar

74

Ymweld

A

75

Ymuno

Â

76

Gofyn

I

77

Cynnig offer

I

78

Parod

I. Ready to. Not no prep usually if adjective followed by verb

79

Awyddus keen

I

80

Hapus

I

81

Siwr

O

82

Tebyg

O

83

Balch pleased proud

O

84

Cytuno

I

85

Llwyddo

I

86

Tueddu

I

87

Mynd

I. Going to

88

Parhau

I

89

Dal

I

90

To him

Iddo fo

91

To her

Iddi hi

92

To them

Iddyn nhw

93

To us

I ni

94

To you

I chi I ti

95

I have

Gen I

96

You have

Gent ti

97

He has

Gynno fo

98

She has

Gynno hi

99

We have

Gynno ni

100

You have plural

Gynnoch chi

101

They have

Gynnyn nhw

102

For me

Andana i

103

For you ti

Admanat ti

104

For him

Amdano fo

105

For her

Amdani hi

106

For us

Amdanon ni

107

For you plural

Amdanoch chi

108

For them

Amdanyn nhw

109

By me ar

Arna i

110

For you ti

Arnat ti

111

By him

Arno fo

112

By us

Arnon ni

113

By you pl

Arnoch chi

114

By them

Arnyn nhw

115

To me

Ata i

116

To you ti

Atat I

117

To him

Ata fo

118

To her

Ati hi

119

To us

Aton ni

120

To you pl

Atoch chi

121

To them

Atyn nhw

122

By me

Wrth a i

123

By you ti

Wrthat ti

124

By him

Wrtho fo

125

By her

Wrthi hi

126

By us

Wrthon ni

127

By you pl

Wrthoch chi

128

By them

Wrthyn nhw

129

From me

Ohona I

130

From you ti

Ohonat ti

131

From of him

Ohona fo

132

Of her

Ohona hi

133

Of from us

Ohonon ni

134

From of them

Ohonyn nhw

135

To from You. Pl

Ohonoch chi

136

Yn. In me

Yndda I. Colloquial yna'i

137

In you ti

Ynddat ti ynat ti colloquial

138

In him

Ynddo fo

139

In her

Ynddi hi yn hi coll

140

In us

Ynddon ni. Ynon ni

141

In you plural

Ynddoch chi. Ynach chi

142

In them

Ynddyn nhw. Ynyn nhw

143

Gyda before a vowel?

Gydag

144

Forget them

Anghofiwch Amdanon nhw

145

What's the matter with him?

Be sy'n bod arna fo

146

I don't have children

Sgen I ddim plant

147

I am going to ask him

Dw i'n mynd I ofyn iddo fo

148

She had better stay home

Mae'n well gynni hi aros adra

149

Did you tell them

Ddudest ti wrthyn nhw

150

They are interested in us

Mae Gynnyn nhw Ddidordeb ynddon ni

151

Some of us are going to the pub

Mae Rhai ohonon ni yn mynd y
I'r dafarn

152

Dros

Over or on behalf. Also conjugates

153

On my behalf

Drosta I

154

On yr behalf ti

Drostat ti

155

On her behalf

Drosti hi

156

On his behalf

Drosto fo

157

On our behalf

Droston ni

158

On their behalf

Drostyn nhw

159

I will phone for you

Wna I ffonio drostat ti

160

Through me

Drwydda I

161

Through you

Drwyddat ti

162

Through her

Drwyddi hi

163

Through him

drwyddo fo

164

Through us

Drwyddon ni

165

Through you

Drwyddoch chi

166

Through them

Drwyddyn nhw

167

See through them

Gweld drwyddyn nhw

168

Without me

Hebdda I

169

Without you ti

Hebddat ti

170

Without her

Hebddi hi

171

Without him

Hebddo fo

172

Without us

Hebddon ni

173

Without you pl

Hebddoch chi

174

Without them

Hebddyn nhw

175

Between you and me

Rhynddat ti a fi

176

Between me ...

Rhyngdda I

177

Between him and

Rhyngddo fo

178

Between her and

Rhygddi hi

179

Between us

Rhyngddon ni

180

Between you pl

Rhyngddoch chi

181

Between them

Rhyngddon nhw

182

Under me

O Dana I. Oddi tana i

183

Under you

O danat ti. Oddi danat ti

184

Under her

O dani hi. Oddi tanni hi

185

Under him

O Dano fo. Oddi tano fo

186

Under us

O danon ni. Oddi tunan ni

187

Under them

O Danyn nhw Oddi tanyn nhw

188

Under you

O danoch chi. Oddi tannoch chi

189

Put a bucket under it

Rhowch fwced o Dano fo

190

Down below us in the water

I lawr Oddi tunan ni yn y dwr

191

Hide from him

Cuddio rhagddo fo

192

Keep a secret from you

Cadw cyfrinach rhaddoch chi

193

Conceal this from them

Celu hwn rhagddyn nhw

194

King of Rock and roll

Benin roc a rol

195

Lessons of life

Gwersi bywyd

196

Group history

Hanes y grwp

197

meaning of the word

Ystyr y gair

198

Purpose of

Pwrpas y

199

Flow of traffic

Llif traffig

200

World of drama

Y Byd drama

201

Call of nature

Galwad natur

202

Freedom of information

Rhydid barn

203

Details of

Manylion y

204

Kiss of life

Cusan bywyd

205

Offer of work

Cynnig gwaith

206

Taste of success

Blas llwyddiant

207

Lack of staff

Diffyg staff

208

Shortage of food

Prinder bywyd

209

Influence of

Dylanwad y

210

Effect of

Effaith y

211

Sense of fun

Synnwyr digrifwch

212

Smell of chips

Ogla sglodion

213

Date of birth

Dyddiad genu

214

Tone of voice

Tôn llais

215

Bottom of

Gwaelod y

216

Change of mind

Newid meddwyl

217

Fear of

Ofn pryf cop

218

Price of petrol

Pris petrol

219

Sound of water

Swn y dwr

220

Problems of life

Problemau'r byd

221

Value of the house

Gwerth y tŷ

222

Sales of alcohol

Gwerthiant alcohol

223

Seeds of suspicion

Had ay amheueath

224

Time of day

Amser y dydd

225

Half of

Hanner y

226

Quarter of

Chwarter y