Rules Of Welsh Flashcards Preview

llyncu mul > Rules Of Welsh > Flashcards

Flashcards in Rules Of Welsh Deck (70):
0

Mutate c

C. Ngh
C. Ch
C. G

1

Mutate g

G. Ng
Or drop

2

Mutate p

P. mh
P. ph
B

3

Mutate b

B. M
B. F

4

Mutate t

T. Nh
T. Th
T. D

5

Mutate d

D.n. Fy nant
D. Dd

6

Antur

Adventure

7

Arswydd m

Horror

8

Serch

Love

9

Gallu

Can

10

Ceisio

Trying

11

Rhagor

More distinction any more

12

...... Film yn yr sine a heno?

Ydy

13

......llawer o bobl yn yr cinema

Oes

14

Gorfod

Have to. Mae'n nhw gormod fy nhalu fi

15

Menyw f

Women

16

Silff f

Shelf

17

Gwrthod

To reject refuse

18

Sandra .. Hi

Yw

19

Siencyn

Plumber

20

Technygydd

Technician

21

Teipyddes

Typist

22

Nid ysgrifenyddes yw lian

Nid - in front means isn't or is not a

23

Pensaer

Architect

24

Peiriannydd

Engineer

25

Llawfeddyg

Surgeon

26

Taid nain

Grand father mother

27

Mab

Son

28

Merch

Daughter

29

Cefnder cefnither

Cousin

30

Brawd yng nghyfraith

Brother in law

31

Wyres

Grand daughter

32

Ŵyr

Grandson

33

Modryb

Aunt

34

Ewthr

Uncle

35

Nai nith

Nephew niece

36

Cogydd

Cook

37

Bianydd

Pianist

38

Garedig

Caring kind

39

Disgybl

Pupil

40

Brwnt

Dirty

41

Drewi

Stink

42

Lliain. M

Curtain

43

Trwsio

Repair

44

Ddim wedi ---

Heb. Pwy sy heb sychu'r llestri. Ie who hasn't wiped the dishes

45

Competition

Cystadleuath

46

Grasp

Cydro

47

Avoid

Osgoi

48

Rhoddi

Give put like rhoi

49

Steal

Dwyn

50

Doubt

Amau

51

Lie on

Gorwedd

52

Know person

Adnabod

53

Arrive

Cyrraedd

54

Rejoice

Llawenhau

55

Sew

Gwau

56

Before

O'blaen

57

Find

Canfod

58

Allow

Caniatau

59

Responsibility

Cyfrifoldeb

60

Pour

Arllwys

61

Monastery

Mynachy

62

Revise

Adolygu

63

To attend

Mynchu

64

Tests

Prawf profion

65

Threaten

Bygwth

66

Stop

Atal

67

Include

Cynnwys

68

Touch

Cyffwrdd

69

Worse luck

Gwaetha modd