Dal Ati21ebrill15 Flashcards Preview

llyncu mul > Dal Ati21ebrill15 > Flashcards

Flashcards in Dal Ati21ebrill15 Deck (83):
1

Warning

Rhybudd

2

Intestine

Coluddyn

3

Youngest

Ieunengaf

4

Liver

Iau

5

Battle

Brwydro

6

Treatment

Triniaeth

7

Character

Cymeriad

8

Unfortunate

Anffodus

9

Heavy heart

Calon drom

10

Well known

Adnabyddus

11

Campaign

Ymgyrch

12

Dream

Breuddwydio

13

Privilege

Anrhydedd

14

Honour

Braint

15

Worthy

Tellwng

16

Suitable

Addas

17

Complete

Cyflawni

18

Passion

Angerdd

19

Twin

Efaill

20

Kidney

Aren

21

Fall out

Cwympo mâs

22

Operation

Llawdriniaeth

23

Gift

Anrheg

24

Make-up

Color

25

Spread out

Ar wasgar

26

Brought up

Magu

27

Work place

Gweithle

28

Grandfather

Tad-cu

29

Resound

Diasbedain

30

Bother fuss

Helynt

31

Enthusiastic

Brwd

32

Representation

Cyncrycholiaeth

33

Methods

Dulliau

34

Folk

Gwerin

35

Listening carefully

Gwrando'n astud

36

Judge

Barnu

37

Official

Swyddogol

38

Unofficial

Answyddogol

39

Hard difficult

Talcen caled

40

Honour privilege

Anrhydedd

41

Tradition

Traddodiad

42

High standard

Safonol

43

Nail biting

Cnoi gwinadd

44

Thrilling

Gwefreiddiol

45

Competition

Cystadleuaeth

46

As good

Crystal ä

47

Wide range

Ystod eang

48

Image

Delwedd/au

49

To seize (up) on

Bachu ar

50

Was established

Sefydlwyd

51

Feeling. Atmosphere

Naws

52

Romance

Ramant

53

Demolish

Wedi EU chwalu

54

Pearl

Perk/au

55

Feature

Nodwedd

56

Architecture

Pensaerniol

57

Brewery

Brady. Brad gas

58

Detail

Manylyn. Manylion

59

Decorate

Addurno

60

Devil

Diablo

61

Cuddio

To hide

62

To admit acknowledge

Cyfaddef

63

To visually excite

Cyffrol yn weledol

64

Safeguard

Diogelu

65

...miles long

...milltier o hyd

66

Lead

Plwm

67

Romans

Rhufeiniaid

68

To produce

Cynhychrchu

69

Tonne

Tunnell

70

To employ

Cyflogi

71

Development

Datblygiad

72

Iron

Ha earn

73

Coke

Golosg

74

Furnaces

Ffwrneisi

75

Shropshire

Sir Amwythig

76

Spread extend

Lledu

77

Revolution

Chwyldro

78

Industrial revolution

Chwyldro Diwyddiannol

79

Machine

Peiriant

80

Heritage

Trefiadaeth

81

Diabolical

Diefig

82

War

Rhyfel

83

Profit

Elw