GBARA Flashcards Preview

llyncu mul > GBARA > Flashcards

Flashcards in GBARA Deck (793):
1

To confirm

Cadarnhau

2

Statement.

Gosodiad

3

Above

Uchod

4

Claim

Honni

5

Unpleasant

Annymunol

6

Patience

Amynedd

7

Tears

Dagrau

8

Brink

Dibyn

9

Literally

Llythrennol

10

Magical

Hudol

11

Insist

Mynnu

12

Detailed

Manwl

13

Precious

Gwerthfawr

14

Possessions

Eiddo

15

To return

Dychwelyd

16

Enchant , beguile

Hudo

17

Out of this world

Arallfydol

18

Wanderer

Crwydryn

19

To be satisfied

Bodloni

20

Responsibility

Cynorthwyo

21

Agency

Asiantaeth

22

Volunteers

Gwirfoddolwyr

23

Pacific Ocean

Y Mor Tawel

24

Colleagues

Cydweithwyr

25

Indigenous

Brodorol

26

A bit

Mymryn

27

Very hard - mwy anodd?

Anos

28

To become familiar - accustomise

Ymgyfnefino

29

Lungs

Ysgyfaint

30

Shrivel

Crebachu

31

Swallow

Llyncu

32

To produce, evolve or generate

Cynhyrchu

33

Vicious savage

Milain

34

Frown, scowl

Gwgu

35

Never ever

Byth bythoedd

36

Ceiling

Nenfwd

37

Fiendish diabolical

Cythreulig

38

Public school

Ysgol fonedd

39

Very long

Hirfaith

40

Guidelines

Canllawiau

41

To derive from

Tarddu

42

Slaves

Caethwrision

43

Sexual intercourse

Cyfathrach

44

Sexual

Rhywiol

45

Adore

Addoli

46

Annoyance, distress exhaustion fatigue vexation weariness

Blinder

47

To feast

Gwledda

48

Purr

Canu grwndi

49

Staggering

Chwil

50

Difficult

Ufflon

51

To rid. Save

Gwaredu

52

Ointment

Eli

53

Pimple spot

Ploryn

54

Ease soothe

Lleddfu

55

Vomit

Chwydu

56

To cover

Gorchuddio

57

Straw

Gwellt

58

Unhygienic dirty

Afiach

59

Thorough

Trwyadl

60

Horns

Cyrn

61

Mixture

Cymysgedd

62

Ash

lludw

63

Antsh

Morgrug

64

Pretty

Tlysion

65

Either

Chwaith

66

To sew

Gwnio

67

To knit

Gweu

68

Crowd

Tory

69

Miracle

Gwyrth

70

Intend

Bwriadu

71

Frightening

Dychrynllyd

72

Enormous

Anferth

73

Acceptable

Derbynniol

74

Food bwyd

Bwydiach

75

Produce

Cynhyrch

76

Official

Swyddi get

77

Promise

Addo

78

Imagination

Dychymyg

79

The right

Hawl

80

To bathe

Ymdrochi

81

True

Gwirioneddol

82

Racial tendencies

Meddylfryd hiliol

83

Vicinity

Cyffiniau

84

To wallop

Waldio

85

Pillow

Gobennydd

86

Slap. Beat

Labio

87

Scar

Craig

88

Diarrhoea

Pib

89

Baffled

Drysu

90

You need patience

Mae isio gras

91

Thrilling

Gwefreiddiol

92

Laden

Llwythog

93

Leisurely

Hamddenol

94

Hay

Gweiriach

95

Far, afar

Ymhell

96

Fragile

Bregus

97

Frail, feeble

Eiddil

98

Insist

Mynnu

99

Heavens

Nefoedd

100

Starry

Serog

101

Accompany

Cyfeilio

102

To make one's way

Ymlwybro

103

Thick

Trwchus

104

Struggle

Stryffaglu

105

To beg

Cardota

106

Blind

Dall

107

Plead

Ymbil

108

Groan, moan

Griddfan

109

Boney

Esgyrnog

110

Generous

Hael

111

Witch

Gwrach

112

Conduct a mission

Cenhadu

113

Invitation

Gwahoddiad

114

Loathsome

Ffiaidd

115

Needle

Nodwydd

116

Audience

Cynulleidfa

117

To shout

Bloeddio

118

Fault defect deficiency

Diffyg

119

To solder

Sodro

120

Pale

Gwelw

121

Misfortune

Aflwydd

122

Suspicious

Amheus

123

Velvety

Melfedaidd

124

Wise, deliberate

Pwyllog

125

Assemble

Ymgynnull

126

Trace vestige

Arlliw

127

Relish

Awchu

128

Punctuation marks

Atalnodi

129

Very happy

Mopio

130

Crack, click

Clec

131

Missionary

Cenhadwr

132

To behave

Ymddwyn

133

Dumb

Mud

134

Very long

Hirfaith

135

Fellow traveller

Cydymaith

136

Cuddles

Mwytha

137

Leeches

Gelennod

138

To bow

Ymgyrmu

139

Convinced

Argyhoeddedig

140

Passion

Angerdd

141

Oath

Lliw

142

Offenders

Drwgweithredwyr

143

Squat crouch

Cwrcwd

144

Fiery

Tambaid

145

Thrash

Stido

146

Flesh

Cnawd

147

Intend

Pasa

148

To wave

Chwifio

149

Muscles

Cyhyrau

150

Shire horse

Ceffyl Gwedd

151

To lounge

Gorweddian

152

Trip

Baglu

153

Lizard newt

Genau-goeg

154

Clout blow

Awadan

155

Dust

Llwchyn

156

Talk rubbish

Mwydro

157

To drag

Llusgo

158

Rash, impulsive

Byrbwyll

159

Indigenous

Brodorol

160

Lift

Pas

161

Bungle

Bustachu

162

Infect

Llynu

163

Pit, well

Pydew

164

Charming

Swynol

165

Insist maintain

Taeru

166

Swelling

Chwydd

167

"Gammy"

Giami

168

Trickle

Dafnau (Dafnu)

169

Sincere, candid

Didwyll

170

Primitive

Cyntefig

171

Bold, impudent

Hy

172

Explode

Ffrwydro

173

To make to feel sick

Codi cyfog

174

Perilous

Enbyd

175

Loose heart

Digalonni

176

To drip

Diferu

177

Scatter

Sgrialu

178

Treasure talisman

Crair

179

Burrow

Tyrchu

180

Nourishment

Maeth

181

Rebuke

Argyhoeddi

182

Thump

Dyrnu

183

Fellow

Cymrodorion

184

Completely

Gwirioni yn rhacs

185

Essay

Traethawd

186

Large thick

Bras

187

Take for granted

Cymryd yn ganiataol

188

Little

Mymryn

189

Blame

Beio

190

Thrash

Stido

191

Twig

Brigyn

192

With

Ar y cyd

193

Desire

Awydd

194

Whip

Chwipio

195

Admit

Cyfadde

196

Custom

Defod

197

Angry

Dig

198

Ton

Tunnell

199

To trip

Baglau

200

Thrilling

Gwefreiddiol

201

To chant

Llafarganu

202

Vehicle

Cerbyd

203

Too much

Yn ormodol

204

Infatuated

Gwirioni

205

In the middle of nowhere

Ynghanol nunlle

206

Period of time

Cyfnod

207

Twins

Gefeilliad

208

New born

Newydd-anedig

209

Lump

Talp

210

Umbilical cord

Llinyn bog ail

211

Breathe

Anadlu

212

Troubles

Helyntion

213

Better not

Fiw

214

Rushes

Brwyn

215

Small leaves

Deiliach

216

Particle

Llwychyn o awydd

217

Consult

Ymgynghori

218

Overwhelming majority

Mwyafrif llethol

219

Maggots, grubs

Cynrhon

220

Experienced

Profiadol

221

Certificate

Tystysgrif

222

Sultry

Mwllwch

223

To whirl

Chwyrlio

224

Soon

Toc

225

Truth

Gwirionedd

226

Supervise

Arolygu

227

Lads

Hongliad

228

Scold

Dwrdio

229

Invitation

Gwahoddiad

230

Bruise

Clais

231

Long big

Breision

232

Misfortune

Anffawd

233

Ditches

Ffosydd

234

Filth

Bydreddi

235

Rubbish

Carthion

236

Slime

Llysnafedd

237

Non-stop

Di-dor

238

Crazy

Gwallgo

239

Calf eyes

Llygaid llo

240

One third

Traean

241

Chorus

Cytgan

242

Kiddies

Plantos

243

Barefooted

Troednoeth

244

To tend

Tueddu

245

Bugs

Pryfetach

246

Unhealthy

Afiach

247

Instinctively

Mêr fy esgyrn

248

To court

Canlyn

249

Weep

Beicio crio

250

Pillow

Gobennydd

251

Swollen

Chwyddedig

252

Terrible devilish

Diawchedig

253

Run away

Heglu

254

Dream

Breuddwyd

255

Personal space

Gofod personol

256

Food

Fwydiach

257

Pour

Tywallt

258

To become brittle

Hylif afiach

259

Collect

Cronni

260

Deliberately

Pwyllog

261

Gracefully

Gosgeiddig

262

Skilful

Cywrain

263

Thickness

Trwch

264

Earrings

Clustlysau

265

Wrists

Arddyrnau

266

Harmful

Andwyol

267

To offend. Sin

Pechu

268

Time and again

Byth Ac hefyd

269

Amusement

Difyrrwch

270

Ages

Hydoedd

271

Wordless mute. Without authority dumb speechless

Dieiriau

272

Renew

Adnewyddu

273

In the evening

Fin nos

274

Utter

Yngan

275

Vomit

Chywdu

276

Entrails

Perfedd

277

No idea

Dim clem

278

Speaking

Cabalatsio

279

Exorbitant

Crochis

280

Bubble

Byrlymu

281

Worry

Pendroni

282

Dumb

Mud

283

Heedless

Di-hid

284

Excite

Cynhyrfu

285

Elegantly

Gosgeiddig

286

To help

Cynorthwyo

287

Utter

Yngan

288

One by one

Drifflith-drafflith

289

Extreme

Eithafol

290

Eat scoff

Sglaffio

291

Expert

Ciamster

292

Where it wants

Fel y mynno

293

Agreeable

Difyr

294

To tear

Rhwygo

295

To notice

Sylwi

296

Sulk

Pwdu

297

Fart

Rhech

298

Squirm

Gwingo

299

Monster

Anghenfil

300

Boundary

Ffin

301

Lurk

Llechu

302

Some time

Rhyw Ben

303

State

Tala itch

304

Giddiness

Pendro

305

To faint

Llewygu

306

Obvious

Amlwg

307

Slip

Lithro

308

Priest

Offeiriad

309

Conference

Cynhadledd

310

A loud noise

Clep

311

Loads

Lwythi

312

Injection

Pigiad

313

Nape of neck

Gwar

314

Swarm

Haid

315

Shaky

Sigledig

316

Terribly

Rhyfeddol

317

Hillock

Boncyn

318

Growth

Tyfiant

319

Attack

Pledu

320

Carcass

Celain

321

Coward

Cachgi

322

Bustle

Bwrlwm

323

Cheeky

Digywilydd

324

Had enough if

Wedi laru

325

Constant

Di-baid

326

Beyond

Tu hwnt

327

Ashes

Ulw

328

To be eager

Awchu

329

Sodden

Soeglyd

330

Solemnly

Days

331

To gather

Cronni

332

Mess

Smonach

333

Cloth

Cadach

334

Critical

Argyfyngus

335

Adopt

Mabwysiadi

336

Cockerel

Ceiliog

337

Collapse

Ymollwng

338

It will do

Gwneith y tro

339

To ban

Gwahardd

340

Homesick

Hiraethus

341

Struggle

Stryffaglu

342

To fall

Disgyn

343

Lead guide

Tywys

344

Exist

Bodolaeth

345

Totter sway

Gwegian

346

Dripping sweat

Chwys diferol

347

Bare flesh

Clawed noeth

348

Lie down

Gorwedd

349

To spin

Troelli

350

Berried

Cnotiog

351

Fingered

Byseddog

352

To dote

Gwirioni

353

Deafening

Byddarol

354

Squirm

Gwingo

355

Applaud

Cymeradwyo

356

To keep up with

Dygymod

357

Bewilder

Mwydro

358

Everyone

Bob un wan jac

359

Rubbish

Sgrwtch

360

Dim isio o gwbl

Llwchyn o awydd

361

Nuts

Cnau

362

Rich

Cefnog

363

Tip

Cildwrn

364

Amuse entertain

Diddanu

365

Seriously

O ddifri

366

Tend

Tueddi

367

Obligation

Gorfod

368

Intelligent

Galluog

369

Desirable

Dymunol

370

To fight

Brwydro

371

Elementary

Elfennol

372

Reeling drunk

Chwil gaib

373

Miracle

Gwyrth

374

To embrace

Cofleidio

375

Scatter

Chwalu

376

Shell

Plisgyn

377

To light

Goleuo

378

Churn

Corddi

379

Crawl

Cropian

380

Outline

Amlinelliad

381

Masterpiece

Campwaith

382

Article

Llith

383

Threaten

Bygwth

384

Monster

Anghenfil

385

Pollution

Llygredd

386

Bribe

Llwgrwobrwyo

387

Chemist

Ffergllydd

388

Needles

Nodwyddau

389

To spray/inject

Chwistrellu

390

Pen ôl

Ti'n

391

Fool

Sinach

392

To address

Annerch

393

Speakers

Areithwyr

394

Prominent

Blaenllaw

395

To grope

Ymbalfalu

396

Resources

Adnoddau

397

Snob

Crach

398

Kissable

Swslyd

399

Tale

Chwedl

400

Army

Byddin

401

Attitude

Agwedd

402

Racist

Hiliol

403

Patronising

Nawddoglyd

404

Skin

Blingo

405

Save

Gwaredu

406

Circumstances

Amgylchiadu

407

To wail

Udo

408

To water

Dyfrio

409

Odds and ends

Ceriach

410

Nonsense

Cybôl

411

Warn

Rhybuddio

412

Lobsters

Cimychiaid

413

Insist

Taeru

414

Overwhelming

Llethol

415

Smoke. Choke

Mygu

416

Cork

Corcyn

417

Groan

Tuchan

418

Suck

Signs

419

Nectar

Neithdar

420

Human beings

Bodau dynol

421

Produce

Cynhyrchu

422

Tearful

Dagreuol

423

Control

Rheoli

424

Stare

Arthio

425

Conscious

Ymwybodol

426

Slobber

Slefian

427

Sports

Mabolgampau

428

Soon

Too

429

Relay

Cyfnewid

430

Sweep

Sgubo

431

Patience of a saint

Mae isio gras

432

Situation

Sefyllfa

433

Volunteers

Gwirfoddolwyr

434

To loose control

Gwylltio

435

Literally

Yn llythrennol

436

Exceptional

Rhyfeddol

437

Mean

Golgi

438

Sweat

Chwysu

439

Sow

Hwch

440

Pimples

Plorod

441

Blessing

Bendith

442

Eagle eye

Llyglad barcud

443

Suggest

Awgrymu

444

Horrible

Sglyfaethus

445

Religiously

Deddfol

446

Filth

Budreddi

447

Inspectors

Arolygwyr

448

Summaries

Crynodebau

449

Candle

Cannwyll

450

To bow

Ymgrymu

451

Hellish awful

Uffernol

452

Essays

Traethodau

453

Dirt

Baw

454

Hurricane like

Corwyntaidd

455

Spitting rain

Pigo bwrw

456

Fancy

Awydd

457

Gaze

Syllu

458

Filth

Budreddi

459

Sigh

Ochneidio

460

Instruments

Teclynnau

461

Rectangles

Petrayal

462

Straw

Gwellt

463

Unable to take eyes off

Dad-hoelio

464

Sense

Synnwyr

465

To Hook

Bachu

466

Accuse

Cyhuddo

467

Pupils

Disgyblion

468

Supervision

Goruchwyliaeth

469

To become worse

Gwaethu

470

Klein

Nun

471

Brain

Ymennydd

472

Frighten

Dychryn

473

Still

Llonydd

474

Stare

Syllu

475

Dirty

Brwnt

476

All the time

Trwy' r adeg

477

Vomit

Cyfogi

478

To move farther

Pellhau

479

A while ago

Gynnau

480

As fast as he could

Ei wynt yn ei ddwrn

481

Overjoyed

Ar ben fy nigon

482

Conservative

Ceidwadol

483

Relief

Rhyddhad

484

To hitch. Hook

Bachu

485

Postpone

Gohiro

486

If it wasn't for

Oni bai

487

Eternal

Tragwyddol

488

Innocence

Diniweidrwydd

489

Encephalitis

Llid yr ymennydd

490

Sulked

Wedi pwdu

491

Thorough

Trwyadl

492

Previous colonies

Cyn-drefedigaethu

493

Fattened

Twchu

494

Necklace

Mwclis

495

Trample

Sathru

496

Throw

Lluchio

497

Fat

Bloneg

498

Loneliness

Unigrwydd

499

Synonymous

Cyfystyr

500

Goodness me!

Myn coblyn

501

Intend

Pasa

502

To surfeit

Syrffedu

503

Extensive

Helaeth

504

Lying thru yr teeth

Palu celwyddau

505

Permission

Caniatâd

506

Conscience

Cydwybod

507

Without notice

Dirybudd

508

Unforgettable

Bythgofiadwy

509

Dumb

Mud

510

Power

Rym

511

For granted

Caniataol

512

Sour surly

Surbwch

513

Greeting

Cyfarchiad

514

Imagine

Dychmygu

515

So long

Cyhyd

516

Dreadful

Echrydus

517

Terribly

Aruthrol

518

Inspectors

Arolygwyr

519

Naked

Noethlymun gorn

520

Obvious

Amlwg

521

Slate

Llechan

522

Procession

Gorymdaithcelfyd

523

Intense

Dwys

524

Bulky

Swmpus

525

Declare

Datgan

526

Trumpets

Utgyrn

527

Hell

Cyth

528

Pregnant

Beichiod

529

Examine

Archwiliodefrydol

530

Maternity

Mamolaeth

531

Crumb

Briwsionyn

532

Elegance

Urddas

533

Leaked

Gollwng

534

Fine hair

Blewiach

535

Disgusting

Ffiaidd

536

Thrash

Colbio

537

Corpse

Celain

538

To hit

Stido

539

Starving

Llwgu

540

Damp

Lleithder

541

To collect

Cronni

542

Pray

Gweddio

543

Hay. Grass

Gwair

544

Grubs maggots

Cynrhon

545

Nowhere

Nunlle

546

Raw

Amrwd

547

Religiously

Deddfol

548

Loathsome

Ffiaidd

549

Shocking

Syfrdanol

550

Hairy

Blewog

551

Hanging on

Cerfydd

552

Accompaniment

Cyfeiliant

553

Scabs

Crackdown

554

Desolate

Anialdiogel

555

Really

Wir yr

556

Fruitful

Ffrwythlon

557

Groan. Moan

Griddfan

558

Analyse

Dadansoddi

559

Give up

Rhoi Ffidil ar y to

560

Miracles

Gwyrthiau

561

To record

Cofnoddi

562

Reports

Adroddiadau

563

Literature

Llên

564

Every single person

Bob un wan jac

565

Owner

Perchennog

566

Cheeky

Digywilydd

567

Leftovers

Gweddillion

568

Not a bit

Tamed

569

Feast

Gwledd

570

Inspiration

Ysbrydoliaeth

571

Insect

Pryfyn

572

Worthless, unpleasant, I'll humoured creep skinflint

Sinach

573

Amongst

O blith

574

Quotations

Dyfyniadu

575

Really going for it

Dyrnu

576

Rag doll

Doli glwt

577

Superstitions

Ofergoelion

578

Goose pimples

Codi croen gwydd

579

Stare

Syllu

580

Nightmare

Hunllef

581

Accountant

Cyfrifydd

582

Talk plainly

Diflewyn-ar dafod

583

Lance pike

Gwaywffon

584

Fierce

Fileindra

585

Horrors

Erchyllterau

586

Melt

Toddi

587

Arse hole

Twll tin

588

Liveliness

Bywiogrwydd

589

To tame

Dofi

590

To dash

Gwibio

591

To dream

Breuddwydio

592

To trouble

Trafferthu

593

Defensive

Amddiffynnol

594

Sun burn

Briw haul

595

Lips

Gwefus

596

Heavenly

NefolAidd

597

Influence

Dylanwad

598

Either

Unai

599

Loud speaker

Uchelseinydd

600

Command

Gorchymyn

601

Crystal

Grisial

602

PResident

Arlywydd

603

To jail

Cacharu

604

Missionary

Cenhades

605

Kingfisher

Glas y dorlan

606

To fondle

Mwytha

607

To trip

Baglu

608

Compose

Cyfansoddi

609

Report

Adroddiad

610

Scraping the barrel

Gwaden gwaelod y gangen

611

To invite

Gwahodd

612

Fianceè

Dyweddi

613

To renovate

Adnewyddi

614

Mural

Murlun

615

Frightening

Dychrynllyd

616

Bog

Cors

617

Compulsory

Gorfodol

618

Drivellers, slaverers, slobber era

Llafoerwyr

619

Intended

Darpar

620

Adulterers

Godinebwyr

621

Appreciate

Gwerthfawrogi

622

To speak

Traethu

623

To mean

Golygu

624

Had enough

Wedi laru

625

Beat

Curo

626

Aware

Ymwybodol

627

Sign. Button

Arwydd, botwm

628

Miracle

Gwyrth

629

To bungle

Bustachu

630

Get rid of

Cael gwared

631

Concentrate

Canolbwyntio

632

Exaggerate

Gorliwio

633

Fox

Llwynog

634

Savage

Mileinig

635

Tear

Rhwygo

636

Fistful

Dyrneidiau

637

To lick

Llyfu

638

Mad

Gwallgo

639

Friend

Cyfaill

640

Enjoyable

Diffyr

641

Advise

Cynghori

642

Above

Uchaw

643

Troubles

Trafferthion

644

Times

Cyfnodau

645

To torture

Poenydio

646

Boast

Brolio

647

Terribly

Cythgiam

648

To aim for

Anelu

649

Really dark

Fel Bol buwch

650

So long

Cyhyd

651

Sympathy

Cydymdeimlad

652

To confess

Bwrw fy mol

653

Isolated

Anghysbell

654

Supervision

Goruchwyliaeth

655

Over react

Gorymateb

656

Second to none

Heb ei ail

657

Heart breaking. Cloths

Torcalonnus. Cadarnhau

658

Predatory greedy filthy disgusting

Sglyfaethus

659

To sicken, pine, become ill or wound pierce hurt also fig

Clwyfau

660

Medicine

Moddion

661

Crutches

Baglau

662

Puny

Pitw

663

Deputy

Dirprwy

664

Plead

Pleidio

665

Everlasting

Tragwyddol

666

Dam

Argae

667

Uproar

Twrw

668

Bees

Gwenwyn

669

Poisonous

Gwenwynig

670

Not good

Ciami

671

Aware

Cydwybodol

672

Following day

Trannoeth

673

Heap

Tomen

674

Consider

Ysteried

675

Persuade, urge

Darbwyllo

676

Boiled

Berwedig

677

Regret

Difaru

678

Reach

Cyrraedd n

679

Make fast progress

Ymlwybro

680

Cheerless cold

Anghynnes

681

Yard

Buarth

682

Appreciative

Gwerthfawrogi

683

Next night

Drannoeth

684

Plans

Cynlluniau

685

Superior stronger

Trech

686

Feat

Camp

687

Bleed

Gwaedu

688

Gaze

Syllu

689

Feature

Nodwydd

690

Tear

Deign yn

691

Churn

Corddi

692

Awful

Erchyll

693

Frighten

Dychryn

694

Destiny

Tynged

695

Vehicle

Cerbyd

696

A little bit

Llwchyn

697

Destiny

Tynged

698

Itch

Ysu

699

Lack of

Diffyg

700

Quality

Ansawdd

701

Consistency

Cysondeb

702

Interrupt

Tarfu

703

Witness

Tyst

704

Perch roost

Clwydo

705

Superintendent

Goruchwylio

706

Necklace

Mwclis

707

Style

Dull

708

Crouch squat

Cwrcwd

709

Bosom

Mwynesol

710

Mushroom

Madarch

711

Flea

Chwannen

712

Threat

Bygwth

713

Nape of neck

Gwar

714

Horrid

Echrydus

715

Meaning

Ystyr

716

Dispose get rid of

Gwaredu

717

Ritual

Defod

718

Catastrophic

Trychinebus

719

Honeatly

Wir yr

720

Gentleman

Bonheddwr

721

Vowels

Llafariaid

722

Innocent

Diniwed

723

Gust ram

Hwrdd

724

Gizzard crop

Crombil

725

Later

Diweddarach

726

Striking

Trawyadl

727

Religious

Crefyddol

728

Crop

Cnwd

729

Ankles

Fferau

730

Blazing passionate blazing fire etc

Wenfflam

731

Wording

Geiriad

732

Aggravate

Cytgruddo

733

Promise

Adnewid

734

Accompaniment

Cyfeiliant

735

Shake

Ysgwyd

736

Palm ( hand)

Cledr

737

Burden

Bwrn

738

Torture

Artaith

739

Slobbering

Glafoeriog

740

Thick

Trwcus

741

Reed Rush

Brwynen

742

Abundance

Wmbredd

743

Infect

Heintio

744

Caves

Ogofau

745

Save

Arbed

746

Ancient

Hynafol

747

Extended

Estynedig

748

Duty

Dyletswydd

749

Privilege

Braint

750

To age

Heneiddio

751

Shame

Cywilydd

752

Level headed

Bwyllog

753

Tropical

Trofannol

754

Maintain insist

Taeru

755

Infection

Haint

756

Newt. Lizard

Madfall

757

Attractive

Atyniadol

758

Just now

Gynnau

759

Pathetic pitiable

Truenus.

760

Countenance

Gwep

761

Quotation marks

Dyfynodau

762

Intense fierce

Tanbaid

763

Foundations

Sylfeini

764

Convince

Darbwyllo

765

Condition

Amod

766

Fairy

Tylwyth teg

767

agricultural

Amaethyddol

768

Thrilling

Grefreiddol

769

Blackness

Duwch

770

Run away

Heglu

771

Skeletons

Sgerbydau

772

Curious

Cyd rain

773

Horizon

Gorwel

774

Discourse

Traethu

775

Intense

Tanbaid

776

Soul

Enaid

777

Hang choke

Crogi

778

Speeches

Areithiau

779

Deliver

Traddodi

780

Skeletons

Sgerbydau

781

Curious

Cyd rain

782

Horizon

Gorwel

783

Discourse

Traethu

784

Intense

Tanbaid

785

Soul

Enaid

786

Hang choke

Crogi

787

Speeches

Areithiau

788

Deliver

Traddodi

789

Into my eyes

I fyw fy llygaid

790

Beseech

Ymbil

791

Drunk

Chwil

792

Deliver

Traddodi

793

Most faithful

Ffyddionaf