Sgwrs Flashcards Preview

llyncu mul > Sgwrs > Flashcards

Flashcards in Sgwrs Deck (58):
0

Atyniad

Attraction eg visitor

1

Iaith estrom

Foreign language

2

Gwirfoddliwr

Volunteer

3

Ymwelwyr

Visitor

4

Amyle. Fem

Oversew

5

Tlawd

Poor

6

Weithesi

I worked

7

Ngogledd Cymru

North wales

8

Symudes I

I moved

9

Swyto

Rough (behavior)

10

Rhagfam

Prejudice

11

Tebygol

Probably

12

Galw heibio

Call by

13

Pencladys

Hq

14

Cyfoethog

Rich

15

Cherwydd Hagr hyll slw

Ugly

16

Dogfennau

Documents

17

Glanhau

Clean

18

Anwybodaeth

Ignorance

19

Anwybyddu fi

Ignore me

20

Campau

Steps

21

Cyncrychioli

Represent

22

Gwarthus

Infamous

23

Cymhwyster

Competence

24

Tra

While

25

Pos lau

Conundrum

26

Ffug

Fake

27

Seler selerydd fem

Cellar

28

Maes awyr

Airport

29

Llall

Other

30

Addas

Appropriate suitable

31

Amlyg

Clear obvious

32

Dos yma

Come here

33

Cer

Go

34

Tyrd

Come

35

Diflannedig

Extinct transient

36

Dagith

Choke throttle

37

Dan do

Under cover

38

Yn diweddar

Recently

39

Caethweision

Stare

40

Ffaith

Fact

41

Busneslydd

Nosey

42

Dwyn cuddio

Hidden deeply. conceal

43

Ffraeo fel Chath a gi

Fight like cat and dog

44

Hanfodol

Essential

45

Anghenriad. Anghrheidiol digonal

Necessary and sufficient

46

Gwaitha'r mod

More's the pity

47

Synhwgrol

Sensible

48

Synnwyr cyfreddin

Common sense

49

Iawnderau dymol masc

Human rights

50

Gan mwyaf

In the main

51

Anghwir

Wrong

52

Cyfartol cydradd

Equal

53

Y bai

The blame masc

54

Am iawndal

For compensation

55

Erlyn

Prosecute

56

Dwyilliant erlyn pobl

Suing culture of suing people

57

Niwtral

Neutral