Dal Ati To May 10 Flashcards Preview

llyncu mul > Dal Ati To May 10 > Flashcards

Flashcards in Dal Ati To May 10 Deck (109):
1

Strict

Llys

2

Complex

Cymleth

3

At times

Ar Adenauer

4

Heaven's above

Enfolding

5

Frighten

Dychryn

6

Lies

Clwyddau

7

What are you talking about

Beth ti'n sôn

8

Bruise

Claims

9

Tests

Prof ion

10

Debt s

Dyled ion

11

Silly daft

Gwirion

12

Womanizing

Merchantable

13

Sensible

Synhwyrol

14

Get serious

Difrifol

15

Graze browse

Pori

16

Dubious

Amherst

17

Misbehave

Camymddwyn

18

Abysmal

Affwysol

19

Steal

Dwayne

20

Campaign

Ymgyrchu

21

Standards

Saginaw

22

Fools idiots

Sledjis. South!

23

Excuse

Segues

24

Because it matters to me

Achos bod ots 'da fi

25

Achieve

Cyflawni

26

At the end of the day

Yn y pen drâw

27

It matters not one iota one jot

Golygu dim taten

28

Misuse

Camddefnyddio

29

Condition

Amod

30

Keeping face

Cadw Wyneb

31

Legal

Cyfreithiol

32

Implore beg

Refunds

33

Great grandmother

Hen Nani

34

Aware

Ymwybodol

35

Inherit

Enticed du

36

By now

Bellyache

37

Respect

Parch

38

Fine delicate skilled

Cywrain

39

Time life age

Ones

40

At the end of her life

Ar ddiwedd ei hoes

41

Apron

Feeding

42

Bun

Coconut

43

Twist

Trolling

44

Plait

Pale then

45

Cloak

Clogyn

46

Wool merchant

Masnachwr gŵlan

47

Flannel cloth

Gwlanen...ni

48

Preach

Pregethu

49

Imagine

Dychmygu

50

Pony make female

Merlyn Merlin

51

Ambition

Uchelgais

52

Nursing shawl

Siöl fugu

53

Weave

Nyddu

54

I will never be fluent

Fydda I byth yn rhugl

55

They will never speak to us again

Fyddan nhw byth yn siarad efo ni eto

56

I will never know who the man is

Ga I byth wybod pwy ydy'r dyn

57

I am never going to drink again

Dw I byth am yfed eto

58

I have never smoked

Dw I erioed Wedi smocio

59

He never saw his grandfather

Welodd o ddim o'i daid erioed

60

I have always worked in the university

Dw I Wedi gweithio'n y brifysgol erioed

61

He never seen listens to me

Dady o byth yn gwrando arna I

62

He's never listened to me

Dydy o ddim erioed Wedi gwrando arna I

63

Collect

Casglu

64

Confident

Hyder

65

Profit

Elw

66

Together

Ar y cod

67

Tens

Degaussing

68

License

Trwydded

69

Sponsors

Noddwyr

70

Bottom

God re

71

Prelims

Rhagbrofion

72

Ropes

Rhaffu

73

Invite captivate

Deny

74

Finish

Cwpla neu gorffen

75

Sport achievement

Camp

76

Challenging

Heroic

77

Was established

Sefydiwyd

78

Threatening

Bygythiol

79

Statement declaration

Datganiad

80

Force power

Grym

81

Glory

Gorgonians

82

Slumber or doze

Pendwmpian

83

Centenary

Canmiwyddiant

84

Regiments

Catrawd catrodau

85

Unique

Unigryw

86

Well known

Adnabyddus

87

Variety

Amrywiaeth

88

Officers

Swyddogion

89

Public schools

Ysgolion bonedd

90

At the forefront

Ar flaen y gad

91

Central

Canolig

92

Central

Canolig

93

Tradition

Traddodiad

94

Bravery

Dewrder

95

Field of battle

Maes y gad

96

Regiment

Cafrawd

97

On the threshold

Ar drothwy

98

Cuts

Toriadu

99

Training

Hyfforddi

100

British establishment

Sefydliad Prydeinig

101

Army

Byddin

102

Access to

Mynediad I

103

Military centre

Canola an fiwrol

104

Test

Prawf

105

Come to terms with

Dod â delerau â

106

Cornerstones

Conglfeini

107

Inspection

Archwiliad

108

Orderly

Trefnus

109

Wise

Wise