Vocab3 Flashcards Preview

llyncu mul > Vocab3 > Flashcards

Flashcards in Vocab3 Deck (386):
0

Family tree, pedigree

Achau

1

Member

Aelodd. Yn aeloddi yn

2

On top of

Ar ben

3

Cold/flu

Annwyd

4

Slander

Athrod

5

Slanderous

Athrodus

6

Right wing

Astellt dde

7

Ac assembly member

Aeloddi cynulliad

8

AS Assembly member

Aeloddi (ar) Senedol

9

Slander

Absen

10

Excellent

Ardderchog

11

Household

Aelwyd

12

Suspicion

Amheus

13

For now

Am y tro

14

Supermarket

Archfachnad

15

Impression

Argraff

16

Free

Ac ddim

17

Unforeseen

Anrhagweledig

18

By myself

Ar fy mhen fy hun

19

On his own

Ar Ben fy hun

20

Can I go

Alla I fynd
Ga I fynd rwan

21

Various

Amrywiol

22

Impossible

Amhosib

23

Exhibition

Arddangosfa

24

Gift

Anrheg

25

Unpleasant

Annifyr

26

Donkey

Asyn

27

Occasionally

Ambeth

28

Desire keen

Awus

29

Keen

Awyddys

30

Along

Ar hyd

31

To defend

Amdiffyn

32

At the start/ beginning

Ar y dechrau

33

Remind of the past

I fi atgoffa i

34

Fresh air

Awyr iain

35

Rural areas

Ar dallied gwledig

36

Quality of life

Ansawdd bywyd

37

Decorate

Addurnod

38

Custom s

Arferyion

39

Never again

Byth eto

40

That

Bod

41

Willing

Bodlon

42

Woman

Bun

43

Previous earlier

Blaenorôl

44

Dirty

Budr

45

Whatever

Beth bynnag

46

Dishy

Bishyn

47

Nosey

Busneslyd

48

Sentence

Brawddeg

49

Cabbage

Bresyen

50

Year

Blwydden

51

One year

Flydden

52

Been away

Bod I ffordd

53

Nearly almost

Bron

54

Bite my hand

Brathu fy law

55

Fortnight

Bythefnos. Often with TM

56

Bite

Brathu

57

Flowery

Bloddeuog

58

Lively

Bwiog

59

Short eg short term

Byr

60

Good quality of life

Bywolaeth dda

61

He is a pest

Mae'n o boen

62

By now

Bellach

63

Before long

Cyn Bo hir

64

Just before

Cyn newydd

65

Sensational scrumptious

Campus

66

Agree

Cytuno

67

Count

Cyfrif

68

Hail

Cynllysg

69

Keep

Cadw

70

Lose

Colli

71

To get up rise

Codi

72

Keep fit

Cadw heini

73

Address

Cyferiad

74

Music

Cerddoriaeth

75

Neighbour

Cymydog

76

Moan

Cwyno

77

Shut

Cae

78

Mixing

Cymysgu

79

To plan

Cynllun

80

Boat

Cychod

81

Gossip

Cloncian a clebran

82

Narrow

Cul

83

To punish for

Cosbi ar

84

Stone b

Cerrig

85

Crime rate

Cyrraeddau trosedd

86

Convenient

Cyfleus

87

As much

Cymaes

88

To get rid of

Cael gwared ar

89

Scar

Craith/creithau

90

Lies

Celwyddau

91

Magazines

Cylchyanndu

92

Publish

Cyhoeddi

93

Following

Canlynol

94

Area

Ar dal cylch

95

Familiar

Cyfarwydd

96

Offer opportunity

Cynnig cyfle

97

Hurricane

Corwynt

98

Welshman

Cymro

99

Welsh

Cymraeg

100

Welsh woman

Cymraes

101

Wales

Cymru

102

Welsh people

Cymry

103

Support

Cefnogi

104

Keep fit

Cadw'n heini

105

Compare

Cymharu

106

Strong

Crif

107

Delicate. Elegant

Cain

108

Woods forest

Coedwig

109

Introduce

Cyflwnio

110

Bark

Cyfarth

111

The whole thing

yr holl beth

112

Just before

Cyn newydd

113

Get rid of

Gwaredu Cael gwa

114

BC before Christ

CC cyn crist

115

Blowing hard

Chwythu'n galed

116

To meet

Cwrs â

117

Crown

Coron

118

Producer

Cynhyrchydd

119

Clever

Deallis

120

Piece

Darn

121

Useful

Defnyddiol

122

To use

Defnyddio'r

123

Enough

Digon

124

Guess what

Difalu be?

125

Interesting

Diddorol

126

Come from come

Dod. Dwad

127

Hopeless

Diobaith

128

Receipt

Derbynneb

129

Lecture

Darlith

130

Heavily

Drwn

131

Still hold

Dal

132

Depends

Dibynnu .Debynnog

133

No entry

Dim cofnod

134

Over

Dros

135

Climb

Dringo

136

Interests

Ddiddordebau

137

Abroad

Dramor

138

Material

Defynnyd

139

Spoil ruin

Difetha

140

Design

Dylunio. Llunio shape form

141

Recently

Ar diweddar

142

Similar to

Yn Debyg

143

Day

Diwrnod. Dydd

144

Hassle

Trafferth

145

Descend

Disgyn

146

Sleepless

Digwsg

147

Design

Dylunio

148

Clothes

Dillad

149

Material

Deunydd. Iau

150

Return

Dychwelyd

151

Temporary

Dros dro

152

Expensive

Drud

153

Smelly

Drewllyd

154

East

Dwyrain

155

Fat

Dew

156

Tall

Dal

157

Nameless

Di- enw

158

That's why

Dyna pam

159

Enjoyable

Dymunol

160

Digital

Digidol

161

Safe

Diogel

162

Maybe I will

Efallai wna I

163

Maybe I will

Ella wna I

164

For ages

Ers talwm

165

By now

Erbyn hyn

166

Night before last

Echnos

167

Gooseberries

Eirinen mair

168

Looking forward

Edrych ymlaen

169

Win

Enill

170

By now

Erbyn hyn

171

Ever

Erioed

172

This year

Eleni

173

Salmon

Eog

174

Guilty

Euog

175

Life and soul

Corff a enaid

176

Yourself

Eich Hun

177

Like this like that

Fel hyn fel na

178

I will not

Fydda I Ddim yn

179

Proud pleased

Falch

180

Disgusting

Fiaidd

181

My house

Fy nhŷ

182

Farmer. Female

Ffermwraig

183

Years

Blynyddoed. Flynyddoed

184

Soon

Yn fuan

185

Ladies

(F) menywod

186

Girls

Menywod

187

Borders

Ffin. Iau

188

Bald

Foel

189

Moustache

Fwstash

190

Beard

Barf. Farf

191

More

Mwy. Fwy

192

Fashionable

Faslynol

193

Hassle

Fewdan

194

Tie

Glymu

195

Tie a knot

Gwlwn

196

Widow

Gweddu

197

Bottom

Gwaelod

198

Not so good middling

Gwedd

199

Best

Gorau

200

To be able

Gallu

201

Too much

Gormod

202

Not so bad

Gwedd

203

Ask!

Gofynnwch

204

To ask

Gofyn

205

Column

Golofyn

206

Warm

Gynnes

207

Key

Goriad

208

Familiar

Gyfarwydd

209

Benefit of

Gyfer

210

Quickly

Yn gwflym

211

Genetic

Genedig

212

Throat

Gwddw

213

Spring

Gwanwyn

214

Grapes

Grangwin

215

Clean

Glanhau

216

Past

Gorfennol

217

To take care

Gofalu

218

First

C. Gyntaf

219

Different

Gwhannol

220

Witch

Gwrach

221

To be born

Geni

222

Make

Gneud

223

Flat

Gwastad

224

Beautiful

Golyggfedd. Golygghauad. Views

225

Look for trouble

Gywlio am helynt

226

Refused

Yn gwrthod

227

Get rid of

Cael gwaed

228

Worse

Ar gwaetha

229

Have you

S'gennoch chi

230

All

I gyd. Also holl

231

Must do it

Gormod gwneud

232

Force

Gorfoddi

233

Series

Gyfres. Cyfres

234

West

Gorllewin

235

Light dark hair

Gorau neu gwallt tywyll

236

Appreciate each other

Gwerthfawrogi'l gilydd

237

Too much romance

Gormod o romantu

238

Winter

Gaeof

239

Wet

Gwlyb

240

Self

Hun

241

Ask for

Hollwch am

242

Challenge

Her

243

Still

O hyd

244

Someone

Rhywun

245

Later

Hwyrach

246

Late

Yn hwr

247

To fly

Hedfan

248

Rights

Hawl

249

Entitlement

Hawlau

250

Human right

Hawl iau dynol

251

Easily

Yn hawdd

252

To ask

Holi neu gofyn

253

This

Hon

254

What is this

Beth ydy hwn

255

Sun sunny

Haul heulog

256

In passing

Yn heibio

257

Like a lot

Hoff Iawn

258

Historical

Hanesyddol

259

Long

Hir

260

Autumn

Hydref

261

Older

Hŷn

262

Old age

Henoedd

263

Leisure

Hamdden

264

To them

Iddyn nhw

265

Frantically busy

Llad hadredd

266

Complete

Llenwch

267

Library

Llyfergell

268

Lots

Llawer

269

Down there

Llawr fan hyn

270

Tide

Llanw

271

Places

Llefydd

272

Congratulations

Llongifarchiadu

273

My hand

Fy llaw

274

Less

Llay

275

Full of

Llawn

276

Succeeded

Wedi llwydd

277

Letter

Llythyr

278

Book

Llythr

279

Last year

Llynedd

280

Colourful

lliwgar

281

Beard

Ol s'yn

282

Eyes

Lygaid

283

Benefit

Llesol

284

The other

Yr llall

285

Precise

Manwl gwir

286

Express their opinion

Mynegi eich barn

287

Ankle

Migwrn

288

Minus

Nanyn

289

Just

Newydd

290

Change

Newid

291

There are no

Nid oes

292

Nuisance

Nwsans

293

Handsome

Olygus

294

Instruments

Offerynnau

295

To fear be afraid

Ofni

296

In front of ahead

O'flaen

297

In front of me

O'mlaen

298

Priority

Oblaenoraeth

299

The cold

Oerfel

300

Everywhere

Pob màn

301

Prepare

Paratoi

302

Which. Why

Pa. Pam

303

Owner

Perchannog

304

Decide

Penderfynu

305

Weekend

Penwythnos

306

Two weeks ago

Pythefnos

307

A fortnight ago

Bythefnos yn ôl

308

Important

Pwysig

309

Experience

Profiad

310

Money

Pres neu Arian

311

Marry

Priodi

312

What kind of

Pa fath?

313

Soil

Soil

314

Personal experience

Profiad personnol

315

Permanent

Parfanol

316

Coal mine

Pwll glo

317

Parents

Rhieni

318

Cheap

Rhad

319

Too

Rhy

320

Internet

Rhyngrwyd

321

Somewhere

Rhyle

322

Romantic

Rhamantaidd

323

Oxford

Rhydychen

324

Wonders. Ee of world

Rhyfeddod

325

English people

Sais

326

Chart

Siart

327

Noisy

Sŵnllydd

328

Charming

Swynol

329

Sure

Siwr

330

Laptop

Sgrin lydan

331

iPad

Sgrin llun

332

Scarf

Sgarff

333

Discussing

Trafod

334

List

Rhestr. Testr

335

Tourist

Twristioidd

336

Kettle

Tegid

337

A bit of

Tamaid

338

Tradition

Traddodiad

339

Traditional

Traddodiadol

340

The day after

Trannoeth

341

Owl

Gwdihw tylluan

342

Repair

Trwsio

343

Idiot

Twpsyn

344

Tidy

Taclus

345

China

Tsiena

346

Reign

Teyrnasu

347

Short

Tyr. Byr

348

Dark

Tywyll

349

Nose

Trwyn. Drwyn

350

Snub nose

Trwyn smwt

351

Seasons

Tymtorau

352

Tattoes

Tatŵau

353

Draw

Tynnu

354

Cheat

Twllo

355

Spend time. Spend money

Treulio. Gwario

356

Satellite

Teledu lloeren

357

Hit

Taro

358

Any

Unrhy

359

Exactly

Yr union

360

Leading

Unarwain

361

Anywhere

Unlle. Nunlle

362

Anywhere

Unman

363

Wet

Wlyb

364

Worse

Gwaeth. Waeth

365

After afterwards

Wedyn

366

Different

Wahanol

367

By

Wrth

368

Originally

Wreiddiol

369

Did you know

Wyddost ti. (W)ysti

370

In my element

Wrth fy modd

371

Always

Wastad

372

That's better

Dyma wylei ant

373

Near

Ymyl. Ger agos

374

Didn't you know?

Ysti Ddim

375

Research

Ymchwil

376

Ymuno

Join

377

Emperor

Ymerawdwr

378

Empress

Ymerawdw gmerawdwyr

379

Instead of

Yn lle

380

Little

Ychydig

381

Comparative

Yradd. Gymhanol

382

Expression

Ymadrodd

383

Divorce

Ysgariad

384

. According to

Yn ôl

385

On the whole

Ar y cyfan