Pellach List Flashcards Preview

llyncu mul > Pellach List > Flashcards

Flashcards in Pellach List Deck (92):
0

Resolution

Addoned. B

1

Heath home

Aelwyd

2

Essential

Angenrheidiol

3

Dispute

Anghydfod

4

Injuries

Anafiadau

5

On tenterhooks

Ar bigau' drain

6

Arms

Arfau

7

Bustle

Berw

8

Enthusiastic

Brwdfrydedd

9

Yeast

Barum

10

Army

Byddin. B

11

Short of breath

Byr fy ngwynt

12

Addicted

Caeth

13

Beg

Cardota

14

Gravestone

Carreg fedd b

15

Applications

Ceisiadau g

16

Make up

Colur g

17

Searching

Crasboeth

18

Fund

Cronfa

19

Kennel hutch

Cwt g

20

Complete

Cyfangwbl

21

Rate eg tax

Cyfradd

22

Drugs

Cuffuriau

23

As bad

Cynddrwg

24

Funerals cy...

Cynrbryngau

25

Conference

Cynhadledd. B

26

Excitement

Cynnwrf g

27

Increase

Cynyddu

28

Regular

Cyson

29

Haunt

Cyrchfan b

30

care of. It fao c/o

D/o

31

Thrifty

Darbodus

32

Of course

Debyg iawn

33

Damage

Difrodi

34

Mystery

Dirgelwch g

35

Deterioration

Dirywaid

36

A long time ago

Maith Yn ol.
Ers meitin

37

Freeze

Fferru

38

Leave alone

Gadael llonyd

39

Grief

Galar

40

Unlikely

Go brin

41

Sorrows

Gofidiau

42

Drop reduce

Gostwng

43

Camp

Gwersyll. G

44

Hotel

Gwibdaith b

45

Audition

Gwrandawiad

46

Collision

Gwrthdrawiad

47

Essential

Hanfodol

48

Sieve

Hidlo

49

Nail

Hoelen b

50

Various people

Hwn a'r llall

51

Grease

Iro

52

Many times

lawer gwaith b

53

Robbers

Lladron g

54

Youths

Llanc

55

Leather

Ledr g

56

Spread

Lledu

57

Spokesman

Llefarydd g

58

Curtain

Llen b

59

Murder

Lofruddio

60

Loads

Llond gwlad

61

Starve

Llwgu

62

Shrubs

Llwyni g

63

Sunset

Maclud g

64

Nourishing

Maethlon

65

Martyr

Merthyr g

66

Sea wall

Morglawdd

67

Sponsored

Noddedig

68

Always still

O hyd

69

Compared with

O'i gymharu

70

Vote

Pleidio

71

Dive

Plymio

72

Visitors

Pobl ddiarth. B

73

Torture

Poenydio

74

Bereavement

Profedigaeth

75

Anxious

Pryderus

76

Careful

Pwyllog

77

Short list

Rhestr fer

78

Final

Round derfynôl b

79

Terms

Telerau

80

Unrest

Terfysg g

81

Final

Terfynol

82

Terrorists

Terfysgwyr g

83

Poverty

Tlodi. G

84

Treat

Trin

85

To crowd swarm

Tyrru

86

Along with

Ynghyd â

87

Candidate

Ymgeisydd. G

88

Consultation

Ymgynhoriad

89

Beforehand

Ymlaen llaw

90

Magistrates

Ynadon g

91

On the spot

Yn y fan a'r lle