Dal Ati March 15 Flashcards Preview

llyncu mul > Dal Ati March 15 > Flashcards

Flashcards in Dal Ati March 15 Deck (135):
0

Love. Eg love shoes

Dwli ar

1

Admit

Cyfaddef

2

Heaven

Nefoedd

3

Spring

Gwanwyn

4

Heels

Sodlau

5

Colourful

Lliwgar

6

Seasons

Tymhorau

7

Soft

Meddal

8

Socks

Sanau

9

Kind

Caredig

10

Grey

Llwyd

11

Girly

Merchetaidd

12

Firm

Cadarn

13

Comfortable

Cyfforddus

14

Bright

Llachar

15

Leather

Leidr

16

Thick

Trwchus

17

Closed

Caeedig

18

To suit

Gweddu

19

Combine

Cyfuno

20

Patterned

Patrymog

21

Resources

Adnoddau

22

Half a century

Hanner canrif

23

Welsh joint education board wjec

Cydbwyligor Addysg Cymru cbac

24

Straight away

Syth bin

25

Aware

Ymwybodol

26

Messages

Negeseuon

27

Weight lifting

Codi pwysau

28

Neck

Gwddw

29

Fight

Ymladd

30

A throw

Tafliad

31

Easy

Rhwydd

32

Feeling

Teimlad

33

To represent

Cynrychioli

34

Body

Corff

35

Physical

Corfforol

36

Trainer

Hyfforddwr

37

Commonwealth games

Gemau'r gymanwlad

38

Injury

Anaf. Iadau

39

Hamstring

Llinyn y gar/giar

40

Space. A space

Gwagle

41

Muscle

Cynhyr. Au

42

Advice

Cyngor

43

View

Golygfa

44

Sunset

Machlud

45

Autobiography

Hunangofiant

46

Art

Celf

47

Unbelievable wonderful

Anhygoel

48

Benefit. Good

Lles

49

Trail track direction

Trywydd

50

To accomplish

Cyflawni

51

Highlight

Uchelbwynt. Iau

52

To beat

Curo

53

Whistle

Chwiban

54

Plan

Cynllun. Iau

55

Inspire

Ysbrydoli

56

Save rescue

Achud

57

Difference

Gwahaniaeth

58

Atmosphere

Awyrgylch

59

Tension

Tyndra

60

Get to the root of

Mynd at wraidd

61

Behaviour

Ymddygiad

62

Come to the fore

Dod i'r fei

63

Agitate upset

Cynhyrfu

64

Reveal

Datgelu

65

Regret

Difaru

66

In the red

Yn y coch

67

At best

Ar y Gorau

68

A complete mess

Yr hwch wedi mynd drwy'r siop

69

To battle!

I'r gad!

70

Keep at arm's length

Cadw hyd braich

71

Yes I suppose

Yay sbo

72

Get a move on

Brysiwch

73

Every nook and cranny

Pob twll a chornell

74

Kicking and screaming

Gerfydd eich clustiau

75

A hand ful

Llond dymaid

76

Raise tears

Codi dymaid

77

As we speak

Ar y gair

78

Laughing at me

Gwneud sbort ar fy mhen

79

First aid

Cymorth cyntaf

80

Head over heels

Dros ei Ben a'i glustiau

81

Take my advice

Gair I gall

82

To save his skin

Achub ei groen

83

To get rid of you

Cael eich gwared

84

In time

Mewn pryd

85

Up to your neck

At dy glustiau

86

Because I care

Achos bod its da fi

87

At the end of the day

Yn y pen draw

88

Counts for nothing

Golygu dim tafen

89

Miss you

Dy golli di

90

On my own

Ar Ben fy Hunan

91

Maternity

Mamolaeth

92

In charge

Wrth y llyw

93

To transform

Trawsffurfio

94

Appearance

Gwedd

95

Despite

Er gwaethaf

96

Worry

Pryder

97

Risky

Mentrus

98

Unique

Unigryw

99

To defend

Amddiffyn

100

Rights

Hawliau

101

Shambles

Traed moch

102

Exuberant

Afieithus

103

Mischievious

Direidus

104

Love affairs

Carwriaethau

105

Lax slack

Llac

106

Anger

Gwylltio

107

Traditional

Traddodiadol

108

Leisurely

Hamddenol

109

Patience

Amynedd

110

Mouthy

Cegog

111

To overcome

Goresgyn

112

Abuse

Camdriniaeth

113

Enchant

Swyno

114

A spy

Ysbïwr

115

Gentry

Uchelwyr

116

Period

Cyfnod

117

Praise

Mawl

118

Romantic love

Serch

119

When exactly

Pryd yn Union

120

Grave

Bedd

121

Century

Ganrif

122

Brittany

Llydaw

123

Monastery

Mynachiog

124

Prayer

Gweddi

125

Patron saint

Nawdddsant

126

Faith

Ffydd

127

Series

Cyfres

128

Temporarily

Dros dro

129

Avoid

Osgoi

130

Go from strength to strength

Mynd o nerth

131

Fate

Ffawd

132

To renew old acquaintances

Cyn au tàn ar hen always

133

To charm

Swyno

134

Augur. Bode

Argoeli