Dal Ati Mar15 Flashcards Preview

llyncu mul > Dal Ati Mar15 > Flashcards

Flashcards in Dal Ati Mar15 Deck (211):
0

Highlights

Uchafbwyntiau

1

Modern contemporary

Cyfoes

2

Celebrate

Dathlu

3

Success

Llwydiant

4

Magazine

Cylchgrawn

5

High standard

Safon uchel

6

Compare

Cymharu

7

To break through

Torri trwodd

8

Sponsor

Noddi

9

In a row

Yn olynol

10

To mean the world

Golygu'r byd

11

Vote

Pleidleisio

12

Individual

Unigol

13

Best song

Cån orau

14

Respect

Parch

15

Cover

Clawr

16

Without a doubt

Heb os nac on I bai

17

Truly

Wir yr

18

Snowdon

Yr wyddfa

19

Snowdonia

Eryri

20

Event

Digwyddiad

21

Of international significance

O bwys rhyngwladol

22

Substantial

Sylweddol

23

Evaluate weigh up

Cloriannu

24

Contribution

Cyfraniad

25

Brilliant dazzling sparkling

Disglair

26

State of mind philosophy intention

Meddylfryd

27

Get hold of

Cael gafael ar

28

Mad about love

Dwlu ar

29

Completely

Yn gyfan-gwbl

30

At the top

Ar y brig

31

Presenter

Cyflwynydd

32

Earliest memories

Atgofion cynhara'

33

Gateway

Porth

34

Blackness

Dûwch

35

Occasion

Achlysur

36

Experience

Profiad

37

Upper Bangor

Bangor uchaf

38

Lecture

Darlith

39

Primary school

Ysgol gynradd

40

Secondary school

Ysgol uwchradd

41

Adventurous

Anturus

42

To battle struggle

Brywdro

43

Aware conscious

Ymwybodol

44

Lower Bangor

Bangor isaf

45

Arts

Celfyddau

46

Innovate innovation

Arloesi

47

Music

Cerddoriaeth

48

Burden

Baich

49

Emotional pull/ draw

Tynfa emosiynol

50

Amaze

Rhyfeddu

51

Express myself

Mynegi fy Hun

52

Singing to the accompaniment of the harp

Canu I gyfelliant y delyn

53

To open the floodgates

Agor y lifddorau

54

Instruments

Offerynnau

55

Folk songs

Caneuon gwerin

56

Thrive prosper have an effect

Tycio

57

Such a lot of things going on

Cymaint o fwrlwm

58

Amongst

Ymhith

59

Smart

Trwsiadus

60

Badge

Bathodyn

61

Tendency

Tuedd

62

To match go with

Cydweddu

63

Nightmare

Hunllef

64

Taste

Chwaeth

65

Images

Delweddau

66

Disrespectful

Amharchus

67

Traditional

Traddodiadol

68

Excite

Cyffroi

69

Starting point

Man cychwyn

70

Etc

Ac yn y Blaen ayyb

71

Suggestion

Awgrym

72

The long bleak days of winter

Hirlwm gaeaf

73

Atmosphere

Naws

74

Locate

Lleoli

75

Produce

Cynhyrchu

76

Travel

Trafaelio

77

Fascinate

Cyfareddu

78

Appreciate

Gwerthfawrogi

79

Upbringing

Magwraeth

80

Feature

Nodwedd. Au

81

Roof

To

82

Imagine

Dychmygu

83

Century

Canrif

84

Beam s

Trawst. Iau

85

Carve

Cerfio

86

Ceiling

Nenfwd

87

Impression

Argraff

88

Scream

Sgrechian

89

Quality

Safon

90

Craftwork

Crefftwaith

91

Oak

Derw

92

Structure

Strwythur

93

Unusual

Anarferol

94

Rafter

Cwpl. Cyplau

95

Palisade partition

Palis

96

Stage

Llwyfan

97

Ostentatious magnificent

Rhwysgfawr

98

Smoke

Mwg

99

A huge whopping chimney

Wompyn o simdde

100

Slates

Llechi

101

Quarry

Chwarel

102

Extension

Estyniad

103

To combine

Cyfuno

104

Sunbathe

Torheulo

105

Just about to

Ar fin

106

Transform

Trawsnewid

107

Flotsam and jetsam

Broc môr

108

Shells

Cregyn

109

Bric a brac

Trugareddau

110

Totally unique

Hollol unigryw

111

To labour

Llafurio

112

Stare

Syllu

113

Seek contentment in his home

Cais ddedwyddwch yn ei gartref

114

Old saying

Hen ddywediad

115

Haven

Hafan

116

Artist painter

Arlunydd

117

Raw/crude

Amrwd

118

Attract

Denu

119

To inspire

Ysbrydoli

120

View

Golygfa

121

Exhibition

Arddangosfa

122

Poisonous

Gwenynig

123

Round

Crwn

124

More often than not

Yn Amlach na pheidio

125

Still

Dal yn

126

Either. Or

Un ai yn ....neu .....

127

Has seen better days

Wedi gweld dyddiau Gwell

128

Over the years

Ar hyd y blynyddoed

129

I'm pleased

Dw i'n falch

130

Of the same temperament nature

O'r un anian

131

Etc Gog. Cf ac ati safonol

A ballu

132

Such a thing

Y ffasiwn beth

133

Fresh air

Awyr las

134

At times

Ar brydiau

135

Everything

Bob dim

136

Meddlesome nosey

Busneslyd

137

To do her level best

Gwneud ei Gorau glas

138

Keen

Awyddus

139

Linguistics

Ieithyddiaeth

140

Roots

Gwreiddiau

141

To communicated

Cyfathrebu

142

Lecturer

darlithydd

143

Performing arts

Celfyddylau perfformio

144

Access entrance

Mynediad

145

Intensive

Dwys

146

Enthusiasm

Brwdfrydedd

147

Prospective

Darpar

148

Unintended

Anfwriadiol

149

Creep

Ymlusgo

150

Patience

Amynedd

151

Imitate

Dynwared

152

Careers

Gyrfa/ oedd

153

Desire

Awydd

154

Slang

Bratiaith

155

Scenery views

Golyfeydd

156

Atmosphere

Awyrgylch

157

Portray

Portreadu

158

Experiences

Profiadau

159

Awkward

Lletchwith

160

Misuse

Camddeffnyddio

161

After your blood

Am dy waed di

162

A rumour going around

Si ar led

163

Breath test

Prawf anadl

164

Accusation

Cyhuddiad

165

Retire

Ymddeol

166

Co-operation

Cydweithrediad

167

Duties

Dyletswyddau

168

To ease the burden

Ysgafnhau'r baich

169

Overdo

Gorwneud

170

Grief fund

Cronfa gofid

171

Prodigal son

Mab afradion

172

Crusts

Crwstiau

173

Accuse

Cyhuddio

174

Evidence

Tystiolaeth

175

Closed doors

Drysau caedig

176

Malicious

Maleisus

177

Flatter

Seboni

178

Lost sheep

Dàfad golledig

179

Nappy

Cewyn

180

Patronising

Nawddoglyd

181

Defend

Amdiffyn

182

Fit and well

Holliach

183

Gymnasium

Campfa

184

Shame

Cywilydd

185

The return

Dychweliad

186

Old age doesn't come alone

Henaint ni ddaw ei Hunan

187

Accounts

Cyfrifon

188

Fault

Nam

189

Travel agent

Asiantaeth deithio

190

For better for worse

Er Gwell. Er gwaeth

191

Open up old scars

Agor hen greithiau

192

An afternoon enjoyment

Prynhawn i'r brenin

193

Repair

Atgyweirio

194

Gone astray

Ar chwal

195

Down hearted

Digalon

196

Throw to the wind

Talu
i'r gwynt

197

Stare in the face of eternity

Syllu I fywnhau'r tragwyddoldeb

198

Fool

Lembo

199

Trust

Ymddiried

200

Worry unnecessarily

Mynd o flaen gofid

201

Loan

Benthyciad

202

Memorable

Bythgofiadwy

203

Hate

Casau

204

Hurt

Anafu

205

Unpardonable

Anfaddeuol

206

Native indigenous

Cynhenid

207

Reminisce

Hen atgofion

208

Off we go

Ffwrdd â ni

209

Afternoon of idleness

Prynhawn i'r brenin

210

Gone pear shaped

Ar chwai