Numbers And Plurals Flashcards Preview

llyncu mul > Numbers And Plurals > Flashcards

Flashcards in Numbers And Plurals Deck (40):
0

One year

Un flydden

1

Two years

Dwy flydden

2

3 years

Tair blydden

3

4 years

Pedair blydden

4

5 years

Pum' mlynedd

5

Sixth

Chwechfed

6

Seventh

Seithfed. FEd

7

Eighth

Wythfed. FEd

8

Ninth

Nawfed. FEd

9

Tenth

Degfed. FEd

10

Eleventh

Unfed ar ddeg. Eg

11

Twelfth

Deuddegfed. FEd

12

Thirteenth

Trydyedd ar ddeg. Eg

13

Fourteenth

Pewerydd ar ddeg eg

14

Fifteenth

Pymthegfed. FEd

15

Sixteenth

Unfed ar bymtheg. Eg

16

Seventeenth

Ail ar bymtheg Eg

17

Eighteenth

Deunawfed. Ed

18

Nineteenth

Pedwerydd ar bymtheg

19

Twenty

Ugeinfed. Fed

20

Twenty first

Unfed ar hugain. Ain

21

Twenty second

Ail ar hugain. Ain

22

Twenty third

Trydydd ar hugain

23

Twenth fourth

Pedwerydd ar hugain. Ain

24

Twenty fifth

Pumed ar hugain

25

Twenty sixth

Chweched ar hugain. Ain

26

Twenty seventh

Seithfed ar hugain. Ain

27

Twenty ninth

Nawfed ar hugain. Ain

28

Twenty eighth

Wythfed ar hugain

29

Thirtieth

Degfed ar hugain

30

Thirty first

Unfed ar ddeg ar hugain

31

First

Cyntaf. Af

32

Second

Ail. Ail

33

Third

Try dyed. Ydd

34

Fourth

Pedwerydd. Ydd

35

Fifth

Pumed. Ed

67

Seven years

Saith mlynedd

68

Eight years

Wyeth mlynedd

69

Nine years

Naw mlynedd

70

Ten years

Deg blynedd