General Vocabulary Flashcards Preview

llyncu mul > General Vocabulary > Flashcards

Flashcards in General Vocabulary Deck (303):
0

Nap

Cytun

1

Order organize

Trefn

2

Without fail

Ddi ffael

3

Advantage

Mantais

4

Disadvantage

Anfantais

5

Soon

Toc

6

Entertaining

Difyr

7

Without question

Di-ffael

8

Exchange

Cyfnewid

9

Majority

Mwyafrif

10

Unusually

Anaferol

11

Ideal

Defrydol

12

Ignorance

Anwybodaeth

13

Ignore him

Anwybyddu fo

14

Blessing

Bendith

15

Fake

Ffrug

16

Deep

Dwfn

17

Geology

daeareg

18

Character

Cymer

19

To do with

Ymneud

20

While

Tra

21

Mean. To

Golygu

22

Strange

Diarth

23

Drugs medicines

Meddyginiaeth

24

Interrupt

Torri ar draws

25

More often than not

Yn aml na heb
Yn fwy aml na pheidio

26

Duty

Dyletswydd

27

On the word -speak of the devil

Yr rhanfwya

28

Determined

Pendant

29

Disapprove

Disgyblaeth

30

Disruptive

Arygar

31

Imagination

Dychymyg

32

Flexible

Hyblyg

33

Nap

Cygnus

34

Invitations

Gwahoddiad

35

Feat

Camp

36

Compete

Cystadlu

37

A call

Galwad

38

Transfer

Troglwyddo

39

Significance

Arwyadocad

40

Earlier

Gynhyrach

41

Patience

Amynedd

42

Near

Yml. Ger Argos

43

Warehouse

Warws

44

Security

Diogelwych

45

Inch

Modredd

46

Metric

Metrig

47

Statement

Darganiad

48

Certainty

Sicrwydd

49

Locked in

Caeedig

50

Queen

Frenhines

51

Hold a party

Cynnal parti

52

Contact consult

Cysylltiad

53

Hold catch

Dal

54

Tell lie

Celwydd

55

Temporary

Dros dro

56

Crime

Trosedd

57

Solicitor

cyfreithiwr

58

Article

Erthygl

59

Superficial

Arwynebol

60

Comfortable

Cyffordus

61

Cheat

Twyllo

62

Enjoyable

Dymunol

63

Beyond

Tu hwnt

64

Beat

Curo

65

Bitter

Chweru

66

Pastry

Toes

67

Self raising flour

Blawd codi

68

Oats

Ceirin

69

Fridge

Frijoles. Oergell

70

Negligence

Esguelos

71

Swing and a swing

Siglo siglen

72

Horseriding

Marchogaeth

73

Forest

Coedwig

74

Together

Gilydd

75

Honey

Mêl

76

Through the

Trwy'r

77

During

Yn ystod

78

Attitude

Agwedd

79

Speaker

Siaradwr

80

General common

Cyffredinol

81

Meeting

Cyfarfod

82

To eye

Llygadu

83

To hum

Suo sio

84

Pleased content

Bodloni

85

Sorrow trouble grief. Space

Gofod. More likely space

Galar!

86

Stupid

Hyrtyn

87

Idiot

Lembo

88

Concert

Cyngerdd

89

Realize

Sylwi ar

90

Suppose wonder

Tybed

91

Journey

Taith teithiau

92

Surprised

Synni ymsyn

93

Chalk

Y galchen

94

Faint

Lwygu

95

Share

Rhannu

96

Whole

Cyfan

97

Maid

Morwyn

98

Skins

Crwyn

99

Scratch scrape

Crafu

100

Invent or devise

Defeisio

101

Moon

Lleuad

102

Arrange order

Trefn

103

To mean

Golygu

104

Complication

Cymhleth

105

In the long run

Yn yr pen draw

106

Impression

Argrafft

107

Tender

Tyner

108

More than any

Yn rhatach 'na

109

Other task

Unrhyw tasg

110

Sips

Llymaid

111

All types

Bob math

112

Suitable appropriate

Addas

113

Promise

Addo

114

Subjects

Bynciau

115

Attractions

Afyniadau

116

Fresh water

Dwr croyw

117

To bury

Claddu

118

Funeral

Amgladd

119

Striking

Trawiadol

120

Mile

Milltr

121

Coal mine

Pwll glo

122

Continue

Parhau

123

Divorce

Ysgariad

124

Leisure

Hamdden

125

Now and again

Bob hyn a hyn

126

Follow

Dilyn

127

Recent

Diweddar

128

Disappointed

Siomed

129

Wasps

Cacwn

130

Waves

Tonnau

131

This year

Eleni

132

Last year

Llynedd

133

Amazing

Anhygoel

134

Sting stings

Pigio pigiad

135

Spend time

Treulio

136

Sped money

Gwario

137

Swarm

Heiddi

138

Responds

Ymateb

139

Gist

Rhediad

140

Quarrel

FFraeo

141

Apart from

I wahani'r

142

Traffic jam

X1 tagfa. X2 tagfeydd

143

Drowning

Boddi

144

Saved

Achub

145

Stimulus

Sbardon

146

Ghost

Ysbryd. Iau

147

Against

Yn erbyn

148

Thin

Tenau

149

Weight

Pwysau

150

Olive oil

Olew olewydd

151

Add

Ychwanegu

152

Mushroom

Madarch

153

Speed

Cyflymdra

154

Effort

Ymdrech

155

Situation

Sefyllfa

156

Standard

Safon

157

Beneficial

Buddiol

158

Greasy

Seimllyd

159

Foundation

Sylfaeni

160

Intend

Bwriadu

161

Document

Dogfen

162

Period of time

Cyfnod

163

Got engaged

Dyweddio

164

Workplace

Gwaithlle

165

Those

Y rheiny

166

Especially

Arbennig enwedig

167

Prison

Cachar

168

Suspicious

Amheus

169

Confess

Cyfadde

170

Staunch

Pybyr

171

Skeleton

Sgerbwd

172

Flesh

Cnaud

173

Bone

Esgym

174

Element

Elfen

175

Step

Cam

176

Mistake

Gamgymeriad

177

Correct

Gywiro

178

Strength

Nerth

179

Spirit

Ysbryd

180

At that time

Ar adeg honno

181

Teenage

Arddegau

182

Pack and go

Codi pac

183

Wander

Crwydro

184

Sleep

Cysg

185

Sign in

Llofnodi

186

Deliver delivery

Dosbarthu

187

Check out

Til

188

Introduce

Cyflwynio

189

Preliminary

Cychwynnol

190

Introduction

Cyflwyniad

191

Extension extend

Estynedig

192

Literary

Llenyddol

193

Tidy

Twt

194

However

Fodd bynnag

195

Whatever

Beth bynnag

196

Hold conversation

Cael sgwrs. Cynnal sgwrs

197

We will see

Gawn ni weld

198

Mention

Sôn am

199

Quality

Ansawdd

200

Convenient

Cyfleus

201

Trying

Geisio

202

Season ticket

Tocyn tymor

203

Support

Cefnogi

204

Collection

Casgliad

205

Volume

Cyfrol

206

Section dept

Adran

207

Aim of the course

Nod y cwrs

208

Main

Prif

209

Context

Cyd-destung

210

Society

Cymdeithas au

211

Sure

Cei mi gei

212

Sure and welcome

Cei a chroeso

213

Hereafter

O hyn ymlaen

214

Influence

Dylanwad

215

Recycling

Ailgylchi

216

Inspired

Ysbrydoli

217

Influence

Cyferbyniad

218

On a lead

Ar dennyn

219

Supposed to

I fod

220

Eye

Llygad

221

Floods

Lifrogydd

222

Emergency

Argyfrwng

223

Text message

Nodyn bodyn

224

Every now and then

Bob hyn a hyn

225

Prudent

Call

226

Supposed to

I fod

227

Floods

Liffogydd

228

Emergency

Argyfwng

229

Barus

.?greedy

230

Every now and then

Bob hyn a hyn

231

Text message

Noddi bodyn

232

Prudent

Call

233

Harp

Telyn a thelyn

234

Invite

Gwahoddiad

235

In my element

Worth fy mod

236

Look forward

Edrych ymlaen

237

Refuse

Gwrthod

238

I am very sorry

Mi ges I siomi yn ofnadwy

239

I will have to take things further

Bydd rhaid I mi gymryd pethau'n bellach

240

Thanks

Diolch
Diolch yn fawr
Diolch o'r galon ar

241

I would prefer

Mi faswn I well gen I
Faswn I ddim. Answer baswn

242

Persuade

Perswadio

243

Informal

Anffurfiol

244

As good as

Crystal â

245

Series

Cyfres

246

Ideal

Delfrydol

247

Wasting time

Gwastraff

248

Shake

Crynu

249

Earthquake

daeargryn

250

Leaves

Daill

251

Scale

Gradfa

252

Tails

Cynffon

253

Obvious

Amlwg

254

Snow

Eira. Bwrw eira

255

Hailstones

Cenllysg

256

Drizzle

Galw mân

257

Pebble

Cerrig mân

258

Trainer

Hyffordwr

259

Convenience

Cyfleustri. Erau plural
Gyfleus convenient

260

Fireworks

Tân gwillt

261

Several times

Nifer

262

Part time

Rhannu

263

Hangover. Lol!

Penmaenmawr

264

Stare

Caethweision

265

Take care

Cymwch ofalus

266

In the middle of nowhere

Yang nghanol nunlle

267

Opposite

Gyferbyn â

268

Passed past

Heibio

269

Roundabout

Cylchfann

270

Tweeted

Trydar

271

Warning

Rhybudd

272

Fear

Ofn

273

Step mother

Llys mam

274

Steal

Dwyn

275

Charity

Elusen

276

Between

Rhwng

277

Huge

Enfawr

278

Museum

Amgueddfa

279

Temporary

Dros dro

280

Refund

Addahod

281

Popular

Poblogaid

282

Unrest

Terfysg

283

Background

Cyfndir

284

Meanwhile

Cyfamser

285

Dream

Breuddwyd

286

Imagine

Dychmygu

287

Resolution

Adduniad au

288

Pity

Trueni

289

Compassion

Trugaredd

290

Pavement

Pafin neu palmant

291

Get rid of

.?waredu

292

Career

Gyrfa. Ee datblygi gyrfa

293

Qualifications

Canlianiadau

294

Volunteer

Gwirfoddoli. To vol

295

Widen

Ehangu

296

Experiment

Arbrofi

297

Mostly

Gan amlaf

298

Depressed

Digalon

299

Scene view

Golygu

300

Have to not rhaid...

Gorfod

301

Ethol

Elect

302

Yet

Hyd yn hyn